Sigita Girdzijauskienė

Pradinis

Girdzijauskienė

 

Dr., docentė

Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 202 kab.

Telefonas: +370 5 266 7605

El. paštas:

 

 Budėjimo laikas katedroje:


Ketvirtadienis 13001500 (202 kab./416 kab.), prieš atvykstant prašome susisiekti elektroniniu paštu

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Vaikų, paauglių, studentų mokymosi, elgesio ir emocinės problemos. Gabūs vaikai, paaugliai, studentai.Vaikų ir paauglių kognityviniai gebėjimai. Vaikų ir jaunuolių kūrybiškumas. Efektyvus mokytojas ir mokymosi aplinka.

 

Dėstomi dalykai:


Psichologinių tyrimų metodai I ir II (įvadas, kokybiniai metodai, tyrimų planavimas)
WAIS-III/WASI
Skaitymo ir rašymo psichologija

Publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa

Tyrimai ir kita veikla

Tyrimai


 

Dalyvavimas projektinėje veikloje


Projektas Metai Veikla
2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės projektas "Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje". Vadovė dr. I.Žukauskaitė.  2011-2013 docentė
ESSF BPD 2.5. priemonė  projektas „Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro kūrimas“, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Projekto vadovė doc. L.Bulotaitė.  2006-2008 vykdytoja
Neįgalaus asmens funkcionavimo (darbingumo, specialiųjų poreikių, profesinių gebėjimų) įvertinimo metodikų ir jų taikymo rekomendacijų parengimas (Nr. 208-ESF/2004/-2.3.0.-01-19). Projektos vadovas prof. hab.dr. A.Bagdonas  2006-2008  vykdytoja
Sutartis „Profesinio tinkamumo testų vertimas į lietuvių kalbą, jų adaptavimas ir standartizavimas Lietuvai“ tarp VU ir LR ŠMM (Nr. SUT-186/APS-250000-325). Vadovė doc. G.Gintilienė) 2006-2007 vyriausioji specialistė
2007 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas projektas „Lietuvos vaikų psichikos sveikatos rizikos ir gerovės veiksniai“ (Nr. T-0319). Projekto vad. doc. dr. G.Gintilienė.  2007 docentė
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas projektas „Vaikų psichikos sutrikimų epidemiologinis tyrimas“ (Nr. T-03206). Projekto vad. doc. dr. D.Pūras  2003 vykdytoja

 

Pranešimai konferencijose


 

Studentams