Sociologijos katedra

A. PoviliunasSociologijos katedros vedėjas

Prof. Arūnas Poviliūnas  

Adresas: Universiteto g. 9/1, 413-414 k.

Telefonas/Faksas: +370 5 2667626

El. paštas: arunas.poviliunas@fsf.vu.lt

 

 

 Vida copy 

  Reikalų tvarkytoja Vida Valatkaitė

  Telefonas: +370 5 2667626

  El.paštas: vida.valatkaite@fsf.vu.lt

 

 


Šiuo metu Vilniaus universitetoFilosofijos fakulteto sociologijos katedroje vykdomos sociologijos bakalauro, dvimagistrantūros – sociologijos bei sociologijos ir kriminologijos, ir sociologijosdoktorantūros (05S) studijų programos.