Katedros nariai

Darbuotojas

Mokslinių interesų sritys

Kontaktai

Priėmimo laikas

Priėmimo vieta

Prof. dr.

Aleksandras Dobryninas

Kriminologija 
Korupcijos problemos 
Žmogaus teisės 
Masinės medijos

aleksandras.dobryninas@fsf.vu.lt

Pirmadieniais
1230 - 1330

412 kab.

Prof. dr.

Irena Emilija Juozeliūnienė

Tapatumo sociologija
Šeimos sociologija
Šeima ir migracija
Kokybinių tyrimų metodologija
Vizualioji sociologija ir tyrimo metodai

irena.juozeliuniene@fsf.vu.lt

Ketvirtadieniais
1600 - 1700
 413 kab.

Prof. dr.

Zenonas Norkus

Istorijos ir socialinių mokslų filosofija 
Lyginamoji istorinė sociologija 
Maxo Weberio socialinė teorija 
Racionalaus pasirinkimo teorija

zenonas.norkus@fsf.vu.lt

Pirmadieniais
1700 - 1900
Trečiadieniais
1400 - 1600

210 kab.

Katedros vedėjas

Prof. dr.

Arūnas Poviliūnas

Profesijų sociologija 
Švietimo sociologija 
Socialinio kapitalo tyrinėjimai 
Žinojimo ir mokslo sociologija 

arunas.poviliunas@fsf.vu.lt

Trečiadieniais
1000 - 1300
Ketvirtadieniais
1400 - 1700
 213 kab.

Doc. dr.

Rūta Žiliukaitė

Pilietinė visuomenė 
Demokratija ir demokratizacija
Vertybių kaita

ruta.ziliukaite@fsf.vu.lt

Antradieniais
1230 - 1300
 Trečiadieniais
1430 - 1500

413 kab.

Lekt. dr. Jolanta Aleknevičienė Kriminologija jolanta.alekneviciene@fsf.vu.lt
Dėl susitikimo tartis el.paštu
 

Doc. dr.

Algimantas Čepas 
Teisės sociologija
Kriminologija 
Baudžiamoji teisė
Nusikaltimų prevencija 
cepas.algimantas@gmail.com
Dėl susitikimo tartis el.paštu
 
Lekt. valand. dr. Inga Gaižauskaitė   inga.gaizauskaite@gmail.com Dėl susitikimo tartis el.paštu  
Lekt. valand. dr. Aušra Pocienė   barbora.radvilaite@gmail.com Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Lekt. valand. dr. 

Aušra Širvinskienė
Kokybiniai sociologinių tyrimų metodai
aurap@centras.lt 
Dėl susitikimo tartis el.paštu

413 kab.

Doc. dr.

Laima Žilinskienė

Kokybiniai metodai
Korupcija
Resocializacija

laima.zilinskiene@fsf.vu.lt

Antradieniais
1600 - 1700

413 kab.

Dokt.

Irma Budginaitė

Migracija
Šeimos sociologija

irma.budginaite@fsf.stud.vu.lt

Dėl susitikimo tartis el.paštu
 

Asist. dr.

Dalia Čiupailaitė

Miesto sociologija
Architektūros sociologija
Medijų sociologija

ciupailaite@gmail.com

Dėl susitikimo tartis el.paštu

Dokt. Rimantė Gaičevskytė   gaicevskyte@gmail.com Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Lekt. dokt.

Agnė Girkontaitė

Švietimo sociologija
Aukštojo mokslo sociologija
Kalbos sociologija

agne.girkontaite@fsf.vu.lt

Akademinėse atostogose

Dokt.

Karolis Jonutis

Politinė sociologija
Post-marksizmas
Diskurso teorijos

karolis.jonutis@fsf.stud.vu.lt

Dėl susitikimo tartis el.paštu

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Ieva Labanauskaitė

Gyvenimo eigos ir raidos kriminologija
Kriminalinės karjeros ir jų tyrimai
Kriminologinės teorijos

ieva.labanauskaite@fsf.vu.lt

Vaiko priežiūros atostogose

412 kab.

Dokt.

Mindaugas Lankauskas
Kriminologija
Teisės sociologija 
Deviacijų sociologija
Subkultūros
mindaugas.lankauskas@fsf.stud.vu.lt  Akademinėse atostogose  
Dokt. Gintė Martinkėnė   g.martinkene@gmail.com Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Lekt. dokt.

Milda Pivoriūtė

Amžiaus tarpsnių sociologija
Tapsmas suaugusiu
Viešoji sociologija
Sociologijos sociologija

milda.pivoriute@sociologai.lt

Dėl susitikimo tartis el.paštu

Dokt.

Tadas Šarūnas
Miesto sociologija, Socialiniai judėjimai
tadas.sarunas@gmail.com Akademinėse atostogose  

Dokt.

Veronika Urbonaitė – Barkauskienė

Miesto sociologija, erdvės ir vietos sociologija, kokybinių tyrimų metodologija

veronika.urbonaite@fsf.stud.vu.lt

Vaiko priežiūros atostogose

Dokt.  Kristijonas Vaicekauskas   kristijonas.vai@gmail.com Dėl susitikimo tartis el.paštu  

Dokt.

Juozas Valenčius
Technologijų sociologija
juozas.valencius@fsf.vu.lt Akademinėse atostogose  
Dokt.  Evaldas Visockas

Kriminologija, Teisės sociologija

 

evaldas.visockas@fsf.vu.lt  Dėl susitikimo tartis el.paštu