Katedros nariai

Katedros nariai

Mokslinių interesų sritysKontaktai

Priėmimo laikas

Priėmimo vieta

Asist.

Jonas

Čiurlionis

Erdvės ir laiko filosofija

Mokslo filosofija

Penktadienis

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Doc.

Mintautas

Gutauskas

Fenomenologija

Hermeneutika

Postmodernioji filosofija

Antradienis

1430-1530

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Asist.

Laimutė

Jakavonytė

Dalykinė etika

Filosofijos didaktika

Filosofijos istorija

Mokslinių tyrimų etika

Mokslo filosofija

Praktinė filosofija

Ugdymo filosofija

Trečiadienis

1730 - 1830

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Prof.

Skirmantas

Jankauskas

Antikos filosofija

Etika kaip pirmoji filosofija

Filosofijos prigimtis ir paskirtis

Pirmadienis

Antradienis

1230-1300

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Doc.

Arūnas

Mickevičius

Filosofijos istorija

Hermeneutika

Nietzsches filosofija

Postmodernioji filosofija

 Pirmadienis

1030-1100

1230-1300

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Doc.

Nerijus

Milerius

Kino teorija ir filosofija

Šiuolaikinės kasdienio pasaulio teorijos

Urbanistikos filosofiniai pagrindai

 2 sav. Trečiadienis

nuo 1300

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Prof.

Evaldas

Nekrašas

Filosofijos istorija

Mokslo filosofija

Politinė filosofija

Profesorius emeritas

Lekt.

Vytautas

Pivorius

Fenomenologija

Ideologijų raidos ypatumai

Klasikinės ir šiuolaikinės sociologinės teorijos

Komunkatyvioji paradigma filosofijoje

Ketvirtadienis

1400-1500

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Prof.

Albinas

Plėšnys

(katedros vedėjas)

Analitinė filosofija

Filosofijos istorija

Mokslo filosofija

Socialinė filosofija

Penktadienis

1200-1300

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Doc.

Kristupas

Sabolius

Antikinė graikų filosofija

Estetika ir meno filosofija

Fenomenologija

Vaizduotės filosofija

Vizualumo studijos

Ketvirtadienis

1330-1430

 

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Asist.

Mindaugas

Stoškus

Politinė filosofija

Ketvirtadienis

1400-1500

311 kab.

(susitarus iš anksto)

Prof.

Marijus Arvydas

Šliogeris

Filosofijos istorija

Kalbos filosofija

Metafizikos prigimtis ir esmė

Mass media metafiziniai pagrindai

Meno kūrinio prigimtis

Technomokslo ištakos

Profesorius emeritas
 Lekt.

Julija

Tuleikytė

 

Baumano socialinė filosofija

Globalizacija

Hermeneutinė filosofija

 

   
Dokt.

Ruslanas

Baranovas

Klasikinė vokiečių filosofija

Heideggerio filosofija

Dekonstrukcija

Naujasis realizmas (Gabriel, Ferraris)

   
Dokt.

Alfredas

Buiko

Sąmokslo teorijų religiniai, politiniai ir kultūriniai aspektai aspektai

Naujųjų religinių judėjimų ir populiariosios kultūros ryšiai

Kultūros filosofija

Religijos filosofija

Epistemologija

 

   

Dokt.

Andrius

Dovydėnas

Giminės (gender) filosofija

Dokt.

Algirdas

Fediajevas

Egzistencinė filosofija

Gyvenimo filosofija: Kierkegaardas, Nietzsche, Unamuno

   
Dokt.

Brigita

Gelžinytė

Vokiečių idealizmas

Transcendentalinė Kanto filosofija

Romantizmo filosofija

Metafilosofija

   
Dokt.

Daina

Habdankaitė

Fenomenologija

Prancūziškoji postmodernioji filosofija (Derrida, Deleuze, Foucault)

Naujieji materializmai ir spekuliatyvusis realizmas

   
Dokt.

Vaida

Kalkauskaitė

Muzikos filosofija

Heideggerio filosofija

Nietzsche's filosofija

Schopenhauerio filosofija

   

Dokt.

Aušra

Kaziliūnaitė

Kino filosofija ir teorija

Michelio Foucault filosofija

Dokt.

Justas

Kučinskas

Arvydo Šliogerio filosofija

Dokt.

Aurimas

Okunauskas

Mokslo filosofija (T. S. Kuhnas, K. R. Popperis)

Religijos filosofija (S. Kierkegaardas, G. Vattimo, J. D. Caputo)

Heideggerio filosofija

   

Dokt.

Paulius

Rimkevičius

Epistemologija

Sąmonės filosofija

Kognityvinių mokslų filosofija

   

Dokt.

Ignas

Šatkauskas

Dėmesio filosofija

Fenomenologija

Sąmonės filosofija

Sokrato, Platono filosofija

   
Dokt.

Mindaugas

Šulskus

Spekuliatyvusis realizmas

M. Heideggerio ankstyvoji filosofija

I. Kanto filosofija

   
Dokt.

Giedrė

Tatarūnaitė

Etikos filosofija (Emmanuelis Levinas)

Metafizika

Prancūzų postmodernizmas ir poststruktūralizmas (Jacques'as Derrida)

Spekuliatyvusis realizmas (Graham'as Harman'as)

Amerikiečių pragmatizmas ir postfilosofija (Richard'as Rorty)

 
   
Dokt.

Vijolė

Valinskaitė

 Fenomenologija

Laiko filosofija

   
Dokt.

Lina

Valantiejūtė

Dialogo filosofija

Politinė filosofija

Religijos filosofija