Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra

gailiene2 copy copy

Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros vedėja

Prof. habil.dr. Danutė Gailienė

Adresas: Universiteto g. 9/1, 202 k.

Telefonas +370 5 2667605

 El. paštas:  

 

 danguole1
Vyresnioji specialistė Danguolė Žiūraitienė

Telefonas:  +370 5 2667605 

El. paštas:

 

 

 

Katedros darbo laikas 

Pirmadieniais - ketvirtadieniais 830 - 1715, penktadieniais 830 - 1630, pietų pertrauka 1300 - 1345

 


 Katedrai – 25 !

Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra įkurta 1991 metais. Iki tol Vilniaus universitete buvo tik viena psichologijos katedra. Daugėjant įvairių psichologijos specialistų, diferencijuojantis jų profesiniams interesams ir keičiantis visuomenės poreikiams, atsirado būtinybė naujo padalinio, vienijančio daugiau taikomosios psichologijos tyrėjus ir galinčio rengti taikomosios psichologijos specialistus. Nepriklausomybės atkūrimas Lietuvoje ir radikalios permainos Vilniaus universitete sukūrė palankią atmosferą visoms naujoms iniciatyvoms. 

Pradžioje naujoji katedra vadinosi Klinikinės ir socialinės psichologijos katedra, o vėliau, greta klinikinės psichologijos specializacijos suformavus organizacinės psichologijos specializaciją, atitinkamai keitėsi ir katedros pavadinimas. Vilniaus universitete perėjus prie dviejų pakopų studijų daugumoje fakultetų, specializacijų pagrindu sudarytos dvi magistratūros programos – Klinikinės ppsichologijos ir Organizacinės psichologijos.

Taikomosios psichologijos – klinikinės ir organizacinės – specialistų branduolys Lietuvoje formavosi nuo pat pirmųjų psichologijos specialybės absolventų laidų praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje.

Pradžioje situacija tam nebuvo palanki – sovietmečio ideologiniai varžtai labai ribojo psichologijos plėtrą, oficialiai psichologijos tyrimai turėjo tenkintis beveik vien tik psichofiziologiniais ir atskirų psichinių procesų matavimais, o taikomojoje srityje – tik vadinamąja darbo ir inžinierine psichologija. Tačiau profesoriaus Alfonso Gučo vadovaujamoje VU Psichologijos katedroje vyravo liberali atmosfera. Katedros dėstytojai stengėsi objektyviai perteikti šiuolaikinę psichologiją ir jos istoriją, mokė kritiškai žvelgti į visas psichologijos sroves, kryptis ir madas. Taip pat katedra palaikė visas studentų iniciatyvas, siekiant jiems rūpimos specializacijos savo profesijoje. Taip nuo pirmųjų laidų dalis absolventų pasuko į klinikinės psichologijos sritį, vėliau – ir į organizacinės psichologijos.

Pirmąjį katedros gyvavimo dešimtmetį jai vadovavo profesorius Rimantas Kočiūnas, o nuo 2000 m. katedros vedėja yra profesorė Danutė Gailienė.

Šiandien katedroje dirba profesoriai Danutė Gailienė, Gražina Gudaitė, Rimantas Kočiūnas, docentai Asta Adler, Dalia Bagdžiūnienė, Rasa Barkauskienė, Danguolė Čekuolienė, Neringa Grigutytė, Evaldas Kazlauskas, Alfredas Laurinavičius, Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, Rūta Sargautytė, Paulius Skruibis, lektoriai Jurgita Bajoriūnienė, Ieva Bieliauskienė, Marija Giedraitytė-Guzikauskienė, Rita Rekašiūtė-Balsienė,  Robertas Povilaitis, Ieva Povilaitienė, Jurgita Rimkevičienė, Ieva Urbanavičiūtė, Irena Žukauskaitė bei ilgametė mūsų vyr. specialistė Danguolė Žiūraitienė.

KOPK2016

Katedroje taip pat vykdoma aktyvi mokslinė veikla ir plėtojami tarptautiniai moksliniai ryšiai. Nuo katedros įsikūrimo joje parengtas 1 habilitacinis darbas, 2 dėstytojai atliko habilitacijos procedūras, apgintos 32 daktaro disertacijos, dar 15 doktorantų šiuo metu rengia daktaro disertacijas.

Katedra vykdo Klinikinės psichologijos ir Organizacinės psichologijos magistrantūros programas ir Psichologijos doktorantūros studijas. Katedros dėstytojai taip pat vykdo ir Psichologijos bakalauro studijas, skaitydami specializuotus kursus ir vadovaudami studentų moksliniams darbams. Katedros siūlomi kursai yra ir sudėtinė kituose VU fakultetuose vykdomų studijų programų dalis.