Mokslinė konferencija ŠVIETIMO POLITIKOS TRANSFORMACIJOS

Vilniaus Universiteto, Edukologijos katedra ir Švietimo politikos centras kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

ŠVIETIMO POLITIKOS TRANSFORMACIJOS: NACIONALINIS, TRANSNACIONALINIS IR SUPRANACIONALINIS DISKURSAS

Silpnėjantis nacionalinio švietimo politikos vaidmuo, vis labiau patiriant priklausomybę nuo didesnių susivienijimų, organizacijų, asociacijų nedidelėms valstybėms, tokioms kaip Lietuva, pasireiškia dvejopai: ne tik aukštesniais standartais, geresne kokybe, finansine parama, bet ir laipsnišku savo nacionalinio savitumo praradimu ar net potencialiu išnykimu. Susiklosčiusi situacija, kai, viena vertus, dėl ekonomikos globalizacijos netenkama dalies galimybių priimti savarankiškus sprendimus daugelyje viešojo gyvenimo, taip pat ir švietimo, sričių, kita vertus, siekiama išsaugoti nacionalines švietimo tradicijas, reikalauja įdėmaus ir objektyvaus mokslininkų žvilgsnio, išsamios analizės ir kritinio įvertinimo.

Skaityti daugiau...