Laboratorijos

Specialiosios psichologijos laboratorija
Testų kūrimas ir standartizavimas, testavimas, vaikų psichologinis įvertinimas, mokymas dirbti su testais.
Vadovas prof. Albinas Bagdonas
Tel. (8-5) 268 72 55, el. p. albinas.bagdonas@fsf.vu.lt


 

Psichofiziologijos laboratorija
Atlieka pojūčių ir suvokimo tyrimus ir modeliavimus.
Vadovas prof. Henrikas Vaitkevičius
Tel. (8-5) 266 76 19, el. p. henrikas.vaitkevicius@ff.vu.lt


 

Sociologijos laboratorija
Atlieka teorinius ir taikomuosius sociologinius tyrimus, dalyvauja traptautiniuose projektuose, teikia profesionalius įvertinimus sociologiniuose tyrimuose.
Vadovas prof. Arūnas Poviliūnas
Tel. (8-5) 266 76 26, el. p. arunas.poviliunas@fsf.vu.lt