Katedros nariai

Katedros nariai

Mokslinių interesų sritysKontaktai

Priėmimo laikas

Priėmimo vieta

Asist.

Jonas

Čiurlionis

Erdvės ir laiko filosofija

Mokslo filosofija

jonas.ciurlionis@fsf.vu.lt

Penktadienis

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Doc.

Mintautas

Gutauskas

Fenomenologija

Hermeneutika

Postmodernioji filosofija

mintautas.gutauskas@fsf.vu.lt

Antradienis

1430-1530

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Asist.

Laimutė

Jakavonytė

Dalykinė etika

Filosofijos didaktika

Filosofijos istorija

Mokslinių tyrimų etika

Mokslo filosofija

Praktinė filosofija

Ugdymo filosofija

laimute.jakavonyte@fsf.vu.lt

Trečiadienis

1730 - 1830

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Prof.

Skirmantas

Jankauskas

Antikos filosofija

Etika kaip pirmoji filosofija

Filosofijos prigimtis ir paskirtis

s.jankauskas@lat.lt

Pirmadienis

Antradienis

1230-1300

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Doc.

Arūnas

Mickevičius

Filosofijos istorija

Hermeneutika

Nietzsches filosofija

Postmodernioji filosofija

arunas.mickevicius@fsf.vu.lt

 Pirmadienis

1030-1100

1230-1300

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Doc.

Nerijus

Milerius

Kino teorija ir filosofija

Šiuolaikinės kasdienio pasaulio teorijos

Urbanistikos filosofiniai pagrindai

nerijus.milerius@fsf.vu.lt

 2 sav. Trečiadienis

nuo 1300

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Prof.

Evaldas

Nekrašas

Filosofijos istorija

Mokslo filosofija

Politinė filosofija

nekrasas@post.omnitel.net

Profesorius emeritas

Lekt.

Vytautas

Pivorius

Fenomenologija

Ideologijų raidos ypatumai

Klasikinės ir šiuolaikinės sociologinės teorijos

Komunkatyvioji paradigma filosofijoje

vytautas.pivorius@fsf.vu.lt

Ketvirtadienis

1400-1500

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Prof.

Albinas

Plėšnys

(katedros vedėjas)

Analitinė filosofija

Filosofijos istorija

Mokslo filosofija

Socialinė filosofija

albinas.plesnys@fsf.vu.lt

Penktadienis

1200-1300

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Doc.

Kristupas

Sabolius

Antikinė graikų filosofija

Estetika ir meno filosofija

Fenomenologija

Vaizduotės filosofija

Vizualumo studijos

kristupas.sabolius@fsf.vu.lt

Ketvirtadienis

1330-1430

 

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Asist.

Mindaugas

Stoškus

Politinė filosofija mindaugas.stoskus@fsf.vu.lt

Ketvirtadienis

1400-1500

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Prof.

Marijus Arvydas

Šliogeris

Filosofijos istorija

Kalbos filosofija

Metafizikos prigimtis ir esmė

Mass media metafiziniai pagrindai

Meno kūrinio prigimtis

Technomokslo ištakos

arvydas.sliogeris@fsf.vu.lt

Profesorius emeritas
 Lekt.

Julija

Tuleikytė

 

Baumano socialinė filosofija

Globalizacija

Hermeneutinė filosofija

julija.tuleikyte@fsf.vu.lt 

   
Dokt.

Ruslanas

Baranovas

Klasikinė vokiečių filosofija

Heideggerio filosofija

Dekonstrukcija

Naujasis realizmas (Gabriel, Ferraris)

ruslanas.baranovas@gmail.com    
Dokt.

Alfredas

Buiko

       

Dokt.

Andrius

Dovydėnas

Giminės (gender) filosofija

andrius.dovydenas@fsf.vu.lt

Dokt.

Algirdas

Fediajevas

Egzistencinė filosofija

Gyvenimo filosofija: Kierkegaardas, Nietzsche, Unamuno

algirdas.fediajevas@fsf.vu.lt    
Dokt.

Brigita

Gelžinytė

Vokiečių idealizmas

Transcendentalinė Kanto filosofija

Romantizmo filosofija

Metafilosofija

brigita.gelzinyte@fsf.vu.lt    
Dokt.

Daina

Habdankaitė

Fenomenologija

Prancūziškoji postmodernioji filosofija (Derrida, Deleuze, Foucault)

Naujieji materializmai ir spekuliatyvusis realizmas

d.habdankaite@gmail.com    
Dokt.

Vaida

Kalkauskaitė

Muzikos filosofija

Heideggerio filosofija

Nietzsche's filosofija

Schopenhauerio filosofija

vaida.kalkauskaite@fsf.vu.lt    

Dokt.

Aušra

Kaziliūnaitė

Kino filosofija ir teorija

Michelio Foucault filosofija

kaziliunaite@gmail.com

Dokt.

Justas

Kučinskas

Arvydo Šliogerio filosofija

justas@arvi.lt

Dokt.

Aurimas

Okunauskas

Mokslo filosofija (T. S. Kuhnas, K. R. Popperis)

Religijos filosofija (S. Kierkegaardas, G. Vattimo, J. D. Caputo)

Heideggerio filosofija

aurimas.okunauskas@fsf.vu.lt    

Dokt.

Paulius

Rimkevičius

Epistemologija

Sąmonės filosofija

Kognityvinių mokslų filosofija

paulius.rimkevicius@fsf.vu.lt    

Dokt.

Ignas

Šatkauskas

Dėmesio filosofija

Fenomenologija

Sąmonės filosofija

Sokrato, Platono filosofija

daiktadetis@gmail.com    
Dokt.

Mindaugas

Šulskus

Spekuliatyvusis realizmas

M. Heideggerio ankstyvoji filosofija

I. Kanto filosofija

mindaugas.sulskus@gmail.com    
Dokt.

Giedrė

Tatarūnaitė

       
Dokt.

Vijolė

Valinskaitė

 Fenomenologija

Laiko filosofija

vijole.valinskaite@gmail.com

   
Dokt.

Lina

Valantiejūtė

Dialogo filosofija

Politinė filosofija

Religijos filosofija

lina.valantiejute@fsf.vu.lt