Mokslas

Mokslinių tyrimų kryptys

Socialinių transformacijų Lietuvoje lyginamieji sociologiniai tyrimai

Darbo tikslas:

Sociologijos diskursų analizė.
Lietuvos gyventojų pilietinių ir politinių nuostatų bei dalyvavimo dinamikos analizė.
Šeiminio gyvenimo tyrimai: diskursai, teorijos, metodai. Socialinės kontrolės ir deviacijų tyrimai.
Profesinės veiklos lauko tyrimai.
Socialinės politikos kritinė analizė.

Mokslo tiriamojo darbo vadovas (koordinatorius): prof. Arūnas Poviliūnas, Sociologijos katedros vedėjas

Mokslinės veiklos krypties pavadinimas: Socialiniai mokslai (Sociologija)

Trukmė: 2017-2021 m.

Sociologijos diskursai, socialinė kontrolė ir laiko struktūros

Darbo tikslas

Sociologijos diskursų analizė. Lyginamieji Lietuvos socialinės transformacijos 20-21 amžiuje ir lyginamieji imperiologijos istoriniai-sociologiniai tyrimai. Lietuvos gyventojų pilietinių ir politinių nuostatų bei dalyvavimo dinamikos analizė. Šeiminio gyvenimo tyrimai: diskursai, teorijos, metodai. Socialinės kontrolės ir deviacijų tyrimai. Profesinės veiklos lauko tyrimai. Socialinės politikos kritinė analizė.

Mokslo tiriamojo darbo vadovas (koordinatorius): prof. Arūnas Poviliūnas, Sociologijos katedros vedėjas

Mokslinės veiklos krypties pavadinimas: Socialiniai mokslai (Sociologija)
 
Trukmė: 2012.01.01 - 2016.12.31
 

Lietuvos mokslo tarybos finansuojami mokslinio tyrimo projektai

Visuotinės dotacijos priemonė

  • Du nepriklausomybės dešimtmečiai: Kauno (1918-1940) ir Vilniaus (1990-2012) Lietuvos respublikos lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Projekto vadovas - prof. Zenonas Norkus. Trukmė: 2011.06.01-2014.05.31.
  • Kriminalinės justicijos recepcija visuomenėje. Projekto vadovas - prof. Aleksandras Dobryninas. Trukmė: 2011.04.01-2014.09.30. 

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“

  • Lietuvos gyventojų pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis ir jį lemiantys veiksniai. Projekto vadovas - prof. Aleksandras Dobryninas. Trukmė: 2010-2012.
  • Nužudymai Lietuvoje:kriminologinis tyrimas. Projekto vadovas - prof. Aleksandras Dobryninas. Trukmė: 2012.03.01-2013.12.31.

Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”

  • Emigracija ir šeima: iššūkiai, šeiminiai resursai, sunkumų įveikos būdai. Projekto vadovė - prof. Irena Emilija Juozeliūnienė. Trukmė: 2012.07.01-2014.12.31. 

Mokslinis žurnalas „Sociologija.Mintis ir veiksmas“

Vilniaus universiteto Sociologijos katedra kartu su Klaipėdos universiteto Sociologijos katedra leidžia mokslinį žurnalą Sociologija.Mintis ir veiksmas“.