Rūta Sargautytė

Pradinis

sargautyte

Dr., docentė

Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 202 kab.

Telefonas: +370 5 266 7605

El. paštas:

 

 

 Budėjimo laikas katedroje:


Pirmadienis 1300-1430 (202 kab.)

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Medicinos psichologija, reabilitacijos psichologija, kognityvinė elgesio terapija, tarpkultūrinė psichologija

 

Dėstomi dalykai:


Medicinos psichologija
Tarpkultūrinė psichologija
Psichoterapija
Psichologija

Publikacijos


Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa


 

Svarbesnės publikacijos


 

 •  
Sargautyte R. Attitudes towards the arthritis self–management program by patients and health care professionals. Ann Rheum Dis 2007; 66(Supp II): 647      
 •  
Sargautytė R. Ar galima išmatuoti skausmą? Spectrum, 2(7)2007, 14–17 p. ISSN 1822–0347  
 •  
Nasvytienė D., Sargautytė R. Content of intrapersonal and interpersonal markers in adolescents with AN. Xth European Congress of Psychology, July 3-6, 2007, Prague. Abstract of Presentation in Final Programme Book ISBN 978-80-7064-017-2      
 •  
Sargautytė R. Savivaldos programa sergantiems artritu: prielaidos ir pagrindiniai principai. Reumatologijos seminarai. Vilniaus reumatologijos seminarai, 2006, Nr.12, 39–42 p. ISSN 1392–4125      
 •  
Sargautytė R. Psichologiniai metodai skausmo gydymo praktikoje. Skausmo gydymo panorama–2006. 6–ojo suvažiavimo pranešimų tezės. 56–57 p.  
 •  
Vaisetaitė L., Sargautytė R. Skausmo suvokimo ypatumai ir įveikos strategijos sporte. Skausmo gydymo panorama–2006. 6–ojo suvažiavimo pranešimų tezės. 45–46 p.      
 •  
Sargautyte R. Determinants of Pain and Health Behavior in University Students. European Journal of Pain, vol. 10, Suppl. 1, September 2006, S252 (974). ISSN: 1090–3801.       
 •  
Sargautyte R. Arthritis Self–management Program Promotes International Cooperation. Annals of the Rheumatic Diseases, Jun 2006; 65 (Suppl 2): 687. ISSN 0003–4967  
 •  
Marchertienė I.A., Petrikonis K., Sargautytė R., Ščiupokas A. Skausmo ligos diagnostikos ir gydymo pagrindai. Metodinės rekomendacijos. Skausmo medicina, 2006, Nr. 2 (15), 42-45 p.     
 •  
Sargautytė R. Lėtinis skausmas – kognityvinis elgesio modelis. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 2005, 12, 863–865 p.     
 •  
Vaisetaitė L., Sargautytė R. Skausmas sporte: skausmo suvokimo ir įveikos strategijų rūšys. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. 2005, 5(95), 82–87 p.    
 •  
Grambaitė R., Sargautytė R. Kognityvinio funkcionavimo ir depresiškumo ryšys sergant IS: trumpo daugiakarčio neuropsichologinių testų rinkinio taikymas Lietuvoje. Psichologija. Mokslo darbai. 2005, 32, 74–86    
 •  
Birbilaitė S., Sargautytė R. Onkologinio skausmo gydymo psichologiniai trukdžiai. Skausmo medicina, 2005, Nr.4 (13), 15-16, 22-23  p.  
 •  
Sargautytė R., Veitienė D. Kad skausmas nebūtų priešu. Vilnius, 2005. 28 p.  

Tyrimai ir kita veikla

Kita veikla


 

Institucija Veikla
Lietuvos psichologų sąjunga narė
Lietuvos skausmo draugija tarybos narė
Tarptautinės skausmo studijų asociacija (IASP) narė
Žurnalas „Skausmo medicina“ redkolegijos narė
Lietuvos artrito asociacija mokslinė konsultantė
Centrinės ir Rytų Europos elgesio medicinos draugija (CEESBM) tarybos narė
Tarptautinės tarpkultūrinės psichologijos asociacija (IACCP) narė

 

Studentams

 Informacija studentams:   http://web.vu.lt/fsf/r.sargautyte/