Mokslas

Mokslinių tyrimų kryptys

Socialinių transformacijų Lietuvoje lyginamieji sociologiniai tyrimai

Darbo tikslas:

Sociologijos diskursų analizė.
Lietuvos gyventojų pilietinių ir politinių nuostatų bei dalyvavimo dinamikos analizė.
Šeiminio gyvenimo tyrimai: diskursai, teorijos, metodai. Socialinės kontrolės ir deviacijų tyrimai.
Profesinės veiklos lauko tyrimai.
Socialinės politikos kritinė analizė.

Mokslo tiriamojo darbo vadovas (koordinatorius): prof. Arūnas Poviliūnas, Sociologijos katedros vedėjas

Mokslinės veiklos krypties pavadinimas: Socialiniai mokslai (Sociologija)

Trukmė: 2017-2021 m.

Sociologijos diskursai, socialinė kontrolė ir laiko struktūros

Darbo tikslas

Sociologijos diskursų analizė. Lyginamieji Lietuvos socialinės transformacijos 20-21 amžiuje ir lyginamieji imperiologijos istoriniai-sociologiniai tyrimai. Lietuvos gyventojų pilietinių ir politinių nuostatų bei dalyvavimo dinamikos analizė. Šeiminio gyvenimo tyrimai: diskursai, teorijos, metodai. Socialinės kontrolės ir deviacijų tyrimai. Profesinės veiklos lauko tyrimai. Socialinės politikos kritinė analizė.

Mokslo tiriamojo darbo vadovas (koordinatorius): prof. Arūnas Poviliūnas, Sociologijos katedros vedėjas

Mokslinės veiklos krypties pavadinimas: Socialiniai mokslai (Sociologija)
 
Trukmė: 2012.01.01 - 2016.12.31
 

Lietuvos mokslo tarybos finansuojami mokslinio tyrimo projektai

Visuotinės dotacijos priemonė

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“

Nacionalinė mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas”

Mokslinis žurnalas „Sociologija.Mintis ir veiksmas“

Vilniaus universiteto Sociologijos katedra kartu su Klaipėdos universiteto Sociologijos katedra leidžia mokslinį žurnalą Sociologija.Mintis ir veiksmas“.