VU Suicidologijos tyrimų grupė

VU Suicidologijos tyrimų grupė yra Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros mokslininkų grupė, kuri tyrinėja ketinusių nusižudyti, mėginusių nusižudyti ir nusižudžiusiųjų artimųjų pagalbos siekimo ypatumus bei pagalbos sistemos veiksmingumą.

VU Suicidologijos tyrimų grupė vykdadama mokslinius tyrimus aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir kitais partneriais.

Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami moksliniuose straipsniuose, Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Tyrimų grupės nariai aktyviai bendradarbiauja su užsienio mokslininkais, yra Lietuvos ir tarptautinių mokslinių organizacijų nariai.

Susisiekti su VU Suicidologijos tyrimų grupe galima el. paštu: 

Nariai

PSkruibisDr. Paulius Skruibis

VU Suicidologijos tyrimų grupės vadovas. Vilniaus universiteto docentas, psichologas.

2008 m. Vilniaus Universitete apsigynė daktaro disertaciją tema „Ryšys tarp nuostatų savižudybių atžvilgiu ir suicidinių tendencijų“. Nuo 2003 m. dalyvauja ir skaito pranešimus Europos savižudybių ir savižudiško elgesio simpoziumuose ir Tarptautinės savižudybių prevencijos asociacijos kongresuose. Nuo 2014 m. yra Lietuvos atstovas Tarptautinėje savižudybių prevencijos asociacijoje IASP (International Association for Suicide Prevention). Vienas iš savižudybių prevencijos iniciatyvos Kupiškyje bei Vilniaus savižudybių prevencijos memorandumo iniciatorių.

 

JRimkevicieneDr. Jurgita Rimkevičienė

Vilniaus universiteto lektorė, psichologė.

2016 apsigynė mokslų daktaro laipsnį Australijos savižudybių tyrimų ir prevencijos institute, Griffito Universitete. Disertacijoje “Savižudybės mėginimo impulsyvumas: apibrėžimas, rizikos veiksniai ir procesas” atliko ir išanalizavo virš 50 interviu su mėginusiais nusižudyti asmenimis. Šalia šio institute koordinavo dar du tyrimų projektus - Įgyto gebėjimo nusižudyti skalės validumo tyrimas ir Savižudybės stigmos tyrimas. Tyrėja taip pat turi projektų su partneriais įvairiose sveikatos priežiūros institucijose koordinavimo patirties: 2016 m. koordinavo tarpinstitucinį Vilniaus miesto savižudybių prevencijos atvejo vadybos modelio parengimą.

 

OGelezelyteDokt. Odeta Geležėlytė

Vilniaus universiteto doktorantė, psichologė.

Vilniaus universitete šiuo metu rengia daktaro disertaciją suicidologijos srityje. Doktorantė kryptingai gilinasi į pasirinktą mokslinių tyrimų sritį. 2012 m. Vilniaus universitete apsigynė bakalauro darbą tema “Sveikatos specialistų ir nespecialistų nuostatos nusižudžiusiųjų artimųjų atžvilgiu”, 2014 m. magistro darbą “Nusižudžiusiųjų artimieji: veiksniai, turintys įtakos pagalbos (ne)siekimui”. Doktorantė dalyvauja moksliniuose projektuose, rengia straipsnius, pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

 

JLatakieneDokt. Jolanta Latakienė

Vilniaus universiteto doktorantė, psichologė.

Suicidologinius tyrimus atlieka nuo 2010 metų. Bakalauro darbe „Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai: interpretacinė fenomenologinė analizė“ naudojo sudėtingą kokybinį tyrimo metodą, taip pat tyrimo imtis buvo sudėtinga organizacine, etine ir emocine prasme. Magistro tyrimą atliko naudodama kokybinius tyrimo metodus panašioje imtyje: „Bandymo nusižudyti komunikacinių aspektų kokybinė analizė“. Doktorantūros studijose toliau sistemingai gilinasi į bandžiusiųjų nusižudyti problemas.

 

DGrigieneDokt. Dovilė Grigienė

Vilniaus universiteto doktorantė, psichologė.

Daugiausiai mokslinės veiklos praktikos įgijo 2013-2015 metais dirbdama Visuotinės Dotacijos projekte „Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika“. Doktorantė aktyviai dalyvauja tiek nacionalinėse, tiek tarptautinėse konferencijose, kartu su bendraautoriais ruošia straipsnius. Rengiama daktaro disertacija taip pat nagrinėja suicidologijos srities klausimus.

 

 

EMazulyteDokt. Eglė Mažulytė

Vilniaus universiteto doktorantė, lektorė, psichologė.

Aktyviai dalyvauja mokslinių tyrimų veikloje nuo 2012 m., yra mokslinių straipsnių ir pranešimų konferencijose bendraautorė. Dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose vertinančiuose psichosocialinių intervencijų veiksmingumą, taip pat kartu su kitais mokslininkais atlieka suicidologijos srities mokslinius tyrimus.

 

 

DGailieneProf. habil. dr. Danutė Gailienė

Vilniaus universiteto profesorė, Klinikinės ir organizacinės katedros vedėja, psichologė.

Suicidologijos tyrimų Vilniaus universitete pradininkė. Knygų "Jie neturėjo mirti. Savižudybės Lietuvoje" (1998) ir "Savižudybių prevencijos idėjos" (2001) autorė ir sudarytoja. Tarptautinės savižudybių prevencijos asociacijos IASP (International Association for Suicide Prevention) bei Tarptautinės savižudybių tyrinėjimo akademijos (International Academy for Suicide Research) narė. Viena iš savižudybių prevencijos iniciatyvos Kupiškyje bei Vilniaus savižudybių prevencijos memorandumo iniciatorių.

 

Tyrimai

VU Suicidologijos tyrimų grupės vykdomi moksliniai tyrimai

2017

Tyrimas „Savižudybių 2017 m. Vilniaus mieste analizė“

VU Suicidologijos tyrimų grupė toliau tęsia 2016 m. pradėtą tyrimą apie Vilniaus mieste įvykusias savižudybes. Tyrimas vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės prašymu, bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti kokią psichologinę, socialinę ir medicininę pagalbą yra gavę nusižudžiusieji asmenys ir jų artimieji.

Tyrimas vykdomas 2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn., interviu būdu, kurie atliekami telefonu. Tyrimo metu apklausiami nusižudžiusių asmenų artimieji apie tai, kokios psichologinės, socialinės ir medicininės pagalbos sulaukia žmonės, kurie turi minčių apie savižudybę, ir jų artimieji, ar gauta pagalba yra kokybiška ir ką reikia būtinai taisyti, kad savižudybių būtų mažiau.

Visi tyrimo metu surinkti duomenys yra konfidencialūs ir bus pateikiami tik apibendrinti – nusižudžiusiųjų ir jų artimųjų istorijų nebus galima atpažinti. Vilniaus miesto savivaldybei bus perduotos išvados ir rekomendacijos savižudybių prevencijos sistemos tobulinimui.

Tyrimo vadovas: doc. dr. Paulius Skruibis
Tyrėjai:               prof. habil. dr. Danutė Gailienė
                          dr. Jurgita Rimkevičienė
                          dokt. Odeta Geležėlytė
                          dokt. Jolanta Latakienė
                          dokt. Eglė Mažulytė
                          dokt. Andrius Lošakevičius

 

Dėl savižudybės artimojo netekusiųjų patyrimas

VU Suicidologijos tyrimų grupė šiuo metu vykdo tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti artimojo savižudybę išgyvenusiųjų patirtis, poreikius bei sunkumus ir remiantis tyrimo rezultatais teikti praktines rekomendacijas.

Tyrime dalyvauti kviečiame vyresnius nei 18 m. asmenis, kurie prieš 6 mėn. ir daugiau (bet ne daugiau nei prieš 2 m.) dėl savižudybės patyrė jiems artimo žmogaus netektį. Jei norėtumėte bei galėtumėte dalyvauti tyrime ir užpildyti klausimyną ar pažįstate artimojo savižudybę išgyvenusių žmonių, kuriems tyrimas galėtų būti aktualus, susisiekite su mumis, papasakosime apie tyrimą plačiau. Mums labai svarbi Jūsų pagalba!

Kontaktai:
El. paštas:
Telefonas: +370 62 909 522

Tyrimo vadovė: prof. habil. dr. Danutė Gailienė
Tyrimo koordinatorė: dokt. Odeta Geležėlytė ()
Tyrimą atlieka: Martyna Masiulytė, Gabrielė Laukevičienė, Milda Grigaravičiūtė, Lukas Stumbra.

2016

Tyrimas „Savižudybių 2016 m. Vilniaus mieste analizė“

Vilniaus miesto savivaldybės prašymu, bendradarbiaudami su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Vilniaus universiteto mokslininkai atliko tyrimą apie 2016 m. Vilniaus mieste įvykusias savižudybes, siekdami įvertinti kokią psichologinę, socialinę ir medicininę pagalbą yra gavę nusižudžiusieji asmenys ir jų artimieji.

Tyrimas vyko 2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn., interviu būdu, kurie buvo atliekami telefonu. Tyrimo metu buvo apklausti nusižudžiusių asmenų artimieji apie tai, kokios psichologinės, socialinės ir medicininės pagalbos sulaukia žmonės, kurie turi minčių apie savižudybę, ir jų artimieji, ar gauta pagalba yra kokybiška ir ką reikia būtinai taisyti, kad savižudybių būtų mažiau.

Visi tyrimo metu surinkti duomenys yra konfidencialūs ir pateikiami tik apibendrinti – nusižudžiusiųjų ir jų artimųjų istorijų negalima atpažinti. Vilniaus miesto savivaldybei perduotos išvados ir rekomendacijos savižudybių prevencijos sistemos tobulinimui.

Tyrimo vadovė: prof. habil. dr. Danutė Gailienė
Tyrėjai:             doc. dr. Paulius Skruibis
                        dr. Jurgita Rimkevičienė
                        dokt. Odeta Geležėlytė
                        dokt. Jolanta Latakienė
                        dokt. Eglė Mažulytė
                        dokt. Andrius Lošakevičius

Mokslinio tyrimo rezultatų santrauka.

Atlikto mokslinio tyrimo ataskaita.