Leidiniai

acta25

ISSN 1392-5016. MOKSLO DARBAI. ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA

Reikalavimai "Acta paedagogica Vilnensia" spausdinamiems straipsniams

Gerbiami "Acta paedagogica Vilnensia" recenzentai, siekdami gauti išsamias ir informatyvias recenzijas, maloniai prašome naudotis recenzijos pavyzdžiu