Donata Petružytė

Pradinis

donataDr., lektorė

Adresas: Universiteto 9/1, 01513 Vilnius, 305 kab.

Telefonas: +370 5 2667610, +370 688 28886  

El. paštas:

 

Priėmimo laikas katedroje:


Penktadieniais 1630-1730 val. (Prieš ateinant pasiskambinti)

 

Mokslinių tyrinėjimų sritys:


Terapinės bendruomenės; konsultavimas ir psichoterapija socialiniame darbe; gyvūnų įtraukimas į socialinės pagalbos procesą; menas ir socialinis darbas (įvairios sąsajos); pagalbos psichologija; socialinė psichologija ir socialinis darbas; socialinių problemų teorija.

 

Dėstomi dalykai:


Bendravimo įgūdžiai, Konsultavimas socialiniame darbe, Socialinės problemos, poreikiai ir vertybės, Sąveikos klientų sistemose, Kokybinio tyrimo pagrindai, Kokybinis tyrimas.

Publikacijos

 •  
Petružytė D. Bendravimo ir konsultavimo įgūdžių lavinimo pratybos. Metodinė priemonė. 2014, 33 p. ISBN 978-609-459-305-5 Parsisiųsti
 •  
Petružytė D. The shadow side of consumer culture: waste and waste pickers' subculture. // Transformations in Business & Economics - straipsnis priimtas spausdinti  
 •  

Paplauskaitė E., Pladas J., Petružytė D. „Kontakto su šunimis panaudojimas socialinės pagalbos procese“ // Socialinis darbas: patirtis ir metodai. Nr. 13(1) – Kaunas, VDU leidykla, 2014. – 53-73p.

 
 •  
Petružytė D. “Post-soviet existential psychotherapy: main characteristics of A.Alekseichik’s “Intensive Therapeutic Life” method“ // SGEM Conferences on Psychology, Psychiatry, Sociology, Healthcare, Education (conference proceedings, Vol. 1). – Bulgarija, Sofija: Technology LTD, 2014. – 287-293 p.  
 •  
Petružytė, D. "Tyrėjo subjektyvaus patyrimo episteminė reikšmė lauko tyrimuose" // STEPP Nr.8. - Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2014. - p.7-20.  
 •  
Petružytė, D. "Kliento savirealizacija kaip socialinio darbo tikslas: pagalbos teikimo organizavimo galimybės" // Tiltai Nr. 4(65). - Klaipėda, KU leidykla, 2013. - 139-159 psl.  

Petružytė D. The Shadow Side of Consumer Culture: Waste and Waste Pickers' Subculture //Transformations in Business & Economics Nr. 12 (1A). – Vilnius, VU leidykla, 2013 - 502-513 p.

 

Petružytė D. The Shadow Side of Consumer Culture: Waste and Waste
Pickers’ Subculture. //Exploring Culture: Consumption, Organization and Communication: Conference Proceedings, May 17-18, 2012, Kaunas / editor: Aistė Urbonienė. Kaunas: Kaunas Faculty of Humanities of Vilnius University, 2012. P. 41-42

 

Petružytė D. Socialinės problemos // Visuotinė lietuvių enciklopedija T. XXII. – Vilnius, Mokslo ir
enciklopedijų leidykla, 2012.

 
 •  
Petružytė D. Kliento savirealizacija kaip socialinio darbo tikslas: pamatiniai socialinės pagalbos principai. // Jaunųjų mokslininkų darbai Nr.4(29) - Šiauliai, ŠU leidykla, 2010. p. 233-240   
 •  
Petružytė D. Atliekų rinkėjų darbas ir uždarbis: Kariotiškių sąvartyno atvejis. // Tiltai Nr. 2(47). – Klaipėda, KU leidykla, 2009. p. 113 – 125   
 •  
Petružytė D. Sąvartyno žmonės kaip viena iš atliekų rinkėjų atmainų. // Jaunųjų mokslininkų darbai Nr.2(23). - Šiauliai, ŠU leidykla, 2009. p. 219-224   
 •  
Petružytė D. Atliekų rinkėjų subkultūra. // Grupės ir aplinkos Nr.1. – Kaunas, 2009. p. 247-261  
 •  
Petružytė D. Atliekų rinkėjų darbas: stigma ir nauda. // STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika Nr.5. – Vilnius, 2009. p. 117-122  
 •  
Petružytė D., Grindžiamosios teorijos metodologija: B. Glaser’io ir A. Strauss’o versijų palyginimas. // Sociologija. Mintis ir veiksmas. Nr.1(21) - Vilnius, 2008. p. 72-89  
 •  
Petružytė D. Sąvartyno subkultūra. // Visuomenė ir gyvenimo stiliai: savi ir svetimi (Mokslo darbų rinkinys). - Kaunas: VDU leidykla, 2008 p. 40-59   
 •  
Petružytė D., Grindžiamosios teorijos metodologija: B. Glaserio ir A. Strausso versijų skirtumai. // STEPP Nr.4. - Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2007. p. 124-131   
 •  
Petružytė D., B.Glaser'io ir A.Strauss'o grindžiamosios teorijos versijų skirtumai. //Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose: patirtis, galimybės ir ribos: socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų santraukos, 2007 m. spalio 19 d. - Kaunas: Technologija, 2007. p. 217   
 •  
Petružytė D., Girdzijauskienė S., Gvaldaitė L. Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientu. // Socialinis darbas. – Vilnius, 2004. - Nr. 3(2). p. 24-34   

Tyrimai ir kita veikla

Dalyvavimas projektinėje veikloje

 Projekto pavadinimas  Vykdymo metai  Pareigos
Psichikos sveikatos ir gerovės paradigmų kaita Lietuvoje:
empriškai validaus modelio link
 nuo  2015 m.  Mokslo darbuotoja

 

Studentams

Inf. ruošiama...