Kontaktai

bpdPROJEKTĄ REMIA
LIETUVOS RESPUBLIKA
eu-flagPROJEKTĄ IŠ DALIES
FINANSUOJA EUROPOS SĄJUNGA

Neįgalaus asmens funkcionavimo (darbingumo, specialiųjų poreikių, profesinių gebėjimų) įvertinimo metodikų ir jų taikymo rekomendacijų parengimas

Projekto vadovas:
                       prof. Albinas Bagdonas
                       VU Specialiosios psichologijos laboratorija
                       Universiteto 9/1
                       Vilnius LT-01513
                       Tel./ Fax.: (8 5) 2687255
                       El. paštas:  

Asmuo, atsakingas už projekto stebėseną ir viešinimą:
                      Vida Jakutienė
                      Tel. (370 5) 266 7621
                      El. paštas:  

Projekto administratorė:
                      Sigita Girdzijauskienė
                      Tel./Fax. (370 5) 268 7099
                      El. paštas:

Projekto finansininkė:
                     
Žana Markauskienė
                      Tel. (370 5) 268 7091
                      El. paštas:     

Projekto valdymo grupė:
                      Sigitas Armonas (LASS pirmininko pirmasis pavaduotojas)
                      Remigijus Bliumas (VU, Filosofijos fakulteto Akademinių reikalų prodekanas)
                      Eglė Čaplikienė (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliųjų socialinės integracijos skyriaus vedėja)

Projekto vykdymas:
                      Dovilė Butkienė
                      Tel./ Fax. (370 5) 268 7255
                      El. paštas:
 

                      Jurga Mataitytė–Diržienė
                      Tel. (370 5) 266 7622
                      El. paštas: 

                      Rima Malakauskaitė
                      Tel. (370 5) 266 7255

                      Sandra Krutulienė
                      Tel./ Fax. (370 5) 268 7255
                      El. paštas:

                      Ieva Salialionė
                      El. paštas: 

                      Jolanta Storpirštienė
                      Tel. (370 5) 74 2881

                      Liucyna Narkevič–Skurko
                      Tel. (370 5) 266 7255