Leidyba

VU Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorijos leidiniaispllogas100

Leidinių tiekėjas:
   Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Specialiosios psichologijos laboratorija
   tel. (+370 5) 2687255

Įsigyti šių leidinių galite:

Socialiniai minties ir veiksmo pagrindai. Socialinė kognityvinė teorija

baduraŠeštoji serijos „Psichologijos klasika“ knyga

Socialiniai minties ir veiksmo pagrindai. Socialinė kognityvinė teorija

Albert Bandura

Skaitytojų teismui atiduodame paskutinę ALF remiamą knygą (serija Atviros Lietuvos knyga), kurią Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija (kaip ir kelias kitas ALF remiamas knygas) išleido bendru Psichologijos klasikos pavadinimu.

Stanfordo universiteto profesorius Albert Bandura už poros metų (2010 metų gruodžio 4 d.) švęs 85-ąjį gimtadienį. Ši į lietuvių kalbą išversta knyga parašyta vos prieš 22 metus. Taigi, susiduriame su gyvu klasiku. Apie tai, kad A. Bandūrą drąsiai galime taip vadinti, byloja ir gausybė apdovanojimų, ir Amerikos psichologų asociacijos prezidento postas (nuo 1974 m.), ir tai, kad jis yra ketvirtas pagal citavimo dažnį visų laikų psichologas (jį lenkia tik S. Freud, J. Piaget ir H. Eysenck), pagaliau – patraukli ir labai išplėtota jo socialinio mokymosi teorija.

Nemažai šios teorijos sekėjų „bandurininkų“ (juk skamba veik kaip bandūrininkų – grojikų bandūra) yra ir Lietuvoje. Tie, kurie jais dar netapo, susipažinę su šia teorija, tikrai tokie taps.

                                                                             Albinas Bagdonas

ALK - serija verstinių knygų, kurias leidžia įvairios leidyklos, remiamos Atviros Lietuvos fondo. Serijos tikslas - supažindinti skaitytojus su šiuolaikiniais humanitarinių ir socialinių mokslų veikalais.

A T V I R O S   L I E T U V O S   K N Y GA

ISBN 978-995-636-08-3

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

stepp4 150STEPP 4 2007

ISSN 1648-2425

A Guide to INTERNATIONAL PRACTICE at Lithuanian Social Work Institutions

interprac 150Violeta Gevorgianienė

Vida Jakutienė

ISBN 978-9955-33-107-0

SKIRTINGI, bet LYGŪS visuomenėje ir darbuotėje

skirtingilygus150x221Albinas Bagdonas
Romas Lazutka
Audronė Vareikytė
Laimutė Žalimienė

ISBN 978-9955-636-06-9
Tiražas 2000 egz.

Lauko teorija socialiniuose moksluose

lewin150Penktoji serijos „Psichologijos klasika" knyga

Lauko teorija socialiniuose moksluose

Rinktiniai teoriniai straipsniai

Kurt Kewin

Skaitytojo rankose – penktoji serijos Psichologijos klasika knyga – Kurto Lewino straipsnių rinkinys Lauko teorija socialiniuose moksluose. Jis buvo išleistas jau po autoriaus mirties, nuo kurio prabėgo lygiai 60 metų. Knygos pasirodymas lietuvių kalba – proga prisiminti šį įdomų ir savitą mokslinio mąstymo psichologijoje kaitos puoselėtoją.

Psichologijos metodologas ir teoretikas, psichikos funkcionavimo griežtų dėsnių ieškotojas, socialinės ir organizacines psichologijos pradininkas, lauko teorijos ir tipologinės psichologijos kūrėjas, buvęs prie geštaltpsichologijos ištakų, bet kartu pasidavęs ir S. Freudo psichoanalizės įtakai, kūrybinio kelio pabaigą vainikavo tuo, ką būtų galima pavadinti levinizmu (anglų tyrinėtojai vartoja sąvoką lewinian – leviniškas, Lewino). Nedaug psichologų gali pasigirti tuo, kad jų kūrybinis palikimas būtų išvardytas iš pavardės padarytu bendriniu žodžiu.

Beveik visose psichologijos istorijos knygose ir žinynuose K. Lewin  pristatomas kaip vokiečių kilmės amerikiečių psichologas. Tačiau jis gimė tikrų žydų šeimoje sename Mogilno miestelyje (tuometinė Prūsija, dabar Lenkijos Pamario kraštas – ne taip toli nuo Lietuvos). Kai Kurtui buvo15 m., tėvai persikraustė į Berlyną. Čia baigė gimnaziją, įstojo į Freiburgo universitetą, vėliau studijavo biologiją Miuncheno universitete, už nuopelnus Kaizerio armijoje (buvo net sužeistas) apdovanotas Geležiniu kryžiumi, po demobilizacijos dirbo kartu su trimis geštaltpsichologijos kūrėjais. 1933 m. išvyko į JAV, kur, plėtojo lauko teoriją, atliko grupių dinamikos tyrimus. Na, bet daug išsamiau visa tai papasakota R. Bliumo baigiamajame straipsnyje. K. Lewino tekstus versti ir redaguoti buvo nelengva. Tačiau vertėjai ir knygos moksliniam redaktoriui pavyko išlaikyti griežtą (kiek formalizuotą) autoriaus stilių, tiksliai perteikti žymaus psichologo įžvalgas.

Albinas Bagdonas

ALK - serija verstinių knygų, kurias leidžia įvairios leidyklos, remiamos Atviros Lietuvos fondo. Serijos tikslas - supažindinti skaitytojus su šiuolaikiniais humanitarinių ir socialinių mokslų veikalais.

A T V I R O S   L I E T U V O S   K N Y GA  

ISBN 978-9955-636-05-2

SOCIALINIS DARBAS

socdarbas2007150Profesinės veiklos įvadas

(tarptautinis projektas)

Skaitytojui siūloma priemonė – dviejų šalių, Rusijos ir Suomijos, trejų metų projekto išvada, autorių kolektyvinis darbas, kurį finansavo Suomijos užsienio reikalų ministerija. Projekto iniciatorius ir koordinatorius – Laplandijos universitetas. Projekte, skirtame socialinio darbo kaip universitetinės disciplinos dėstymui Rusijos universitetuose, dalyvavo Suomijos universitetų (Laplandijos ir Kuopio), Suomijos socialinio katedrų tinklo (SOSNET), Pomorų (Archangelskas), Maskvos valstybinio socialinio, Maskvos socialinio psichologinio, Sankt Peterburgo, Petrozavodsko, Kaliningrado ir Murmansko humanitarinio universitetų mokslininkai ir dėstytojai. Projekte taip pat dalyvavo Poznanės A. Mickevičiaus (Lenkija) ir Vilniaus universitetų atstovai.

ISBN 978-9955-636-04-5

KOKYBINIS INTERVIU

kokybinis interviuMetodiniai nurodymai

Autorė Sigita Girdzijauskienė

Šis metodinis leidinys skiriamas psichologijos studentams, klausantiems kokybinių tyrimų kursą, bei kitiems besidomintiems šia sritimi. Jo tikslas – apžvelgti kokybinio interviu ypatumus ir jų tipus. Šioje knygelėje supažindinama su kokybinio interviu išskirtinumu, apžvelgiami tyrėjų taikomi interviu tipai, aptariamas tyrėjo vaidmuo ir dažniausiai daromos klaidos.

Leidinio turinys
ISBN 9955-636-03-3
Tiražas 250

SOCIALINĖ PSICHOLOGIJA

socpsichologijaStudentams ir ne tik jiems

Autorius Antanas Suslavičius

Antanas Suslavičius – Vilniaus universitete socialinę psichologiją tyrinėja nuo 1972 metų, t. y. nuo tų laikų, kai oficiali valdžia dar bijojo šią discipliną įsileisti į universitetų auditorijas. Dirdamas universitete jis ne tik dėstė Socialinę psichologiją ir išplėstus jos skyrius (pvz., Derybų psichologiją, Grupių psichologiją), bet ir pirmasis apgynė šios srities mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją (1978 m.), gavo docento vardą (1986 m.), aktyviai dalyvavo organizuojant pirmąsias socialinės psichologijos konferencijas (nuo 1975 m.). Autoriaus išleistos penkios knygos (Socialinės psichologijos paskaitos, 1976; Socialinė psichologija mokykloms, 1995; Socialinė psichologija studentams, 1998; Socialinė psichologija teisėtvarkos darbuotojams 1999; Paremiamoji psichologija, 2000) yra populiarios skaitytojų mėgstamos, nes idomi jų problematika, mokslininkas rašo dalykiškai, aiškia, net ir ne specialistui suprantama kalba. Linkime sėkmės ir šiai, šeštajai knygai.

Albinas Bagdonas

Knygos turinys
ISBN 9986-19-853-4
Tiražas 3000

Žurnalas STEPP 3 2006

stepp3[Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika] / [Social theory, empirics, policy and practice]

Žurnalo turinys
ISSN 1648-2425
Tiražas 350

APMĄSTYMAI APIE BIHEIVIORIZMĄ IR VISUOMENĘ

apmastymaiKetvirtoji serijos „Psichologijos klasika" knyga

APMĄSTYMAI APIE BIHEIVIORIZMĄ IR VISUOMENĘ

Jūsų rankose dar viena – jau ketvirtoji serijos Psichologijos klasika, kurią leidžia VU Specialiosios psichologijos laboratorija, knyga. Šios knygos autoriui Burrhusui Frederickui Skinneriui 2006 m. kovo 20 d. (tą dieną, kai rašomos šios eilutės) būtų sukakę 102 metai. B.F.Skinnerio gyvenimas – tai biheiviorizmo krypties, kurio atstovas ir kūrėjas jis buvo, ir visos psichologijos plėtros laikotarpis. Elgesio (tiksliau, aplinkos ir elgesio sąveikos) mokslo dėsnius tyrinėtojas išplėtojo įvairiomis visuomenės gyvenimo sritims, svajojo apie utopinę bendruomenę, kurios organizavimas būtų paremtas aplinkybių ir elgesio sąveikų optimizavimu.

Perskaičiusieji knygą supras, jog B.F.Skinner – tai asmenybė, kurioje derėjo idėjų gausa, gebėjimas jas ginti, mokėjimas viešinti biheiviorizno atradimus, konstruktyvus protas (mokslininkas pasiūlė aibę patobulinimų elgesio tyrimams, pavyzdžiui, garsiąją Skinnerio dėžę, kamerą kūdikiui auginti su reguliuojama aplinka) ir net vidinis ieškojimų prieštaringumas.

B.F Skinnerio tekstų kalba sudėtinga, joje daug terminų, kuriems sunku rasti lietuviškus atitikmenis (pavyzdžiui reinforcer, operant, contingent, schedules of reinforcement, behavior shaping, aversive stimulus, behavioral technologies ir pan.), o kai kurie iš siūlomų gali pasirodyti nauji ar sunkiai suprantami. Tačiau svarbu, jog vertėjui pavyko išsaugoti skineriškąją tekstų dvasią. Tikimės, kad ši knyga ne tik padės gausesniam skaitytojų būriui pažinti itin įtakingą, tačiau prieštaringai vertinamą psichologijos kryptį, bet ir prisidės prie lietuviškos specialiosios terminijos plėtotės.

Albinas Bagdonas

ALK - serija verstinių knygų, kurias leidžia įvairios leidyklos, remiamos Atviros Lietuvos fondo. Serijos tikslas - supažindinti skaitytojus su šiuolaikiniais humanitarinių ir socialinių mokslų veikalais.

A T V I R O S   L I E T U V O S   K N Y GA

ISBN 9955-636-02-5
Tiražas 1300

ETNOMETODOLOGINIAI TYRIMAI

garfinkelautorius Haroldas Garfinkelis

Etnometodologiniai tyrimai - vienas originaliausių sociologijos veikalų. Haroldas Garfinkelis - Los Andželo Kalifornijos universiteto Sociologijos katedros profesorius emeritas. Etnometodologiniai tyrimai (1967) - itin savitos sociologijos krypties, pavadintos etnometodologija, ištakos. Šioji kryptis, kurią, galima sakyti, sukūrė vienas žmogus, domisi liaudies, arba „etno-", metodais; tiria įprastus, t.y. matomus, tačiau nepastebimus, bendruomenės narių kasdienės veiklos būdus.

Prasmės kūrimas - nepastebima veikla, kurią sudaro įprastos metodinės kompetencijos. Kitaip tariant, prasmė yra rutininis „liaudies metodikų" įgyvendinimas, kuris remiasi pažinių ir įgudusių veikėjų praktikomis, šneka ir veiksmais.

Etnometodologai 7 - ame dešimtmetyje pasirinko visiškai skirtingą, tradicinės sociologijos požiūriu - radikalų, sociologinių tyrimų kelią. Jeigu konvencinės sociologijos paskirtis - kuo tiksliau atspindėti (faktiškai, dokumentiškai, statistiškai pagrįsti) vadinamąją „išorinę tikrovę", teikti jos fotografijas, kopijas, reprezentacijas, tai etnometodologijos - detaliai aprašyti intersubjektyvų gyvenamąjį pasaulį, vidujai įgyvendinamus socialinio veiksmo organizavimo būdus.

ALK - serija verstinių knygų, kurias leidžia įvairios leidyklos, remiamos Atviros Lietuvos fondo. Serijos tikslas - supažindinti skaitytojus su šiuolaikiniais humanitarinių ir socialinių mokslų veikalais.

A T V I R O S   L I E T U V O S   K N Y GA

ISBN 9955-636-01-7
Tiražas 1000

GEŠTALTPSICHOLOGIJA

kiolerisTrečioji serijos „Psichologijos klasika" knyga GEŠTALTPSICHOLOGIJA

Pažintis su šiuolaikinės psichologijos sąvokomis

Wolfgang Köhler (1887-1967) buvo vienas iš geštaltpsichologijos pradininkų. Tai įtakinga psichologijos mokykla, kurios atstovai teigia, kad suvokimas geriausiai suprantamas kaip organizuotas visetas, o ne kaip atskiros dalys. Knygoje Geštaltpsichologija (1947) suprantamai perteikiamos skvarbios jo mokslinės įžvalgos. Tai galutinis Köhlerio žodis apie geštalto teoriją.

Leidinio originalo komentarai:

„Paprastas skaitytojas, psichologijoje ieškantis ne vien įdomybių ir praktinių patarimų, šioje knygoje ras skvarbios kritikos ir nuostabių siūlymų lobyną, kurį atskleidžia nepaprasto mąstytojo, šiuolaikinės teorinės psichologijos lyderio plunksna" (Atlantic Monthly).

„Dr. Köhler teorinius ir praktinius geštaltpsichologijos aspektus perteikia nuostabiai aiškiai ir žavingai" (New Republic).

„Geštaltpsichologijos iššūkis biheivioristams atveria naujus kelius žmonių reakcijų tyrimų pažangai" (New York Times).

„Pretenduoja būti reikšmingiausia ir gyvybiškai svarbia psichologijos dalimi nuo Williamo Jameso laikų" (New York Herald Tribune).

„Dr. Köhler - puikus rašytojas ir įžvalgus mokslininkas" (St. Louis Globe Democrat).

Kitos Wolfgango Köhlerio knygos, išleistos „Liveright" leidyklos Minkštų viršelių serija: Psichologijos dinamika (Dynamics of Psychology), Žmogbeždžionių protas (The Mentality of Apes), Vertybės vieta faktų pasaulyje (The Place of Value in a World of Facts) ir Rinktiniai raštai (Selected Papers).

ALK - serija verstinių knygų, kurias leidžia įvairios leidyklos, remiamos Atviros Lietuvos fondo. Serijos tikslas - supažindinti skaitytojus su šiuolaikiniais humanitarinių ir socialinių mokslų veikalais.

A T V I R O S   L I E T U V O S   K N Y GA

ISBN 9986-9357-7-6
Tiražas 1300

Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija

tfkPasaulinė sveikatos organizacija

ISBN 9986-9357-9-2
Tiražas 3960

SKRYDIS BE SPARNŲ

Abeisserutorius Arnoldas Beisseris

Apie autorių

Arnoldas Beisseris baigė Stanfordo universiteto medicinos mokyklą. Rašant knygą Skrydis be sparnų jis buvo Kalifornijos universiteto (Los Andželas) profesorius, Amerikos psichiatrų asociacijos ir jos Aukso premijos laureatas. Yra išleidęs per 100 straipsnių, analitinių apžvalgų ir keletą knygų: Beprotybė sporte, Gracingas išėjimas, Konsultavimas psichikos sveikatos srityje.

Dvejojome: kuriai VU Specialiosios psichologijos laboratorijos leidžiamų knygų serijai - Socionomijos ar Psichologijos klasikos - priskirti A. Beisserio knygą Skrydis be sparnų. Viena vertus, ji rašyta sielotyros specialisto apie netarpiškai pažintus negalumo dvasinius aspektus. Kita vertus, ši knyga pavyzdys to, kaip reikia ir galima oriai išgyventi, žymiai sutrikus kūno funkcijoms. Pastarasis argumentas ir nulėmė mūsų apsisprendimą. Todėl ši knyga pirmiausiai ir skiriama per tris šimtus tūkstančių Lietuvos negaliųjų. Pravartu (gal net ir būtina) ją paskaityti ir tiems, kurių gyvenimo sparnai dar sveiki. Pirma, šansus, kad tie sparnai bus pakirpti, turi vienas iš dešimties (nekalbant apie laikinus negalavimus). Antra, „sveikieji" geriau supras ką reiškia skristi pakirptais sparnais arba visai be jų. Ir kuo aplinkinių supratimas bus palankesnis, tuo ir skrydis bus lengvesnis. Skrydis be sparnų - labai vykęs pavadinimas negalaus asmens patirčiai apibendrinti. Žemėje nėra organizmų, kurie sugebėtų išlikti po žymesnių kūno sužalojimų. Žmogus išgyvena be kojų, be rankų, be pagrindinių jutimų. Išgyvenimą lemia žmogaus sielos aktyvuojančioji ir kompensuojančioji galia. A. Beisseris ir aprašo sielos stiprybės veikimą.

Prof. Albinas Bagdonas

ISBN 9986-9357-8-4
Tiražas 2964

PSICHOLOGIJA BIHEIVIORISTO POŽIŪRIU

watsonoAntroji serijos „Psichologijos klasika" knyga PSICHOLOGIJA BIHEIVIORISTO POŽIŪRIU

Skaitytojų teismui - dar vienas psichologijos klasikos veikalas lietuvių kalba. Juo pristatomas klasikinis biheiviorizmas - viena įtakingiausių ir revoliucingiausių 20-ojo amžiaus psichologijos krypčių. Nesvarbu, kokiais tikslais bus skaitoma ši J. B. Watsono knyga - studijų, mokslo ar bendrosios savišvietos, siūlyčiau pradėti nuo jos pabaigoje įdėto vertėjo doc. Remigijaus Bliumo baigiamojo straipsnio Naujas senasis biheiviorizmas. Jis padės geriau suprasti J. B. Watsono siekimą objektyvizuoti psichologiją. Nuo knygos pasirodymo anglų kalba prabėgo per 80 metų. Daug kas neišmatuojamai pakito, neatpažįstamai pasikeitė ir tai, kas praėjusio amžiaus pradžioje buvo pavadinta biheiviorizmu. Tačiau moksliškumo ir objektyvumo siekimas pagelbėjo tekstui išlikti gana šiuolaikiškam. Pasitaikančius netikslumus, kitaip vartojamas sąvokas ar naujesnius aiškinimus ir faktus iškėlėme į Paaiškinimų skirsnį knygos gale. Leidybos grupė dėkoja kolegai iš JAV dr. Remigijui Bistrickui, pagelbėjusiam surasti ir užmegzti kontaktą su Scottu Watsonu - J. B. Watsono anūku (beje, irgi psichologu), maloniai davusiu leidimą versti knygą į lietuvių kalbą.

Prof. Albinas Bagdonas

 ALK - serija verstinių knygų, kurias leidžia įvairios leidyklos, remiamos Atviros Lietuvos fondo. Serijos tikslas - supažindinti skaitytojus su šiuolaikiniais humanitarinių ir socialinių mokslų veikalais.

A T V I R O S   L I E T U V O S   K N Y GA

ISBN 9986-19-544-6
Tiražas 1000

Socialinio darbo praktika

sdpKnyga Socialinio darbo praktikasocialiniams darbuotojams ir visiems tiems, kurie domisi socialinio darbo praktika! (parduota)

Šis leidinys - Pietų Dakotos universiteto (JAV) profesoriaus emerito Liuiso Džonsono knygos Socialinio darbo praktika: Bendrasis požiūris vertimas į lietuvių kalbą. Tai pirmasis socialinio darbo vadovėlis lietuvių kalba.

Antras leidimas
ISBN 9986-9357-5-X
Tiražas 2500

Socialinės paslaugos

sopaslAutorė Laimutė Žalimienė

Šią mokomąją knygą malonu pristatyti skaitytojams dėl kelių priežasčių. Pirma, knygos autorė - VU Socialinio darbo katedros dėstytoja nuo pat jos kūrimosi pradžios. Antra, šia knyga VU Specialiosios psichologijos laboratorija pradeda Socionomijos - literatūros socialiniais klausimais seriją. Trečia, tai tikrai mokomoji knyga, o ne dėl to, kad taip nurodėme paantraštėje. Nedaug yra lietuviškų originalių mokomųjų knygų ir vadovėlių, kuriuose taip organiškai į turinį būtų įkomponuota didaktika: idėjų ir tikslų išaiškinimas bendrajame Įvade, skyrių išdėstymas temų sudėtingumo tvarka, aptariamų klausimų išvardijimas skyrių pradžioje, kontrolinių klausimų ir savarankiškų užduočių pateikimas skyrių pabaigoje.

Ši mokomoji knyga, tikimės, bus naudinga ne tik socialinio darbo (ar jo specializacijos - socialinės pedagogikos) studentams, bet ir jau dirbantiems profesionalams ir ne profesionalams, asmenims, tobulinantiems savo profesinę kvalifikaciją ar siekiantiems aukštesnės socialinio darbuotojo kategorijos. Ją pavartyti gali būti įdomu ir socialiniams politikams ir vadovams, socialinę sritį reguliuojančių įstatymų kūrėjams ir taisytojams.

Visos socialijos bendruomenės (taip įvardiju asmenų, susijusių su socialine realybe, - studentų, socialinių paslaugų gavėjų, teikėjų ir vadybininkų visumą) vardu tariu kolegei ačiū už šią kompaktišką pas mus naujos krypties studijų mokomąją medžiagą ir linkiu kūrybinės sėkmės toliau plėtojant šios tematikos publikacijas.

Prof. Albinas Bagdonas

ISBN 9986-19-530-6
Tiražas 3500

Kūdikių psichologinis įvertinimas

uzgirPirmoji serijos „Psichologijos klasika" knyga

Kūdikių psichologinis įvertinimas
Psichologinės raidos eiliškumo skalės

Ši pirmoji serijos „Psichologijos klasika" Inos Č. Užgiris ir J. McV. Hunto knyga turėtų būti įdomi visiems kognityviosios, ypač ankstyvosios, raidos tyrinėtojams. Galbūt dar svarbiau yra tai, kad čia pristatoma metodika galės naudotis su mažais vaikais dirbantys psichologai praktikai. Knyga galėtų būti rekomenduojama kaip mokomoji priemonė psichologijos specialybės studentams, kurie iš jos galėtų mokytis, kaip turi būti kuriama ir parengiama naudoti psichologinio įvertinimo metodika, ja remdamiesi jie galėtų lavinti savo praktinius kūdikių stebėjimo įgūdžius.

ISBN 9986-9357-4-1
Tiražas 500

Nuotaika paklūsta protui

nuotaikaKnyga Nuotaika paklūsta protui nuotaikos problemų turinčiam klientui ir jo terapeutui!

Knygos autoriai - JAV klinikos psichologai - Nerimo ir depresijos gydymo centro (Sant Ana) direktorius Denis Grinbergeris ir kognityviosios terapijos centro (Newport Beach) direktorė Kristina Pedesky. Nuotaika paklūsta protui - knyga apie tai kaip keisti savo jausmus ir nuotaikas, pažįstant ir keičiant mąstymą, knyga apie kognityviąją terapiją. Ši psichoterapijos rūšis ypatingai pabrėžia kliento (paciento) aktyvumą. Knyga pirmiausiai skiriama klientui - ne tik ją skaityti, bet ir darbuotis savo minčių, jausmų, fizinių reakcijų ir elgesio pasaulyje, knyga apie gilesnį savęs pažinimą, geresnį valdymą ir teigiamus pokyčius prisitaikant prie sudėtingos ir sąveikaujančios aplinkos. Knyga turėtų būti geru pagalbininku ir psichoterapeutui ar psichologui.

ISBN 9986-9357-1-7

WISC-IIILT Vadovas

wiscWISC-IIILT Vadovas (David Wechsler)

Wechslerio intelekto skalė vaikams - trečiasis leidimas (WISC-IIILT ) - pirmasis intelekto testas, standartizuotas Lietuvoje

Wechslerio intelekto skalės vaikams (WISC) pasaulio klinikinėje ir pedagoginėje praktikoje naudojamos jau daugiau nei pusę šimtmečio. 1991 m. JAV pasirodė trečiasis šios skalės leidimas, kuris vėliau buvo standartizuotas Argentinoje, Australijoje ir Naujoje Zelandijoje, Belgijoje ir Olandijoje, Čekijoje ir Slovakijoje, Graikijoje, Japonijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje (anglų ir prancūzų kalbomis), Kinijoje (Taivanis), Korėjoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje bei  Austrijoje ir Šveicarijoje. 1997-2001 m. pagal sutartį su JAV leidykla Psichologijos korporacija (The Psychological Corporation) WISC-IIILT standartizacijos tyrimą Lietuvoje atliko Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija.

WISC-IIILT yra pirmas visiškai standartizuotas lietuviškas intelekto testas, skirtas 6-16 metų amžiaus lietuvių vaikų intelektinių gebėjimų vertinimui. Standartizacinę imtį sudarė 453 vaikai, atrinkti atsitiktinės imties būdu atsižvelgiant į šias demografines charakteristikas: amžių, lytį gyvenamąją vietą bei tėvų (globėjų) išsilavinimą. Remiantis reprezentacinės lietuvių vaikų imties tyrimo rezultatais:

WISC-IIILT - individualus (testavimas trunka apie 1,5 valandos) klinikinis testas, kuris leidžia patikimai įvertinti vaiko intelektinius gebėjimus nustatant bendrą, verbalinį ir neverbalinį IQ. WISC-III taip pat leidžia apskaičiuoti Verbalinio supratingumo, Percepcinės organizacijos, Atsparumo trukdžiams ir Apdorojimo greičio rodiklius, nustatyti vaiko intelektines galias ir sunkumus.

Kadangi WISC-III yra procedūriškai sudėtingas klinikinis testas, kurio rezultatai padeda tyrėjui priimti vaiko ateitį lemsiančius sprendimus, testavimas WISC-III reikalauja iš psichologo tinkamo pasirengimo ir atsakomybės. Tyrėjai, norintys naudoti WISC-III kaip standartizuotą diagnostinę priemonę, privalo turėti universitetinį psichologinį išsilavinimą. Interpretuoti testo rezultatus gali tik psichologai, specialiai mokyti dirbti su WISC-III, kurių testavimą supervizavo mokymo programos vadovai. Be to, WISC-III naudotojai gali būti tik Lietuvos psichologų sąjungos nariai ir jie privalo laikytis Standartizuotų psichologinio įvertinimo metodikų reglamente, patvirtintame Lietuvos psichologų sąjungos valdybos 1997 m. gegužės 13 d. posėdyje, apibrėžtų testavimo nuostatų. Psichologijos magistrantai gali testuoti WISC-III tik kvalifikuoto dėstytojo prižiūrimi. Švietimo ar medicinos įstaigos, atliekančios vaiko intelektinių gebėjimų įvertinimą, WISC-III metodiką gali įsigyti tik tuo atveju, jei jose dirba specialiai darbui su WISC-III paruošti klinikiniai ir pedagoginiai psichologai.

Dėl testo įsigijimo ir dėl mokymo kursų prašome kreiptis adresu:

Psichologinio testavimo centras, tel. 8 5 2687255
VU Specialiosios psichologijos laboratorija
Universiteto g. 9/1 115 k., 903
LT-01513 Vilnius

ISBN 9986-9357-3-3
Tiražas 500

BALANSAVIMAS IR AKTYVINIMAS

spiertsMetodiškai organizuotas sociokultūrinis darbas

(Marcel Spierts)

Sociokultūrinio darbo tikslas - įgalinti žmones dalyvauti socialiniame ir kultūriniame visuomenės gyvenime. Jis orientuojamas visų pirma į pasyviausias ir mažai aktyvias gyventojų grupes. Pagrindinės sociokultūrinio darbo sritys - laisvalaikio organizavimas, švietimas, kultūrinis lavinimas ir bendruomenės kūrimas. Ši knyga parašyta remiantis olandų patirtimi, tačiau ją galima pritaikyti ir kitose šalyse, net jeigu jų įdirbis šiame bare yra skirtingas. Marcelis Spiertsas, remdamasis išsamiais tyrimais, nužymi metodines sociokultūrinio darbo gaires, aiškiai išdėsto veiklos organizavimo principus bei tikslus ir pagrindžia sociokultūrinio darbo reikšmę visuomenės raidai. Metodinius samprotavimus papildo gausūs pavyzdžiai iš Olandijos sociokultūrinio darbo praktikos.

ISBN 9986-19-548-9

Žurnalas STEPP 2 2003

stepp2[Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika]/[Social theory, empirics, policy and practice]

ISSN 1648-2425
Tiražas 1000

Žurnalas STEPP 1 2001

stepp[Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika]/[Social theory, empirics, policy and practice]

Pirmasis žurnalo STEPP 1 2001 numeris (160 psl.), išleistas VU Socialinio darbo katedroje ir Specialiosios psichologijos laboratorijoje. Leidinyje pristatoma (lietuvių-anglų kalbomis) 4-osios tarptautinės konferencijos SOCIALINIS DARBAS IR BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA medžiaga (Vilnius, 2000 m. lapkričio 23-24 d.)/Materials of 4th International Conference SOCIAL WORK AND COMMUNITY SOCIAL SERVICES DEVELOPMENT (Vilnius, November 23-24, 2000).

ISSN 1648-2425

Socialinis darbas, bendruomenės veikla ir psichologija

caroleKnyga Socialinis darbas, bendruomenės veikla ir psichologija socialiniams darbuotojams ir studentams!  (parduota)

Knygos autorė - Carole Sutton, filosofijos daktarė, Leicesterio De Montfort universiteto vyresnioji psichologijos dėstytoja.

ISBN 9986-9357-0-9

Leidinys Socialinio darbo inovaciniai projektai Lietuvoje

sdipŠis leidinys (88 psl.) paruoštas remiantis socialinio darbo inovacinių projektų duomenų baze.