Viktoras Keturakis

Pradinis

Keturakis1

 

Dr., lektorius

Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 202 kab.

Telefonas: +370 5 266 7605

El. paštas: 

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Patirtinis ir refleksyvus mokymasis, Organizacijų konsultavimas, Organizacijų kultūros tyrimai

 

Dėstomi dalykai:


Grupių teorija ir praktika
Psichologinių paslaugų vadyba
Organizacinė kultūra

Publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa

Tyrimai ir kita veikla

 

Studentams