Socialinio darbo katedra

Laimute zalimieneSocialinio darbo katedros vedėja

Prof. Laimutė Žalimienė

Adresas: Universiteto g. 9/1, 309 kab.

Telefonas: +370 5 2667610; +370 6 9925126

El. paštas:

309 kab.

 

Julija OrlovskajaSocialinio darbo katedros

Vyresnioji specialistė Julija Orlovskaja

Telefonas:  +370 5 2667610

El. paštas:

 

 

 

Darbo laikas:

I - IV 830-1730 val.

V      830-1630 val.

Pietų pertrauka 1300-1345 val.

 

FaceBook
VU Socialinis darbas  Socialinio darbo studijų ir katedros istorija

Vilniaus universitetas buvo pirmasis Lietuvoje, parengęs ir pradėjęs vykdyti socialinio darbo (toliau SD) studijų programas. Pirmoji SD programa Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete buvo parengta dar 1992 m. pavasarį. Tuomet prasidėjo studijos pagal sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai buvo perkvalifikavimo programa aukštąjį universitetinį išsilavinimą jau turintiems asmenims. 1994 metais 14 programos klausytojų gavo pirmuosius Lietuvoje socialinio darbuotojo diplomus. Tais pačiais metais buvo priimti pirmieji studentai į socialinio darbo magistrantūros programą.

1995 m. buvo įregistruotos SD bakalauro dieninių ir neakivaizdinių studijų programos, o 1996 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta Socialinio darbo katedra.

1998 m. buvo parengta nauja SD magistrantūros studijų programa, skirta asmenims, turintiems SD pagrindinių studijų diplomą arba profesinę socialinio darbuotojo kvalifikaciją. Lygiagrečiai buvo parengta vienerių metų SD specialiųjų profesinių studijų programa, kuri po poros metų buvo pertvarkyta į 1,5 metų trukmės analogišką, bet jau antrosios studijų pakopos programą. Ji buvo skirta kitų krypčių išsilavinimą turintiems, bet SD srityje dirbantiems asmenims. Profesinių studijų programą baigę studentai toliau gali studijuoti socialinio darbo magistrantūroje. 1999 m. VU buvo pradėtos tikrosios (be perkvalifikavimo komponento) dviejų pakopų SD studijos.

Nuo 2006 m. priėmimas į Specialiųjų profesinių socialinio darbo studijų programą nutraukiamas ir pradedamas kitų krypčių specialistų (bakalaurų) priėmimas į SD magistratūrą. Neturintys SD bakalauro diplomo asmenys magistratūroje privalės studijuoti pagal papildomą programą.

2009 m. buvo įregistruota nauja Socialinės politikos magistrantūros studijų programa, o nuo 2012 m. – Socialinės politikos bakalauro studijų programa ir priimti pirmieji studentai.

Nuo 2015 m. socialinio darbo bakalauro studijų programoje sudaryta galimybė pasirinkti gretutines studijas. Ir studentams, pasirinkusiems tam tikrų studijų dalykų grupę, suteikiama darbo su jaunimu specializacija.

Nuo 2011 metų nutraukiamas priėmimas į neakivaizdines (ištęstines-sesijines) socialinio darbo bakalauro studijas.
Šiuo metu Vilniaus universitete yra dvi socialinio darbo ir dvi socialinės politikos studijų programos:
•    bakalauro (pagrindinių) - nuolatinės;
•    magistro (II pakopos) - nuolatinės;

Ir socialinės politikos gretutinės bakalauro studijos.

Socialinio darbo katedra priklauso Filosofijos fakultetui, lygiai kaip ir sociologijos, psichologijos ir edukologijos katedros, sudarančios puikią kaimynystę SD programų vykdymui ir SD moksliniams tyrimams. Kita vertus, VU nėra atskiro socialinių mokslų fakulteto. Taigi, nors dažnas nustemba SD katedrą radęs Filosofijos fakultete, esant dabartinei VU struktūrai tokiai katedrai sąlygos palankiausios būtent šiame fakultete. SD katedra daugiausia bendradarbiauja su Sociologijos, Bendrosios psichologijos, Klinikinės psichologijos, Edukologijos, Filosofijos katedromis. Kviečiami dėstytojai ir iš kitų fakultetų: Teisės, Ekonomikos, Filologijos, Matematikos, Medicinos.
Socialinio darbo katedroje dirba dvidešimt dėstytojų, studijuoja apie 400 studentų. Nuo pat 1992 metų Vilniaus universitete socialinio darbo studijas, o vėliau ir katedrą įkūrė ir iki 2005 m. rudens jai vadovavo profesorius Albinas Bagdonas. 2005-2009 m. katedros vedėju buvo profesorius Romas Lazutka. Nuo iki 2010-2015 metų Socialinio darbo katedros vedėjos pareigas užėmė doc. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė. Šiuo metu katedros vedėja dirba profesorė Laimutė Žalimienė.