Bendradarbiavimas

Socionomų forumas, inicijuotas 2008 metais, subūrė socialinio darbo ir socialinės politikos dėstytojus, mokslininkus, institucijų atstovus ir socialinius darbuotojus-praktikus, mėgstančius diskutuoti socialinės teorijos, politikos bei praktikos temomis, siekiančius neformaliai šviestis, tarpusavyje keistis patirtimi ir kolegiška parama, svarstyti aktualias socialinio darbo ir socialinės politikos problemas bei ieškoti sprendimų. Taip jis tapo vieta ir galimybe tolesnėms iniciatyvoms.

Socionomų forumas glaudžiasi prie Socialinio darbo katedros.