Katedros nariai

Darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Kontaktai

Priėmimo laikas

Priėmimo vieta

Prof. dr. Albinas Bagdonas Asmenybė, psichologinė gerovė ir jų veiksniai, neuropsichologija, specialiųjų poreikių vaikų ir neįgaliųjų psichologija, psichosocialinė reabilitacija, žmogaus evoliucinė psichologija, naminių gyvūnų elgesio ir diados „gyvūnas ir žmogus“ santykiai, psichologinio tyrimo ir įvertinimo priemonių kūrimas ir standartizacija

+370 5 2687255

Ketvirtadienis
1300–1500
115 kab.
Lekt. dr. Renatas Berniūnas Kognityviniai mokslai, moralės psichologija, kultūrinė psichologija, eksperimentinė filosofija, psichologijos filosofija

Lekt. dr.

Dainius Blažys

Verslo psichologija, sprendimų priėmimas, taikomoji kognityvinė psichologija, konfliktų analizė

+370 5 2667605

* Antradienis

1 savaitė
1200–1300
 202 kab.
Doc. dr.

Remigijus Bliumas

Bendroji ir kognityvioji psichologija, psichologijos istorija

+370 2667605

 Pirmadienis
1030–1200
 404 kab.
Prof. dr.

Laima Bulotaitė

Sveikatos stiprinimas ir ligų prevencija,
priklausomybių psichologiniai aspektai,
sveikatos psichologija, rizikingas elgesys

 

+370 5 2667605

Pirmadienis
1030–1130

 

Antradienis
1030–1130

 

202 kab.
Lekt.

Dovilė Butkienė

Emocijų psichologija, mokymosi motyvacija, intelekto sutrikimas ir adaptyvus elgesys, psichologinis testavimas  

+370 5 2667605

*Trečiadienis
1430–1630
202 kab.
Doc. dr.

Ilona Laurinaitytė

Teismo psichologija, kriminalinė rizika, policijos psichologija, asmenybės psichologija, smurtinis elgesys

370 5 2667605

*Pirmadienis

1100–1300

202 kab./

407 kab.

Lekt. dr.

Ksenija Čunichina

Teisės psichologija; Nusikaltimo aukų psichologija; Suvoktas teisingumas; Pareigūnų ir institucijų įvaizdžio ypatumai; Vaikų teisinė ir ekonominė socializacija; Maisto produktų pasirinkimo psichologiniai veiksniai

+370 5 2667605

Vaiko priežiūros atostogos

Doc. dr.

Miglė Dovydaitienė

Vaikų ir suaugusiųjų sveikatos ir gerovės palaikymo principai, kūno ir psichikos sąveika ir psichikos sveikata, klausymo ir komunikacijos ryšys

+370 5 2667605

Trečiadienis
1230–1330
202 kab.
Lekt.

Kęstutis Dragūnevičius

Intelektas, intelekto testai, kognityvinė psichologija

+370 5 2667605

 

Trečiadienis

1300–1500

202 kab.
Doc. dr.

Gražina Gintilienė

 Intelekto tyrimai, vaiko pažintinių gebėjimų raida, vaikų mokymosi sunkumai, testų kūrimas ir adaptavimas

+370 2667605

Pirmadienis
1300–1500
202 kab.
Doc. dr.

Sigita Girdzijauskienė

Vaikų, paauglių, studentų mokymosi, elgesio ir emocinės problemos. Gabūs vaikai, paaugliai, studentai.Vaikų ir paauglių kognityviniai gebėjimai. Vaikų ir jaunuolių kūrybiškumas. Efektyvus mokytojas ir mokymosi aplinka.

+370 5 2667605

*Pirmadienis
1300–1500

202 kab./

416 kab.

Asist. dr. Vytautas Jurkuvėnas  Pažintiniai gebėjimai, senėjimas, neuropsichologija, psichikos sveikatos sutrikimai

+370 5 2687255

Trečiadienis
1100–1300 
115 kab.
Prof. dr.

Roma Jusienė

Ankstyvoji raida, ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio ir emocinės problemos, sveikatos psichologija

+370 5 2687254

*Antradienis
1300–1500
116 kab.
Doc. dr.

Antanas Kairys

Laiko perspektyva, asmenybės bruožai, evoliucinė psichologija, žiniasklaidos ir interneto psichologija, vyresnio amžiaus asmenų gerovė, finansinių sprendimų priėmimas

+370 5 2687255

*Penktadienis

1300–1500

115 kab.
Lekt. dr. Justina Kymantienė Priklausomybių psichologija, sveikatos psichologija: psichologinė gerovė, stresas 

+370 5 2667605

 

Vaiko priežiūros atostogos
Lekt. dr.

Viktoras Keturakis

Patirtinis ir refleksyvus mokymasis, organizacijų konsultavimas, organizacijų kultūros tyrimai 2017-2018 m.  rudens sem. nedirba VU
Doc. dr.

Feliksas Laugalys

Biopsichologija, darbo psichologija

+370 5 2667615

Antradienis
730–930
004 kab.
Lekt. dr.

Vita Mikuličiūtė

Socialinė ir grupių psichologija, teisės psichologija, karo psichologija

+370 5 2667605

 Ketvirtadienis

 1400–1600

202 kab.
Doc. dr. Dalia Nasvytienė Raidos ir edukacinės psichologijos sankirta, psichologinis įvertinimas, psichologinis atsparumas

+370 5 2667605

*Pirmadienis
 1200–1300
202 kab.
Lekt. dr.

Vytautas Navickas

Mąstymo psichologija, raidos psichologija: paauglystė, suaugystė ir senatvė 

+370 5 2667605

Antradienis
1600–1700
202 kab.
Lekt. dr.

Donatas Noreika

Taikomoji psichofiziologija, vaizduotė, psichologijos metodai, kūrybos psichologija -
Doc. dr.

Vilmantė Pakalniškienė

Tėvų ir paauglių santykiai, vaikų ir paauglių draugystė už šeimos ribų, socialiniai tinklai, prievarta romantiniuose santykiuose, interneto naudojimas vaikų ir paauglių tarpe

+370 5 2667605

Trečiadienis
900–1100
202 kab./ 407 kab.
Lekt. dr.

Dovilė  Petkevičiūtė
Barysienė

Sprendimų priėmimo procesas ir veiksniai, teisingumo vertinimas ir veiksniai

+370 5 2667605

Trečiadienis
1100–1200
202 kab.
Doc. dr.

Birutė Pociūtė

Pedagoginė psichologija, karjeros psichologija, mokymasis, kritinis mąstymas 

+370 5 2667628

Ketvirtadienis
1100–1300
409 kab.
Lekt. dr.

Lauryna Rakickienė

Pažintinė, psichosocialinė raida vaikystėje (ikimokyklinis, pradinis mokyklinis amžius); pažintiniai gebėjimai (vykdomosios funkcijos)

Ketvirtadienis

1500–1700

202 kab.
Doc. dr.

Rytis Stanikūnas

Kognityvinė psichologija, pojūčių ir suvokimo mechanizmų tyrinėjimas, regimosios iliuzijos, psichofizika, psichofiziologija ir emocijos, kvėpavimo technikos ir meditacija, biologinis atgalinis ryšys, akių judesiai ir dėmesys, garsinių signalų, muzikos ir kalbos suvokimas. Neuromarketingas.

+370 5 2667619

 *Trečiadienis
1300–1500
405 kab.
Doc. dr.

Algimantas Švegžda

Žmogaus suvokimo psichofiziologinių mechanizmų tyrimai. Neuromarketingas. +370 5 2667619

*Trečiadienis
1300–1500
405 kab.

Prof. dr.

vedėjas 

Gintautas Valickas

Asmenybės, socialinė, teisės, sprendimų priėmimo psichologija

+370 5 2667605 

Pirmadienis
1300–1500

Antradienis
1 savaitė

1300–1500

2 savaitė
1100–1300

202 kab.
Doc. dr.

Kristina Vanagaitė

Teisės psichologija, liudytojų psichologija; įtariamųjų apklausos ypatumai, melo atskleidimas, kognityvinis interviu

+370 5 2667605

-
Asist. dr. Olga Zamalijeva Sveikatos psichologija, sveikas senėjimas, su sveikata susijęs elgesys +370 5 2687255

*Pirmadienis
1430–1530

*Ketvirtadienis
1300–1400

115 kab.
Dokt.

Giedrė Ambrulaitienė

Teisės psichologija -
Dokt. Edita Baukienė   -  
Dokt. Violeta Cimalanskaitė   -  
Dokt. Katažyna Labanienė Edukacinė ir vaiko psichologija, ypatingi vaikai

*Pirmadienis
1400–1500

202 kab.
Dokt.

Donata
Jančiūrė

Suvoktas procedūrinis teisingumas; ekonominė psichologija; socialinės informacijos apdorojimas Vaiko priežiūros atostogos
Dokt. Virginija Klimukienė Nusikalstamas/ delinkventus elgesys, Kriminalinės rizikos ir apsauginiai veiksniai, Elgesio korekcinės intervencijos, Paauglystės psichologija, Šeimos psichologija

*Antradienis
1000–1100
 
202 kab.
Dokt.

Tomas Maceina

Kognityvinė psichologija: socialinės informacijos apdorojimas, sprendimų priėmimas

 * 004 kab.
Dokt.

Jurgita Narmontienė

Priklausomybių psichologija; motyvacija keisti elgesį

Vaiko priežiūros atostogos
Dokt. Raimonda Sadauskaitė   -  
Dokt. Dovilė Šorytė Aplinkos psichologija

Penktadienis

1100–1200 

202 kab.
Dokt.

Arūnas Žiedelis

Profesinės sveikatos psichologija

Antradienis

1700–1800 

202 kab.
Vyr. spec. Danguolė Žiūraitienė  

+370 5 2667605

900–1300

1400–1600 

202 kab.

 *  prieš atvykstant prašome susisiekti elektroniniu paštu