Katedros nariai

Darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Kontaktai

Priėmimo laikas

Priėmimo vieta

Prof. dr.

Aleksandras Dobryninas

Kriminologija 
Korupcijos problemos 
Žmogaus teisės 
Masinės medijos

Dėl susitikimo tartis el.paštu

412 kab.

Prof. dr.

Irena Emilija Juozeliūnienė

Tapatumo sociologija
Šeimos sociologija
Šeima ir migracija
Kokybinių tyrimų metodologija
Vizualioji sociologija ir tyrimo metodai

Trečiadieniais
1630 - 1730
 413 kab.

Prof. dr.

Zenonas Norkus

Istorijos ir socialinių mokslų filosofija 
Lyginamoji istorinė sociologija 
Maxo Weberio socialinė teorija 
Racionalaus pasirinkimo teorija

Pirmadieniais
1700 - 1900
Trečiadieniais
1400 - 1600

210 kab.

Katedros vedėjas

Prof. dr.

Arūnas Poviliūnas

Profesijų sociologija 
Švietimo sociologija 
Socialinio kapitalo tyrinėjimai 
Žinojimo ir mokslo sociologija 

Trečiadieniais
1000 - 1300
Ketvirtadieniais
1400 - 1700
 213 kab.

Doc. dr.

Rūta Žiliukaitė

Pilietinė visuomenė 
Demokratija ir demokratizacija
Vertybių kaita

Antradieniais
1230 - 1300
 Trečiadieniais
1430 - 1500

413 kab.

Aist. dr. Jolanta Aleknevičienė Kriminologija
Dėl susitikimo tartis el.paštu
 

Doc. dr.

Algimantas Čepas 
Teisės sociologija
Kriminologija 
Baudžiamoji teisė
Nusikaltimų prevencija 
Dėl susitikimo tartis el.paštu
 
Lekt. valand. Inga Gaižauskaitė

Socialinių tyrimų metodologija, akademinė etika, socialinis ir politinis pasitikėjimas, demokratizacija

  Dėl susitikimo tartis el.paštu  
Lekt. valand. dr. Aušra Pocienė Socialinių tyrimų metodologija, baudžiamoji politika, deviacijų sociologija, miestų saugumas Dėl susitikimo tartis el.paštu  
Lekt. valand. dr. Daumantas Stumbrys Demografija   Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Lekt. valand. dr. 

Aušra Širvinskienė
Kokybiniai sociologinių tyrimų metodai
  Dėl susitikimo tartis el.paštu

413 kab.

Doc. dr.

Laima Žilinskienė

Kokybiniai metodai
Korupcija
Resocializacija

Dėl susitikimo tartis el.paštu

413 kab.

Dokt.

Irma Budginaitė

Migracija
Šeimos sociologija


Dėl susitikimo tartis el.paštu
 

Asist. dr.

Dalia Čiupailaitė

Miesto sociologija
Architektūros sociologija
Medijų sociologija

Dėl susitikimo tartis el.paštu

Dokt. Rimantė Gaičevskytė

Kriminologija, persekiojimas, medijos, socialiniai tinklai

Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Lekt. dokt.

Agnė Girkontaitė

Švietimo sociologija
Aukštojo mokslo sociologija
Kalbos sociologija


Akademinėse atostogose

Lekt. valand. Regimantas Juras Etniniai santykiai    Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Dokt.

Karolis Jonutis

Politinė sociologija
Post-marksizmas
Diskurso teorijos

Dėl susitikimo tartis el.paštu

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Ieva Labanauskaitė

Gyvenimo eigos ir raidos kriminologija
Kriminalinės karjeros ir jų tyrimai
Kriminologinės teorijos

Vaiko priežiūros atostogose

412 kab.

Dokt.

Mindaugas Lankauskas
Kriminologija
Teisės sociologija 
Deviacijų sociologija
Subkultūros
  Akademinėse atostogose  
Dokt. Gintė Martinkėnė Migracija, Šeimos sociologija Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Lekt. dokt.

Milda Pivoriūtė

Amžiaus tarpsnių sociologija
Tapsmas suaugusiu
Viešoji sociologija
Sociologijos sociologija

Dėl susitikimo tartis el.paštu

Dokt.

Tadas Šarūnas
Miesto sociologija, Socialiniai judėjimai
Akademinėse atostogose  

Dokt.

Veronika Urbonaitė – Barkauskienė

Miesto sociologija, erdvės ir vietos sociologija, kokybinių tyrimų metodologija

Vaiko priežiūros atostogose

Dokt.  Kristijonas Vaicekauskas Kalbos sociologija Judumas Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Dokt.

Juozas Valenčius
Technologijų sociologija
Akademinėse atostogose  
Dokt.  Evaldas Visockas

Kriminologija, teisės sociologija

.lt  Dėl susitikimo tartis el.paštu