Projektai

Psichosocialinių veiksnių mediaciniai efektai stresinių ir trauminių patirčių psichologiniams padariniams socialinės psichotraumatologijos kontekste (2015 - 2017). Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Projekto vadovas dr. E.Kazlauskas. 

Sunkių traumų ir socialinių transformacijų psichologiniai padariniai ir jų įveika. (2012 - 2015) Lietuvos mokslo tarybos remiamas visuotinės dotacijos projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-023. Projekto vadovė habil.dr. D.Gailienė. Projekto pagrindinis tikslas buvo išanalizuoti įvairių visuomenės grupių trauminės patirties, psichologinės sveikatos ir įveikos veiksnius socialinių transformacijų kontekste.

Psichologinės gerovės veiksniai psichotraumatologijos kontekste. (2012 - 2013) Nacionalinės mokslo programos "Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui" mokslinių tyrimų projektas. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projekto vadovas dr. E.Kazlauskas. Projekto pagrindinis tikslas buvo įvertinti trauminės patirties ir socialinių veiksnių sąsajas su psichologine gerove.

Trumpalaikės eklektinės trauminio streso terapijos (BEPP) veiksmingumo tyrimas: BEPP Vilniaus studija. (2012 - 2014). Projekto vadovas dr. E.Kazlauskas. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projekto vykdymo metu buvo vertinamas BEPP veiksmingumas ir terapiniai veiksniai.

Ambulatorinis psichologinis įvertinimas psichotraumatologijoje. (2010 - 2011) Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba. Projekto vadovas dr. E.Kazlauskas. Projekto pagrindinis tikslas buvo sukurti inovatyvią psichologinio įvertinimo metodiką psichotraumatologijoje. Daugiau informacijos www.psichotraumatologija.fsf.vu.lt

Totalitarizmo tarpgeneracinių padarinių psichologinė analizė. (2009 - 2010). Projektą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Projekto vadovė prof. D.Gailienė. Projekto pagrindinis tikslas įvertinti nacių ir sovietų represijų metu patirto psichologinio traumavimo tarpgeneracinius psichologinius padarinius.

Psichologinių traumų tarpgeneraciniai padariniai visuomeninių transformacijų kontekste. (2006 - 2007).  Projekto vadovė prof. D. Gailienė. Projektą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Projekto pagrindinis tikslas buvo įvertinti ilgalaikio traumavimo patirto Sovietų represijų metu psichologinius padarinius antrai kartai.

Potrauminės simptomatikos klinikinis psichologinis įvertinimas. (2005). Projekto vadovė prof. D.Gailienė. Finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.  Tyrimo pagrindinis tikslas buvo potrauminės simptomatikos psichologinio įvertinimo metodikų adaptavimas Lietuvos populiacijoje.

Sovietų ir nacių okupacijų represijų psichologinės pasekmės. (2000 - 2005). Projekto vadovė  prof. D.Gailienė. Finansavo projekto partneris, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras.  Šio projekto tikslas buvo įvertinti politinių represijų ilgalaikius padarinius aukų sveikatai ir gyvenimui, nustatyti psichologinio atsparumo veiksnius.