VU Raidos psichopatologijos tyrimų grupė

VU Raidos psichopatologijos tyrimų grupė yra VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos mokslininkų grupė, kuri tyrinėja vaikystės ir paauglystės raidos procesus ir sunkumus, elgesio ir emocines problemas bei įvairius rizikos bei apsauginius veiksnius (vaiko individualių ypatumų, šeimos ir tėvystės, bendraamžių ir mokyklos konteksto) ir jų sąveikas, veikiančius normalios raidos ir neadaptyvaus prisitaikymo aspektus.

Remdamiesi raidos psichopatologijos perspektyva, psichologinius sunkumus suprantame kaip besiformuojančius laike ir veikiamus daugybės persipynusių veiksnių. Mus domina ir normalios raidos trajektorijos, ir keliai, vedantys į prisitaikymo sunkumus ir iš jų. Atsakymams į šiuos klausimus pasitelkiame tiek skerspjūvio, tiek tęstinių tyrimų metodologiją, o tyrimuose kviečiame dalyvauti tiek įprastos raidos, tiek įvairių sunkumų turinčius vaikus ir paauglius.

Nariai

Tyrimų grupės vadovė Doc. dr. Rasa Barkauskienė
Doc. dr. Danguolė Čekuolienė
Doc. dr. Asta Adler
Dr. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė
Dokt. Izabelė Grauslienė
 

2017/2018 metais tyrimus atliekantys studentai:

Klinikinės psichologijos magistrantės: Karolina Brasaitė, Gintalija Budraitytė, Jonė Piekuraitė, Milda Tumenienė, Rūta Urbaitytė, Roberta Dirgėlaitė, Akvilina Jurkšaitė, Gabrielė Nemanytė.

Psichologijos bakalaurantė Svetlana Puronienė.

2016/2017 metais tyrimus atliekę studentai ir kiti tyrėjai:

Klinikinės psichologijos magistrės Giedrė Dovydaitytė, Arnita Gineikaitė, Gabrielė Skabeikytė.

Psichologijos bakalaurantės Greta Blažauskaitė, Ligita Žebelovičiūtė, klinikinės psichologijos magistrantė Evelina Campbell, psichologė Julija Davidonienė.

Jaun. gydytojos rezidentės Austėja Marija Baškytė, Lina Matutytė, medicinos studentės Neringa Čėnaitė, Marija Šiaučiūnaitė.

 2015/2016 tyrimus atlikę studentai:

Morta Mona Gaivenytė (Klinikinės psichologijos magistrė), Agnė Libikaitė (Klinikinės psichologijos magistrė), Neringa Raudytė (Psichologijos bakalaurė), Indrė Baltrušaitytė (Psichologijos bakalaurė).

Projektai

Publikacijos

 

Pranešimai konferencijose

Grupės narių simpoziumo Lietuvos psichologų kongrese 2017 pranešimai:

 Grupės narių žodiniai pranešimai konferencijose:

Informacija pildoma.

Grupės narių stendiniai pranešimai konferencijose:

Informacija pildoma.

Tyrimai

Vis daugėja tyrimų, rodančių, kad pakankamai išvystyta mentalizacija yra svarbi psichikos sveikatai ir atsparumui, o mentalizacijos sunkumai yra susiję su psichopatologija, tačiau dar labai mažai žinoma apie šias sąsajas ankstyvojoje paauglystėje. Šiame raidos etape vyksta daug svarbių kognityvinių ir emocinių pokyčių, kinta ir pats mentalizacijos gebėjimas, taigi minėtų sąsajų supratimas tampa dar svarbesnis tiek planuojant psichologinių sunkumų prevencijos programas, tiek teikiant tinkamą, mokslo žiniomis grįstą pagalbą psichologinių ar psichiatrinių sunkumų turintiems jaunesniesiems paaugliams.

Bendradarbiavimas

 rugiru logo1

AlmaLittera      SVIESAlogo melynas

         

Kontaktai

VU Raidos psichopatologijos tyrimų grupė
Filosofijos fakultetas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 9/1-408
Vilnius  01513
Tel: +370 5 266 7628
El. paštas: