VU Organizacinės psichologijos tyrimų grupė

VU Organizacinės psichologijos tyrimų grupė yra VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros mokslininkų grupė, kuri tyrinėja darbo ir organizacinės aplinkos, darbuotojų ir socialinių grupių sąsajas optimalaus ir palankaus organizacijai bei darbuotojams funkcionavimo kontekste.

Grupės nariai vykdo mokslinius projektus pilietiško elgesio organizacijose, psichologinio nesaugumo dėl darbo temomis, vykdomi tyrimai Lietuvos verslo ir valstybinėse organizacijose, teikiamos personalo vystymo konsultacijos, kuriami ir adaptuojami organizacinės psichologijos srities tyrimo metodai.

Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami moksliniuose straipsniuose, Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, grupės nariai aktyviai bendradarbiauja su užsienio mokslininkais, yra Lietuvos ir tarptautinių mokslinių organizacijų nariai.

Nariai

daliaDoc. dr. Dalia Bagdžiūnienė
Vilniaus universiteto docentė, Organizacinės psichologijos magistrantūros programos komiteto pirmininkė, Lietuvos psichologų asosiacijos narė, Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos narė (European Association of Work and Organizational Psychology), Vilniaus universiteto mokslinio leidinio „Psichologija“ redakcinės kolegijos narė, vadovauja moksliniams projektams, doktorantų, studentų moksliniams darbams.

Mokslinių interesų sritis – darbuotojų nuostatos apie darbą ir organizaciją, pilietiškas darbuotojų elgesys, psichologinis nesaugumas darbe, darbinės elgsenos individualūs bei organizaciniai veiksniai.

jurgitaDoc. Dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Vilniaus universiteto docentė ir mokslo darbuotoja, registruota Europos psichologė.
2011 metais Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Suvoktas organizacijos teisingumas: jo prielaidos ir vaidmuo organizacijoje“ ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį. 

Lietuvos psichologų sąjungos Valdybos narė, Europos psichologo diplomo (EuroPsy) nacionalinio suteikimo komiteto narė, Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos (European Association for Work and Organizational Psychology) ir Tarptautinės teisingumo tyrimų asociacijos narė (International Society for Justice Research). Šešerius metus vadovavo Lietuvos psichologų sąjungos Organizacinės psichologijos komitetui. Yra nacionalinių ir tarptautinių organizacinės psichologijos konferencijų organizacinių komitetų narė. 2014 metais paskirta Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos kongreso 2015 Tarptautinio organizacinio komiteto nare.

Mokslinių ir praktinių interesų sritys – organizacinė ir socialinė psichologija, pagrindinė tyrimų tema – organizacinis teisingumas.

ritaDr. Rita Rekašiūtė Balsienė
Vilniaus universiteto lektorė.
2006 metais Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Organizacijos klimato tikslingos kaitos galimybės“ ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Nuo 1995 metų dirba organizacijų konsultavimo ir mokymo srityje, yra nepriklausoma vadybos konsultantė. R.Rekašiūtė Balsienė baigusi metus trukusią „NTL Institute” (JAV) organizacijų plėtros sertifikavimo programą, 2011 metais įgijo tarptautiniu mastu pripažintą vadybos konsultanto sertifikatą (The Certified Management Consultant, CMC), mokėsi komandos ugdymo (angl. Team coaching) metodikos pas vieną žymiausių individualaus bei komandos ugdymo (angl. Coaching) ir mentorystės specialistų pasaulyje prof. David Clutterbuck (Didžioji Britanija).

R.Rekašiūtė Balsienė yra Lietuvos psichologų sąjungos narė, 2012-1014 buvo Lietuvos verslo konsultantų asociacijos valdybos narė

ievaDr. Ieva Urbanavičiūtė
Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto bei Lietuvos edukologijos universiteto lektorė.

2010 metais Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Profesinio kelio rinkimosi vidiniai ir išoriniai veiksniai“ ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Dirbo Vilniaus universiteto vykdytuose ir vykdomuose įvairiuose moksliniuose ir taikomuosiuose projektuose profesijos pasirinkimo, karjeros kompetencijų įvertinimo bei organizacinės elgsenos srityse.

Europos darbo ir organizacinės psichologijos asociacijos (European Association for Work and Organizational Psychology) narė

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: nesaugumas darbe, darbo ir mokymosi motyvacija, profesinio pasirinkimo ir kaitos ypatumai, psichologinė gerovė.

IrenaDoc. Dr. Irena Žukauskaitė
Vilniaus universiteto docentė.
2009 metais Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Naujų darbuotojų socializacijos organizacijoje veiksniai: mentoriaus vaidmuo“ ir gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Dirbo Vilniaus universiteto vykdytuose projektuose: „Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas“, „Profesinio tinkamumo testų vertimo į lietuvių kalbą, jų adaptavimo ir standartizavimo Lietuvai“, „Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro kūrimas“.

Lietuvos psichologų sąjungos narė, Tarptautinės taikomosios psichologijos asociacijos (International Association of Applied Psychology) narė.

Mokslinių ir praktinių interesų sritys – personalo psichologija, psichologinis įvertinimas.