Studijos

Į vykdomus psichofizikinius ir psichofiziologinius tyrimus įsitraukia psichologijos bei fizikos specialybių studentai. Čia jie gauna individualias užduotis. Įsisavinti tyrimo metodikas įmanoma tik savarankiškai atliekant tyrimus ir įgyjant eksperimentatorių įgūdžius. Eksperimentinis ir teorinis užduočių sprendimas palaipsniui suformuoja tyrėjus, kurie patys savarankiškai galėtų kelti aktualius mokslo klausimus ir ieškoti sprendimo kelių ir būdų. Laboratorijoje kuriama tokia tyrimo aplinka, kurioje studentai aktyviai gali dalyvauti moksliniame tiriamajame darbe. Mokslinių eksperimentų ir teorinių modelių kūrimo, savarankiško užduočių sprendimo kelių paieška būdinga šiuolaikiniams universitetams studentams, kadangi įgalina juos efektyviai įsisavinti šiuolaikinio mokslo tyrimo metodus.

Kviečiame studentus įsijungti į mokslinį tiriamąjį darbą, atliekamą VU filosofijos fakultete, bendrosios psichologijos katedroje, psichofiziologijos laboratorijoje.