Katedros nariai

Darbuotojai   Mokslinių interesų sritys

Kontaktai

(darbo telefonas / el.paštas)
Priėmimo laikas
Priėmimo vieta
Doc. dr.

Asta Adler

Raidos psichologija, globojamų ir įvaikintų vaikų psichologija astazb@gmail.com Ketvirtadienis
1030–1100
 
202 kab.
Doc. dr.
Dalia Bagdžiūnienė  Organizacinė psichologija

+370 5 2667605

dalia.bagdziuniene@gmail.com
Pirmadienis
1700–1900
202 kab.
Lekt. Jurgita Bajoriūnienė  Organizacinė psichologija  jurga.bajoriuniene@vertoconti.lt -
Doc. dr.
Rasa Barkauskienė  Raidos psichopatologija, asmenybės psichologija, mokymosi sutrikimai (negalės)

+370 5 2687126

rasa.barkauskiene@fsf.vu.lt

*Ketvirtadienis

900–1030

408 kab.
Lekt. dr. Ieva Bieliauskienė Klinikinė psichologija

ieva.bieliauskiene@gmail.com

-
Doc. dr. Danguolė Čekuolienė  Šeimos psichologija ir psichoterapija, ankstyvųjų santykių raidos psichopatologija, mentalizacijos raidos veiksniai

+370 5 2667628

danguole.cekuoliene@fsf.vu.lt

Antradienis
1230–1400 
409 kab. 
Prof. habil.dr.  vedėja Danutė Gailienė  Klinikinė psichologija, traumų ir krizių psichologija, suicidologija

+370 5 2667605

danute.gailiene@fsf.vu.lt

Trečiadienis

1430–1530

202 kab.
Doc. dr.
Neringa Grigutytė  Klinikinė psichologija, traumų psichologija, klinikinis psichologinis vertinimas, psichologinis konsultavimas

+370 689 37355

neringa.grigutyte@fsf.vu.lt

 *Trečiadienis
1430–1500
202 kab.
Prof. dr.
Gražina Gudaitė  Klinikinė psichologija, analitinė C.G.Jung psichologija

+370 650 11767

g.gudait@gmail.com

*

Doc. dr.
Evaldas Kazlauskas Klinikinė psichologija, psichotraumatologija

+370 5 2667602

evaldas.kazlauskas@fsf.vu.lt
 Trečiadienis
1500–1700
211 kab.
Prof. dr.
Rimantas Kočiūnas  Klinikinė psichologija, Egzistencinė-fenomenologinė psichologija ir psichoterapija
Egzistencinis grupinės terapijos modelis

+370 5 2667605

rimask@hepi.lt

*
Doc. dr. Alfredas Laurinavičius

Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas
Psichologinis atsparumas Psichopatijos konceptualizacijos ir vertinimas

+370 5 2667605

alfredas.laurinavicius@fsf.vu.lt

 *Antradienis
1430–1630

202 kab./ 407 kab.
Doc. dr.
Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė  Organizacinė psichologija, organizacinis teisingumas, įsitraukimas į darbą, darbo ir šeimos dermė, darbuotojų gerovė +370 5 2667605

+370 5 2398795

jurgita.lazauskaite@fsf.vu.lt
 *Antradienis
1400–1500
202 kab./ 407 kab.
Lekt. dr. Ieva Povilaitienė Krizių ir traumų psichologija, Klinikinė psichologija, Psichozių psichologiniai aspektai 

+370 613 73905 ieva.povilaitiene@gmail.com

Lekt. dr.
Robertas Povilaitis  Klinikinė psichologija  robertas.povilaitis@mf.vu.lt -
Lekt. dr.
Rita Rekašiūtė-Balsienė  Organizacijos klimatas; organizacijos diagnostika; individualioji psichologija; įsitraukimas, išsekimas darbe

+370 5 2667605

rita.rekasiute.b@gmail.com

 *Penktadienis

1400–1500

202 kab.
Doc. dr.
Rūta Sargautytė  Medicinos psichologija, reabilitacijos psichologija, kognityvinė elgesio terapija, tarpkultūrinė psichologija

+370 5 2667605

ruta.sargautyte@fsf.vu.lt
 Pirmadienis
1300–1430
202 kab.
Doc. dr.
Paulius Skruibis Klinikinė psichologija: savižudybės, krizės, gedėjimas; psichologinis konsultavimas

+370 686 36979

 paulius.skruibis@fsf.vu.lt

 *
Lekt. dr. Jurgita Rimkevičienė Klinikinė psichologija, suicidologija

+370 614 55775

jurgita.rimkeviciene@gmail.com

 *Antradienis
1400–1500
202 kab. 
Lekt. dr.
Ieva Urbanavičiūtė Organizacinė psichologija

ieva.urbanaviciute@fsf.vu.lt

2017/2018 m.m. rudens semestre nedirba
Doc. dr.
Irena Žukauskaitė Personalo psichologija

+370 5 2667628

irenaizuk@yahoo.com

*Pirmadienis
1630–1700

202 kab.
Asist. dr. Paulina Želvienė Potrauminis sresas ir įveika, potrauminio streso sąsajos su psichosocialiniais veiksniais, adaptacijos sutrikimai p.zelviene@gmail.com -  
Dokt. Agnė Dzimidienė Organizacinė psichologija

agne.dzimidiene@gmail.com

-
Dokt. Jonas Eimontas Klinikinė psichologija, traumų psichologija, terapijos veiksmingumo tyrimai, suicidologija

jonas.eimontas@fsf.vu.lt

-
Dokt. Odeta Geležėlytė Klinikinė psichologija, suicidologija, gedulas po artimojo savižudybės

odeta.gelezelyte@fsf.stud.vu.lt

-
Dokt. Lina Gervinskaitė-Paulaitienė Raidos psichopatologija, prieraišumas, mentalizacija

lina.gervinskaite@gmail.com

-
Dokt. Goda Gegieckaitė Klinikinė psichologija

goda.gegieckaite@gmail.com

 -
Dokt.

Dovilė Grigienė

Kliniknė psichologija

dovile.grigiene@fsf.vu.lt

Vaiko priežiūros atostogos 
Dokt. Jolanta Latakienė Klinikinė psichologija, suicidologija

jolanta.latakiene@fsf.vu.lt

*Pirmadienis
1400–1500
 
202 kab.
Dokt. Eglė Mažulytė-Rašytinė Traumų psichologija: šeimos trauminė patirtis, politinių represijų psicholginiai padariniai vėlesnėms kartoms, specializuota psichologinė pagalba patyrus traumas

egle.mazulyte@fsf.vu.lt

-
Dokt. Miselytė Marija   marija.miselyte@gmail.com Akademinės atostogos  
Dokt. Karolina Petraškaitė   petraskaitekarolina@gmail.com -  
Dokt.

Petronytė-Kvedarauskienė Dovilė

Klinikinė psichologija

dovilepk@yahoo.co.uk

 *Pirmadienis
1400–1500 
202 kab.
 
Dokt. Marija Vaštakė   marijavastake@gmail.com -  
Vyr. specialistė
Danguolė Žiūraitienė  

+370 5 2667605

danguole.ziuraitiene@fsf.vu.lt

  900–1300

1400–1600
202 kab.

 * prieš atvykstant prašome susisiekti elektroniniu paštu ar telefonu