Studijos

 

Psichologijos studijų rašto darbų rengimo rekomendacijos

Psichologijos studijų rašto darbų rengimo rekomendacijos Parsisiųsti

Klinikinės psichologijos praktikos dokumentai

Profesinės praktikos aprašas Parsisiųsti

Klinikinės psichologijos profesinės praktikos vadovas Parsisiųsti

Trišalė sutartis Parsisiųsti

Klinikinės psichologijos profesinės praktikos planas Parsisiųsti

Klinikinės psichologijos profesinės praktikos programa Parsisiųsti

Profesinės praktikos įvertinimas Parsisiųsti

Organizacinės psichologijos praktikos dokumentai

Profesinės praktikos aprašas Parsisiųsti

Trišalė sutartis Parsisiųsti

Organizacinės psichologijos profesinės praktikos planas Parsisiųsti

Organizacinės psichologijos profesinės praktikos programa Parsisiųsti

Profesinės praktikos įvertinimas Parsisiųsti

Baigiamųjų darbų gynimas

Baigiamųjų darbų gynimo tvarka Parsisiųsti;

Klinikinės psichologijos magistro darbų gynimo tvarkaraštis;

Organizacinės psichologijos magistro darbų gynimo tvarkaraštis;

Pateikties lapas Parsisiųsti.

Absolventų atsiskaitymas Parsisiųsti.