Kęstutis Dubnikas

Pradinis

Kestutis Dubnikas copy     Docentas

     Adresas: Universiteto g. 9/1 - 312 kab., 01513 Vilnius

     El. paštas:

     Priėmimo laikas katedroje: ketvirtadieniais 1400-1500 (susitarus iš anksto)

 

 


Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Religijotyra

Religijos filosofija

Kultūros istorija ir filosofija

 


Dėstomi dalykai:

Religijos filosofija

Religijų istorija

Religijotyra

Pasaulio religijos

Europos kultūros istorija

Publikacijos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)

 

Tyrimai ir kita veikla

Ekspertinė veikla:

Atviros Lietuvos Fonde

Švietimo kaitos fonde

Mokslo ir studijų departamente prie ŠMM

Studijų kokybės vertinimo centre

 


Dalyvavimas ALF, PHARE projektuose

 

Studentams

Dėstomi dalykai:

Religijos filosofija

Religijų istorija

Religijotyra

Pasaulio religijos

Europos kultūros istorija