Gražina Gintilienė

Pradinis

Gintiliene

Dr., docentė

Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 202 kab.

Telefonas: +370 5 266 7605

El. paštas:

 

Budėjimo laikas katedroje:


Trečiadienis 11001300 (202 kab.)

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Intelekto tyrimai, vaiko pažintinių gebėjimų raida, vaikų mokymosi sunkumai, testų kūrimas ir adaptavimas

Dėstomi dalykai:


Psicholonis testavimas
Vaiko psichologinis įvertinimas
Ypatingi vaikai
WISC-III

 

Publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje


 

Projektas Metai Veikla
 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės projektas "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje". Vadovė dr. I.Žukauskaitė.      2011-2013  docentė
 ESSF BPD 2.5. priemonė  projektas „Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro kūrimas“, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Projekto vadovė doc. L.Bulotaitė.      2006-2008 docentė
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo „Lietuvos vaikų psichikos sveikatos rizikos ir gerovės veiksniai"  2007 docentė
 Sutartis „Profesinio tinkamumo testų vertimas į lietuvių kalbą, jų adaptavimas ir standartizavimas Lietuvai“ tarp VU ir LR ŠMM (Nr. SUT-186/APS-250000-325)
 2006-2007  vadovė
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro „Vaikų brandumo mokyklai įvertinimas“  2003-2004  docentė
Phare 2001 „Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos problemų tyrimas: Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas“  2004  vykdytoja
Šiaurės šalių ministrų tarybos „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata“  2003-2004  vykdytoja
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo „Vaikų psichikos sutrikimų epidemiologinis  tyrimas“  2003  vykdytoja
Vilniaus universitetas. „WISC-III standartizacija Lietuvoje“  1997-2002  vykdytoja

 

Kita veikla


 

Institucija Veikla
Europos psichologų asociacijų federacijos Testų ir testavimo komitetas (2007 iki dabar) narė
Lietuvos psichologų sąjunga (1989 -1994 m.;  2002 iki dabar); valdybos narė
Bendrojo lavinimo egzaminų ir moksleivių pasiekimų tyrimų taryba prie Lietuvos ŠMM (2003 - 2007 m.); narė
Mokyklos psichologių atestacinė komisija prie Lietuvos ŠMM (1997 –2005 m.); narė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto taryba (1991 - 1993 m.). narė
Lietuvos psichologų asociacija (LPA) narė
Elgesio raidos tyrimo tarptautinė organizacija (ISSBD) narė
Specialaus ugdymo tarptautinė studijų grupė (ISG) narė
Lietuvos disleksijos asociacija  (LDA) narė

Studentams