Publikacijos

Kazlauskas, E. Challenges for providing health care in traumatized populations: Barriers for PTSD treatments and the need for new developments.Global Health Action (in press).

Kazlauskas, E., Jovarauskaite, L., Mazulyte, E., Skruibis, P., Dovydaitiene, M., Eimontas, J., & Zelviene, P. (2017). ‘It will get even better’: Preliminary findings from a trauma-focused psychotherapy effectiveness study reveal false positive patients’ long-term outcome expectations after the treatment. Nordic Journal of Psychiatry, 71. 277-281. doi:10.1080/08039488.2016.1276623

Kazlauskas, E. & Zelviene, P. (2017). Association between posttraumatic stress and acceptance of social changes: Findings from a general population study and proposal of a new concept. International Journal of Social Psychiatry, 63, 126-131. doi:10.1177/0020764016687788

Kazlauskas, E., Zelviene, P., & Eimontas, J. (2017) ‘No posttraumatic stress disorder in Lithuania’: National health care fails to identify PTSD. Journal of Traumatic Stress, 30, 99-102. doi:10.1002/jts.22152

Zelviene, P., Kazlauskas, E., Eimontas, J., & Maercker, A. (2017). Adjustment disorder: Empirical study of a new diagnostic concept for ICD-11 in the general population in Lithuania. European Psychiatry, 40, 20-25. doi: 10.1016/j.eurpsy.2016.06.009

Skruibis, P., Eimontas, J., Dovydaitiene, M., Mazulyte, E., Zelviene, P., & Kazlauskas, E. (2016). Internet-based modular program BADI for adjustment disorder: Protocol of a randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 16(1). http://doi.org/10.1186/s12888-016-0980-9

Kazlauskas, E., & Zelviene, P. (2016). Trauma research in the Baltic Countries: From political oppression to recovery. European Journal of Psychotraumatology, 7, doi:http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v7.29295

Kazlauskas, E., Javakhishvilli, J., Meewisse, M., Merecz-Kot, D., Şar, V., Schäfer, I., Schnyder, U., & Gersons, B.P.R. (2016). Trauma treatment across Europe: Where do we stand now from a perspective of seven countries. European Journal of Psychotraumatology, 7. doi:http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v7.29450

Kazlauskas, E., & Želvienė, P. (2015). A history of political violence in the family as resilience factor. In D. Ajdukovic, S. Kimhi, & M. Lahad (Eds.), Resiliency: Enhancing Coping with Crisis and Terrorism (pp. 141-148). Amsterdam: IOS Press. doi:10.3233/978-1-61499-490-9-141.

Mažulytė, E.,  Gailienė, D.,  Skerytė-Kazlauskienė, M., Grigutytė, N.,  Eimontas, J.,  & Kazlauskas, E. (2014).  Trauma experience, psychological resilience and dispositional optimism: three adult generations in Lithuania. Psichologija, 49, 20-33.

Kazlauskas, E., Mažulytė, E., Želvienė, P., Dovydaitienė, M., & Skruibis, P. (2013). Trumpalaikės eklektinės potrauminio streso psichoterapijos veiksmingumas: Vilniaus BEPP studijos žvalgomojo tyrimo rezultatai. Sveikatos mokslai, 23(5), 23-28.

Kazlauskas, E., Želvienė, P. (2013). Psichologinės gerovės sąsajos su patirtais stresoriais, subjektyviai vertinama sveikata ir sociodemografiniais veiksniais. Visuomenės sveikata. 4, 96-103.

Kazlauskas, E. (2013). Veiksmingi psichologinės pagalbos būdai psichotraumatologijoje. Psichologija, 47, 102-115.

Kazlauskas, E., Gailiene, D., Domanskaite-Gota, V., & Vaskelienė, I. (2012). Überlebende politischer Unterdrückung in Litauen. Trauma und gewalt. 6(2), 2-13.

Vaskelienė I., Kazlauskas E., Gailienė D., Domanskaitė-Gota V.  (2011). Komunikacija apie patirtas politines represijas šeimoje: tarpgeneracinis aspektas. Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 9, 91-104.

Kazlauskas E., Kuodienė V., Skerytė-Kazlauskienė M., & Starinskaitė, I. (2009). Policijos pareigūnų patiriamas trauminis stresas ir su juo susiję psichosocialiniai veiksniai. Visuomenės sveikata. 3 (46), 57-63.

Domanskaitė-Gota, V., Elklit, A., & Christensen, D.M. (2009). Victimization and PTSD in a Lithuanian national youth probability sample. Nordic Psyhology, 61 (3), p. 66-81

Domanskaitė-Gota V., Gailienė D., Kazlauskas E. (2009). Potrauminio streso sutrikimą turinčių Lietuvos Afganistano karo veteranų trauminės patirties ir potrauminės simptomatikos ryšys. Psichologija. 39, p. 7-18.

Gailienė D. (2008). Ką jie mums padarė. Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu. Vilnius: Tyto alba.

Kazlauskas E., Šimėnaitė I., Gailienė D. (2007). Subjektyvaus trauminio patyrimo ir potrauminio augimo bei potrauminio streso sutrikimo sąsajos. Psichologija. Mokslo darbai. T. 35, p. 7-18.

Kazlauskas E., Gailienė D., Domanskaitė-Gota V., Trofimova J. (2006). Įvykio poveikio skalės - revizuotos (IES-R) lietuviškos versijos psichometrinės savybės. Psichologija. Mokslo darbai. T.33, p.22-30.

Domanskaitė Gota ,V. Gailienė D. Kazlauskas E. (2006). Life-Threatening Experiences, Posttraumatic Stress Disorder and Adaptation in Lithuanian Men 17 Years after Military Service in Afghanist and the USSR. Psichologija, Mokslo darbai, 34 tomas, p. 57-68. 

Domanskaitė Gota V. Gailienė D. Girdziušaitė J. (2005). The trauma of war: research on Lithuanian veterans of Afghanistan war after seventeen years.  In: D. Gailienė (ed.) The psychology of extreme traumatisation. Vilnius: Akreta, p. 67-107.

Gailienė D. (Ed.) (2005). The Psychology of Extreme Traumatisation: The Aftermath of Political repression. Vilnius: Akreta.

Gailienė D., Kazlauskas E. (2005). Fifty years on: the long-term psychological effects of soviet repression in Lithuania . In: D. Gailienė (ed.) The psychology of extreme traumatisation. Vilnius: Akreta, p. 67-107. ISBN 9955-463-05-08.

Kazlauskas E., Gailienė D. (2005). Politines represijas išgyvenusiųjų potrauminės simptomatikos ir trauminės patirties, demografinių, somatinių veiksnių bei vidinės darnos sąsajos. Psichologija. Mokslo darbai. T. 32, p. 46-59.

Domanskaitė Gota V. Gailienė D. Girdziušaitė J. (2004). Karo trauma: Lietuvos Afganistano karo veteranų tyrimas po septyniolikos metų. Gailienė D. (sud.) Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, p. 182 - 199.

Gailienė D., Kazlauskas E. (2004). Po penkiasdešimties metų: sovietinių represijų Lietuvoje psichologiniai padariniai ir įveikos būdai. D.Gailienė (sud.) Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Vilnius: LGRGTC, 78-126.

Kazlauskas E., Gailienė D. (2003). Politinių represijų metu patirto sunkaus ilgalaikio traumavimo psichologinių padarinių kompleksiškumas. Psichologija. Mokslo darbai. T. 27, p. 43-52.

Gailienė D. (sud.) (2004). Sunkių traumų psichologija: politinių represijų padariniai. Vilnius: LGGRTC.

Gailienė D. (2001). Vienos diagnozės istorija. Naujasis židinys. 12, 675-683.