Ugdymo mokslų institutas

Apie institutą

Ugdymo mokslų institutas (UMI) vienija Edukologijos katedros, Pedagogikos centro ir Švietimo politikos centro vykdomas veiklas: pedagogų rengimas*, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, edukologijos studijos, ugdymo mokslų krypties ir švietimo politikos moksliniai tyrimai bei jų sklaida.

Papildomai, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, verslo bei socialiniais partneriais, siekiama VU Planetariumo patalpose atidaryti STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ir edukacinių iniciatyvų centrą (STEAM centras), kuriame įsikurtų 8 laboratorijų korpusas: gyvybės mokslų, chemijos, fizikos ir astrofizikos, inžinerijos (išmaniųjų konstrukcijų ir medžiagų), vizualaus programavimo, mobiliųjų technologijų ir robotikos, šviesos technologijų ir skaitmeninės gamybos. STEAM centras funkcionuotų kaip edukacinis HUB‘as: moksleiviai planetariume ir laboratorijose mokytųsi tyrinėti, jaunieji VU mokslininkai dirbtų su moksleiviais ir kartu tobulintų savo pedagoginius įgūdžius, mokytojai, atvažiuosiantys kelti kvalifikacijos, turėtų galimybę atnaujinti savo specialybių žinias, o edukologai ir psichologai turėtų galimybes tyrinėti ugdymo(si) procesus. STEAM centras veiktų kaip bazė, stiprinanti universiteto ir mokyklų saitus.

*Profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais, Vilniaus universitete galima įgyti:

  1. Pasirinkus gretutines studijasDalyko pedagogika arba pagal individualų studijų planą (kaip numatyta studijų programoje). Šis būdas tinka VU studentams, studijuojantiems pagal studijų programą, atitinkančią bendrojo ugdymo mokyklose mokomus dalykus.
  2. Įstojus į metus trunkančią profesinių pedagoginių studijų programą Mokyklos pedagogika (iki 2017 m. šios studijos buvo klasifikuojamos kaip LNS – Laipsnio nesuteikiančios studijos). Šis būdas tinka asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą srities, atitinkančios bendrojo ugdymo mokyklose mokomus dalykus.
  3. Įstojus į 4 m. trukmės bakalauro pakopos studijų programą (priėmimas planuojamas nuo 2018 m., jeigu laiku bus spėta įteisitinti studijų programų dokumentus):
    1. Vaikystės pedagogika (ikimokyklinis ir pradinis ugdymas);
    2. Gamtamokslinis ugdymas (biologija/fizika/chemija).