VU Asmenybės psichodinamikos tyrimų grupė

VU Asmenybės psichodinamikos tyrimų grupė yra VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros mokslininkų grupė, kuri tyrinėja asmens psichinio gyvenimo dinamiškuosius aspektus. Asmenybės transformacijos procesai, šiuos procesus sąlygojantys veiksniai ir mechanizmai, šių procesų subjektyvių išgyvenimų įvairovė bei gelminės jų prielaidos, psichoterapijos veiksmingumas ir santykio vaidmuo  šiuose procesuose, - tai tik dalis klausimų, kurie analizuojami šios grupės tyrimuose. Tyrimai yra grindžiami integratyviuoju požiūriu, kuriame apjungiamos psichodinaminių paradigmų prielaidos, derinami  kokybinės ir kiekybinės analizės principai, tyrimai planuojami atsižvelgiant į aktualias klinikinės praktikos problemas. Šios grupės atskiri mokslininkai tyrimus pradėjo prieš porą dešimtmečių, yra paskelbta eilė disertacijų, parašytos penkios monografijos (trys iš jų kolektyvinės), atspausdinta per dešimtis straipsnių Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose.  

VU Asmenybės psichodinamikos tyrimų grupė kartu su Lietuvos Analitinės psichologijos Asociacija (LAAP), tarptautine analitinės psichologijos asociacija (IAAP) ir Praktinės psichologijos studijų centru organizavo pirmąjį Europos Analitinės psichologijos kongresą (2009), yra surengusi keletą regioninių konferencijų. Dalis šios grupės narių yra tarptautiškai pripažintos jungiškosios krypties psichoanalitikės, jos dėsto  podiplominėse studijose, (prof. G. Gudaitė, dr. I. Bieliauskienė, doc. dr. A. Adler). Šios grupės vadovė prof. G.Gudaitė yra kviečiama į pasaulinių ir Europos renginių mokslinius komitetus,  nuo 2016 yra išrinkta į tarptautinės analitinės psichologijos asociacijos (IAAP) valdybą.

Šios tyrimo grupės nariai skaito paskaitas Klinikinės psichologijos magistratūros programoje, vadovauja   magistrų ir doktorantų tyrimams, kuriuose analizuojami asmenybės psichodinamikos klausimai.

Nariai

Tyrimų grupės vadovė – prof. Gražina Gudaitė

Tyrimų grupės nariai:
Doc. dr. Asta Adler
Doc. dr. Neringa Grigutytė
Dr. Ieva Bieliauskienė
Dokt. Dovilė Kvedarauskienė

Projektai

Mokslininkų iniciatyva vykdomas projektas „Asmenybės integralumo paieškos: santykio su autoritetu problema ir psichoterapija“ (MIP-080/2014). Projekto trukmė: 2014-2016.

Projekto vadovė prof. dr. G. Gudaitė

Projekto vykdytojai tyrėjai:

Dr. Neringa Grigutytė
Dr. Ieva Bieliauskienė
Goda Rukšaitė
Ūla Lunevičiūtė

 

Mokslininkų iniciatyva vykdomas projektas „Psichoterapijos veiksmingumas: asmenybės pokyčių ir juos lemiančių veiksnių analizė“ (MIP-107/2012). Projekto trukmė: 2012-2014.

Projekto vadovė prof. dr. G. Gudaitė.

Projekto vykdytojai tyrėjai:

Prof. Danutė Gailienė
Dr. Neringa Grigutytė
Juliana Lozovska
Ieva Bieliauskienė
Goda Rukšaitė
Ieva Dulinskaitė

Tyrimai

Disertacijos

Ieva Bieliauskienė: „Psichoterapijos veiksmingumo kokybinė analizė: vyrų ir moterų terapinių veiksnių refleksija“. Daktaro disertacija. Vadovė - prof. dr. G. Gudaitė. 2014. Disertacijos anotacija.

Juliana Lozovska: „Psichoterapinių pokyčių refleksijos: terapiniai veiksniai ir pykčio raiškos kaita“. Daktaro disertacija. Vadovė - prof. dr. G. Gudaitė. 2014. Disertacijos anotacija.

Neringa Grigutytė:Seksualinę prievartą patyrusių paauglių merginų traumos įveikos ir motinos komplekso sąsajos“. Daktaro disertacija. Vadovas - doc. dr. (HP) G. Gudaitė. 2010. Disertacijos anotacija.

Magistro darbai

Linartienė M. (2016). Tremties traumos komunikacijos būdų ir santykio su autoritetu sąsajos su psichologine savijauta. Magistro darbas. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Klinikinės psichologijos studijų programa. 

Vilkaitė R. (2016). Santykio su autoritetu ir auklėjimo stilių sąsajos. Magistro darbas. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Klinikinės psichologijos studijų programa.

Žilinskaitė G. (2016). Krūties vėžiu sergančių moterų santykis su autoritetu. Magistro darbas. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Klinikinės psichologijos studijų̨ programa.

Puidokas P. (2015). Santykis su autoritetu ir psichosocialinis prisitaikymas trauminės patirties kontekste. Magistro darbas. Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Klinikinės psichologijos studijų programa.

Publikacijos

Monografijos

Gudaitė G. Santykis su autoritetu ir asmeninės galios pajauta. Vilnius: VU leidykla, 2016.

Gudaitė G. (sud.) Psichoterapijos veiksmingumas: terapiniai veiksniai ir subjektyviai išgyvenami pokyčiai. Vilnius: VU leidykla, 2013.

Gudaitė G. (sud.) Santykis ir pokytis. Tarpasmeninių ryšių gelminės prielaidos ir psichoterapija. Vilnius: VU leidykla, 2008.

Moksliniai straipsniai

Grigutytė, N., Rukšaitė, G. (2016) Lithuanian Historical Heritage: Relation with Authority and Psychological Well-being. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, eISSN: 2357-1330, 274-284.

Bieliauskienė, I., Gudaitė, G. (2016) Lyties veiksnys asmens santykyje su autoritetais: kokybinė subjektyvaus patyrimo analizė. Psichologija: mokslo darbai, Nr. 53, 101-113.

Lunevičiūtė, Ū., Žilinskaitė, G., Gudaitė, G. (2015) Onkologine liga sergančių žmonių gyvenimo kokybės ir reakcijų į trauminį įvykį sąsajos bei santykio su autoritetais ypatumai įveikiant traumą. Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, Nr. 4, 1-5.

Dulinskaitė, I., Gudaitė, G. (2013) Terapinės sąjungos formavimosi sąsajos su kliento individualios raidos ir amžiaus ypatumais. Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai Nr. 2., 122-125.

Lozovska, J. (2013) Agresija psichoterapiniuose santykiuose: klientų pykčio reakcijų motyvacijos kokybinė analizė. Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai Nr. 2., 31-34.

Grigutytė, N. (2009). How Does Mothers’ Sexual Abuse Trauma Beget Trauma in Daughters? The Constellation of Mother Complex. In: M. Guggisberg, D. Weir (eds.) Understanding Violence: Contexts and Portrayals. United Kingdom, Oxford, Inter-Disciplinary Press, 233-242.

Grigutytė, N., Gudaitė, G. (2009). Seksualinės prievartos padariniai ir jų sąsajos su traumos įveikos strategijomis paauglystėje. Visuomenės sveikata, 1(44), 56–69.

Pranešimai

Tarptautinėse konferencijose

Rukšaitė, G. (2016). Looking for authority in the times of transition: where is my (F)father? The XX‘th International Congress for Analytical Psychology Anima Mundi in Transition: Cultural, Clinical and Professional Challenges. 2016 m. rugpjūčio 28 – rugsėjo 2 d. Kijotas, Japonija

Grigutytė, N., Gudaitė G. (2016). Areas and Topics of Assessment of the Relation with Authority. 31st International Congress of Psychology, 2016 m. liepos 24-29 d., Yokohama, Japonija.

Lunevičiūtė, Ū. Gudaitė, G. (2015). Traumatic experience and authority relationship dynamics of people afflicted with cancer. Conference of European Society for Traumatic Stress Studies, 2015 m. birželio 10 – 13 d. Vilnius, Lietuva.

Grigutytė, N., Gudaitė, G. (2015). Construction and Development of the Questionnaire Assessing the Relation with Authority. 14th European Congress of Psychology, 2015 m. liepos 7-10 d. Milanas, Italija.

Bieliauskienė, I. (2015). Men and Women‘s Relationship to Authority. 3rd European Conference of Analytical Psychology, 2015 m. rugpjūčio 26-30 d., Triestas, Italija.

Gudaitė, G. (2015). Multidimensional Experience of Relationship Towards Authority. 4-oji IAAP/IAJS konferencija „Psyche, Spirit and Science: Negotiating Contemporary Social and Cultural Concerns“, 2015 m. liepos 9-12 d., Niu Heivene, Konektikuto valstijoje.

Gudaitė, G. (2013). The Dynamic of Authority images in the Context of Consequences of Collective trauma. XIX Tarptautinis analitinės psichologijos kongresas, 2013 m. rugpjūčio 18-23 d., Kopenhaga, Danija.

Grigutytė, N., Gudaitė, G. (2013). Psychological Treatment Effectiveness: Mother Complex’s Impact on Therapeutic Alliance. 13th European Congress of Psychology, 2013 m. liepos 9-12 d., Stokholmas, Švedija.

Bieliauskienė, I., Gudaitė, G. (2013) Therapeutic Factors in Analytical Psychotherapy: A Qualitative Analysis of Male and Female Perspective. 7-oji metinė tarptautinė psichologijos konferencija, 2013 m. gegužės 27-30 d., Atėnai, Graikija.

Dulinskaitė, I., Gudaitė, G. (2013) The Role of Client Age to the Formation of Therapeutic Alliance. BACP 19-oji kasmetinė konferencija, 2013 m. gegužės 10-11 d., Birmingamas, Anglija.

Lozovska, J., Gudaite, G. (2012). The understanding of aggression motivation and the psychotherapy process. Pasaulinė psichologijos ir sociologijos konferencija, 2012 m. lapkričio 28 – gruodžio 1 d., Antalija, Turkija.

Grigutytė, N. (2012). Intergenerational transmission: The link between mother's sexual trauma experience and daughter's coping of sexual abuse trauma. V World Congress on Traumatic Stress: Addressing trauma in medical, emergency and mental health settings, 2012 m. gegužės 23-26 d., Meksiko miestas, Meksika.

Nacionalinėse konferencijose

Grigutytė, N. (2016). Santykio su autoritetu vertinimo klausimyno kūrimas ir psichometriniai rodikliai. Lietuvos psichologų kongresas, 2016 m. gegužės 6-7 d.

Bieliauskienė I. (2015). Ar autoritetas turi lytį? Lietuvos psichologų kongresas, 2015 m. gegužės 8-9 d.

Lunevičiūtė Ū. (2015). Onkologine liga sergančių žmonių gyvenimo kokybė ir santykio su autoritetais ypatumai. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2015 m. balandžio 24 d.

Rukšaitė, G. (2013). Kompleksų dinamika ir psichoterapijos veiksmingumo vertinimas. Lietuvos psichologų kongresas, 2013 m. balandžio 25-27 d.

Gudaitė, G. (2013). Psichoterapijos veiksmingumo tyrimai: santykio su autoritetu atkūrimas pokyčių laikotarpiu. Lietuvos psichologų kongresas, 2013 m. balandžio 25-27 d.

Dulinskaitė, I. (2013). Terapinės sąjungos formavimosi sąsajos su kliento individualios raidos ir amžiaus ypatumais. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2013 m. balandžio 26 d.

Bieliauskienė, I. (2013). Vyras klientas ir moteris psichoterapeutė: terapinį santykį formuojančių veiksnių kokybinė analizė. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2013 m. balandžio 26 d.

Lozovska, J. (2013). Agresija psichoterapiniuose santykiuose: klientų pykčio reakcijų motyvacijos kokybinė analizė. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija, 2013 m. balandžio 26 d.

Gudaitė, G. (2013). Kolektyvinės traumos padarinių raiška psichoterapijos procese. IV-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija, 2013 m. kovo 21-22 d.

Kontaktai

VU Asmenybės psichodinamikos tyrimų grupė
Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra
Filosofijos fakultetas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 9/1-202
Vilnius  01513
Tel: +370 5 266 7605