Katedros nariai

DarbuotojasMokslinių interesų sritysKontaktaiPriėmimo laikas
Priėmimo vieta
Prof. Aidukaitė Jolanta Palyginamoji socialinė politika, gerovės valstybė, būsto politika, skurdas ir socialinė nelygybė, šeimos politika.

Telefonas:
Darbo: +370 5 266 7610
El. paštas:

Dėl susitikimo iš anksto tartis el. paštu. 310 kab.
Lekt. Dalia Beliukevičiūtė  -

Telefonas:
Darbo: +370 5 2461772
El. paštas:

   310 kab.
Doc. dr.

Jolita Buzaitytė-Kašalynienė

Socialinė pedagogika, socialinis darbas mokykloje; socialinės-psichologinės moksleivių/ jaunimo problemos, rizikos veiksniai šioms problemoms atsirasti; neformalusis jaunimo ugdymas; jaunimo politika; socialinio darbuotojo profesinio identiteto problemos

Telefonas:
Mob.: +370 698 83434
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:

Dėl susitikimo iš anksto susisiekti telefonu arba el. paštu

310 kab.
Doc. dr. Eugenijus Dunajevas Socialinė politika, socialinio darbo sociologija.

Telefonas:
Mob.: +370 622 33884
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:


Dėl susitikimo iš anksto susisiekti telefonu arba el. paštu

310 kab.
Doc. dr. Indrė Gajdosikienė Socialinio darbo praktikos refleksija, socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis, post-totalitarinis kontekstas, inovacijos, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai

Telefonas:

Mob.: +370 634 41912
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:

Dėl susitikimo iš anksto tartis telefonu arba el.paštu.

 

310 kab.
Doc. dr. Violeta Gevorgianienė Negalią turinčių asmenų ugdymas, socialinė pagalba šiems asmenims ir jų šeimoms, diskriminuojamų asmenų/grupių integracija, studentų ir specialistų kompetencijų ugdymas, migracijos aspektai

Telefonas:
Mob.: +370 615 17924
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:

Dėl susitikimo iš anksto susitarti el. paštu arba telefonu

310 kab.
Prof. dr. Boguslavas Gruževskis Gyventojų užimtumas ir nedarbas, darbo rinkos politika (DRP), DRP priemonės ir jų efektyvumas, skirtingų gyventojų grupių užimtumo ir nedarbo problemos. Gyventojų migracija: priežasčių analizė, tendencijos, pasekmės, integracijos problemos. Socialinis dialogas: socialiniai partneriai, kolektyviniai darbo santykiai, užimtumo saugumas ir lankstumas. Įmonių socialinė atsakomybė (CSR). Subjektyvi gerovė, subjektyvios gerovės vertinimas, skirtingų gyventojų grupių subjektyvios gerovės problemos

Telefonas:
Darbo: +370 5 2752434
El. paštas:

Dėl susitikimo iš anksto tartis el. paštu.

310 kab.
Doc. dr. Lijana Gvaldaitė Socialinio darbo metodai, familistika, socialinės rizikos šeimų problematika ir darbo su jomis metodai, vaikų globa, įvaikinimas, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas, krikščioniškas socialinis mokymas, bendruomeniniai judėjimai ir savigalba

Telefonas:
Mob.: +370 611 54224
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:

 

Dėl susitikimo iš anksto susisiekti telefonu arba el. paštu.

110 kab.
Lekt. Vida Jakutienė Lėtinėmis ligomis sergančių vaikų šeimų psichosocialinė situacija; lėtinėmis ligomis susirgusių vaikų/paauglių psichosocialinė adaptacija; socialinės pedagoginės pagalbos organizavimas švietimo institucijose sprendžiant įvairias vaikų socialines problemas; socialiniai projektai ir programos socialiniame darbe

Telefonas:
Mob.: +370 620 25957
Darbo: +370 5 2667621
El. paštas:

Dėl susitikimo iš anksto tartis telefonu arba el. paštu. 206 kab.
Prof. dr. Romas Lazutka Socialinės problemos, socialinė politika, socialinė gerovė, socialinis teisingumas, pajamų nelygybė ir perskirstymas, įvairių socialinių grupių socialinė apsauga, socialinės apsaugos administravimas, socialinės apsaugos reformos, pensijos, skurdas ir socialinė atskirtis

Telefonas:
Mob.: +370 614 53248
El. paštas:

Dėl susitikimo iš anksto tartis el. paštu.

310 kab.
Dr. lekt.

Jurga Mataitytė-Diržienė

 

Psichikos sveikata, sveikatos sistema, negalia, socialinio darbo klientai ir žiniasklaida

El. paštas:

 

Dėl susitikimo būtina iš anksto susitarti el. paštu.

110 kab.
Dr. lekt. Jekaterina Navickė Socialinė politika, socialinė atskirtis ir skurdas, savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra

Telefonas:

Darbo: +370 5 2667610

El. paštas:

(Motinystės atostogose)

 

310 kab.
Dr. lekt. Urtė Lina Orlova Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybė

Telefonas:
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:

 

310 kab.
Dr. lekt. Donata Petružytė Terapinės bendruomenės; konsultavimas ir psichoterapija socialiniame darbe; gyvūnų įtraukimas į socialinės pagalbos procesą; menas ir socialinis darbas (įvairios sąsajos); pagalbos psichologija; socialinė psichologija ir socialinis darbas; socialinių problemų teorija; ​kolektyvinės emocijos ir jų vaidmuo visuomeniniame gyvenime, socialiniuose procesuose.

Telefonas:
Mob.: +370 688 28886
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:

(Prieš ateinant pasiskambinti)

305 kab.
Lekt. Erika Ruschhoff  -

Telefonas:
Mob.: +370 610 64223
El. paštas:

  310 kab.
Doc. dr.

Daiva Skučienė

(Socialinės politikos katedros vedėja)

Socialinės gerovės analizė (objektyvi ir subjektyvi gerovė, pajamų nelygybė, skurdas); socialinės apsaugos politikos tobulinimas (pensijų politika, piniginės socialinės paramos politika, lyčių politika); Gerovės valstybės segmentų finansavimas; asmens ir namų ūkio finansų subalansavimo konsultavimas

Telefonas:
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:

 

310 kab.
Dr. lekt. Lina Šumskaitė Vyriškumo, lyčių studijos, tėvystės, šeimos ir darbo derinimas, lyčių lygybės politika, LGBT asmenų teisės

Telefonas:
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:

 

Dėl susitikimo iš anksto tartis el. paštu.

310 kab.
Doc. dr.

Eglė Šumskienė

(Socialinio darbo ir socialinės gerovės katedros vedėja)

Žmogaus teisės ir socialinis darbas, sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų teisės, globa, stigma ir diskriminacija, globos įstaigos

Telefonas:
Mob.: +370 699 68707
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:

 

Dėl susitikimo iš anksto susitarti tel. 869968707.

 

310 kab.
Doc. dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė

Socialinis darbas ir sistemų teorija (paskaitos)

 -

 -
Lekt. Audronė Vareikytė  -

Telefonas:
Mob.: +370 618 58710
Darbo: +370 5 2791353
El. paštas:

 

Dėl susitikimo iš anksto susisiekti el. paštu

310 kab.
Prof. dr.

Laimutė Žalimienė

 

Socialinės paslaugos gerovės valstybėje; socialinė atskirtis ir socialinė integracija; socialinių paslaugų organizavimas įvairioms klientų grupėms; socialinių paslaugų rinka ir žmogaus teisės; socialinės paslaugos ir aplinkos apsauga; socialinio darbo vadyba; socialinės problemos ir socialinės paramos sistema

Telefonas:
Mob.: +370 699 25126
Darbo: +370 526 67610
El. paštas:
l 

Antradieniais 1100-1200 val. 

Dėl susitikimo iš anksto susisiekti telefonu arba el. paštu.

 309 kab.
Dokt. Adomaitytė-Subačienė Ieva Socialinių paslaugų vadyba ir valdymas, socialinių paslaugų kokybės, kokybės užtikrinimas, socialinių projektų valdymas, socialinis verslas, moterų verslumas, ES struktūrinės paramos administravimas, kokybiniai tyrimai socialiniame darbe.

Telefonas:
Darbo: + 370 5 266 7610
Mob.: +37061218912

El. paštas:

 

Dėl susitikimo iš anksto tartis el. paštu arba telefonu.

310 kab.

arba

406 aud.

Dokt. Charenkova Jūratė Sutrikusio intelekto asmenų padėtis visuomenėje, jų socializacija ir integracija; vyresnio amžiaus asmenų įvaizdis visuomenėje, jų socialinės problemos, sėkmingo ir sveiko senėjimo veiksniai. Telefonas:

Darbo: +370 5 266 7610

Mob.: +370 6 616 2615 

El. paštas:


Dėl susitikimo iš anksto tartis telefonu.

310 kab.
Dokt.

Genienė Rasa

Deinstitucionalizacija, stacionarių globos institucijų reforma, bendruomeninių paslaugų kūrimas, psichikos neįgaliųjų integracija į bendruomenę

Telefonas:

Darbo: +370 5 2667610

El. paštas:

 

Dėl susitikimo susitarti iš anksto el. paštu 310 kab.
Dokt. Daiva Mažeikaitė Darbo modelių kaita, mobilumas darbo rinkoje, gyventojų užimtumas ir nedarbas, darbo rinkos politika, užimtumo saugumas ir lankstumas, vertybių suvokimas skirtingose kultūrose

Telefonas:
Mob.: +370 683 70827
Darbo: +370 5 2667610
El. paštas:

(Akademinėse atostogose) 310 kab.
Dokt. Greta Skubiejūtė Psichikos sveikata, žmogaus teisės, socialinis darbas sveikatos srityje, darbas su vaikais ir jaunimu, šeimos sociologija 

Telefonas:

Mob.: +37069417349

Darbo: +37052667610

El. paštas:

  310 kab.