VU Suicidologijos tyrimų centras

VU Suicidologijos tyrimų grupė yra Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros mokslininkų grupė, kuri tyrinėja ketinusių nusižudyti, mėginusių nusižudyti ir nusižudžiusiųjų artimųjų pagalbos siekimo ypatumus bei pagalbos sistemos veiksmingumą. Nuo 2018 m. VU Suicidologijos tyrimų grupė tapo Suicidologijos tyrimų centru.

VU Suicidologijos tyrimų centras vykdadamas mokslinius tyrimus aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir kitais partneriais.

Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami moksliniuose straipsniuose, Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Tyrimų centro nariai aktyviai bendradarbiauja su užsienio mokslininkais, yra Lietuvos ir tarptautinių mokslinių organizacijų nariai.

VU Suicidologijos tyrimų centro kontaktai: 

Nariai

PSkruibisDr. Paulius Skruibis

VU Suicidologijos tyrimų centro vadovas. Vilniaus universiteto docentas, psichologas.

2008 m. Vilniaus Universitete apsigynė daktaro disertaciją tema „Ryšys tarp nuostatų savižudybių atžvilgiu ir suicidinių tendencijų“. Nuo 2003 m. dalyvauja ir skaito pranešimus Europos savižudybių ir savižudiško elgesio simpoziumuose ir Tarptautinės savižudybių prevencijos asociacijos kongresuose. Nuo 2014 m. yra Lietuvos atstovas Tarptautinėje savižudybių prevencijos asociacijoje IASP (International Association for Suicide Prevention). Vienas iš savižudybių prevencijos iniciatyvos Kupiškyje bei Vilniaus savižudybių prevencijos memorandumo iniciatorių.

 

JRimkevicieneDr. Jurgita Rimkevičienė

Vilniaus universiteto lektorė, psichologė.

2016 apsigynė mokslų daktaro laipsnį Australijos savižudybių tyrimų ir prevencijos institute, Griffito Universitete. Disertacijoje “Savižudybės mėginimo impulsyvumas: apibrėžimas, rizikos veiksniai ir procesas” atliko ir išanalizavo virš 50 interviu su mėginusiais nusižudyti asmenimis. Šalia šio institute koordinavo dar du tyrimų projektus - Įgyto gebėjimo nusižudyti skalės validumo tyrimas ir Savižudybės stigmos tyrimas. Tyrėja taip pat turi projektų su partneriais įvairiose sveikatos priežiūros institucijose koordinavimo patirties: 2016 m. koordinavo tarpinstitucinį Vilniaus miesto savižudybių prevencijos atvejo vadybos modelio parengimą.

 

OGelezelyteDokt. Odeta Geležėlytė

Vilniaus universiteto doktorantė, psichologė.

Vilniaus universitete šiuo metu rengia daktaro disertaciją suicidologijos srityje. Doktorantė kryptingai gilinasi į pasirinktą mokslinių tyrimų sritį. 2012 m. Vilniaus universitete apsigynė bakalauro darbą tema “Sveikatos specialistų ir nespecialistų nuostatos nusižudžiusiųjų artimųjų atžvilgiu”, 2014 m. magistro darbą “Nusižudžiusiųjų artimieji: veiksniai, turintys įtakos pagalbos (ne)siekimui”. Doktorantė dalyvauja moksliniuose projektuose, rengia straipsnius, pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

 

JLatakieneDokt. Jolanta Latakienė

Vilniaus universiteto doktorantė, psichologė.

Suicidologinius tyrimus atlieka nuo 2010 metų. Bakalauro darbe „Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai: interpretacinė fenomenologinė analizė“ naudojo sudėtingą kokybinį tyrimo metodą, taip pat tyrimo imtis buvo sudėtinga organizacine, etine ir emocine prasme. Magistro tyrimą atliko naudodama kokybinius tyrimo metodus panašioje imtyje: „Bandymo nusižudyti komunikacinių aspektų kokybinė analizė“. Doktorantūros studijose toliau sistemingai gilinasi į bandžiusiųjų nusižudyti problemas.

 

DGrigieneDokt. Dovilė Grigienė

Vilniaus universiteto doktorantė, psichologė.

Daugiausiai mokslinės veiklos praktikos įgijo 2013-2015 metais dirbdama Visuotinės Dotacijos projekte „Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika“. Doktorantė aktyviai dalyvauja tiek nacionalinėse, tiek tarptautinėse konferencijose, kartu su bendraautoriais ruošia straipsnius. Rengiama daktaro disertacija taip pat nagrinėja suicidologijos srities klausimus.

 

 

EMazulyteDr. Eglė Mažulytė-Rašytinė

Vilniaus universiteto lektorė, psichologė.

Aktyviai dalyvauja mokslinių tyrimų veikloje nuo 2012 m., yra mokslinių straipsnių ir pranešimų konferencijose bendraautorė. Dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose vertinančiuose psichosocialinių intervencijų veiksmingumą, taip pat kartu su kitais mokslininkais atlieka suicidologijos srities mokslinius tyrimus.

 

 

DGailieneProf. habil. dr. Danutė Gailienė

Vilniaus universiteto profesorė, Klinikinės ir organizacinės katedros vedėja, psichologė.

Suicidologijos tyrimų Vilniaus universitete pradininkė. Knygų "Jie neturėjo mirti. Savižudybės Lietuvoje" (1998) ir "Savižudybių prevencijos idėjos" (2001) autorė ir sudarytoja. Tarptautinės savižudybių prevencijos asociacijos IASP (International Association for Suicide Prevention) bei Tarptautinės savižudybių tyrinėjimo akademijos (International Academy for Suicide Research) narė. Viena iš savižudybių prevencijos iniciatyvos Kupiškyje bei Vilniaus savižudybių prevencijos memorandumo iniciatorių.