Himeesora Kaimu

Pradinis

Doktorantė

Adresas: Universiteto g. 9/1, 01513 Vilnius, 410 kab.

Telefonas: +370 5 266 7625

El. paštas:

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


 Aukštojo mokslo kokybė

Dėstomi dalykai:


 

Publikacijos

Tyrimai ir kita veikla

Studentams