Taryba

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto taryba atsako už sprendimų, susijusių su fakulteto mokslinių tyrimų ir studijų organizavimu bei koordinavimu, fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymu, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimu, įsigijimu ir modernizavimu, priėmimą laiku bei šių sprendimų suderinimą su kitais interesų turinčiais fakultetais bei Vilniaus universiteto politika.

Tarybos sudėtis

Filosofijos fakulteto tarybos sudėtis

Tarybos pirmininkas:
Prof. habil. dr. Danutė Gailienė

Tarybos nariai:
Prof. dr. (HP) Arūnas Poviliūnas
Prof. dr. (HP) Audrius Beinorius
Doc. dr. Laimutė Bulotaitė
Doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Doc. dr. Jonas Dagys
Prof. dr. (HP) Aleksandras Dobryninas
Prof. dr. (HP) Lilija Duoblienė
Prof. habil. dr. Danutė Gailienė
Doc. dr. Sigita Girdzijauskienė
Doc. dr. Evaldas Kazlauskas
Doc. dr. Antanas Kairys
Doc. dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Doc. dr. Irena Stonkuvienė
Prof. dr. (HP) Marius Povilas Šaulauskas
Prof. dr. (HP) Rita Šerpytytė
Lekt. dr. Deimantas Valančiūnas
Doc. dr. Rūta Žiliukaitė
Stud. Danielė Ruminaitė
Stud. Marija Staniulytė
Stud. Gintarė Zinkevičiūtė
Dokt. Daina Habdankaitė

Tarybos sekretorė:
Albina Misiūnaitė

Informacija apie posėdžius

Tarybos posėdis 2017 m. gruodžio 13 d. (trečiadienį) 15.00 val., 201 aud.

Posėdžio darbotvarkė:
1. Studijų programų „Vaikystės pedagogika“ ir  „Gamtamokslinis ir neformalus ugdymas“ tvirtinimas
2. Informacija apie 2018 metų biudžetą
3. Susitikimas su VU Tarybos nariu prof. Pauliumi Subačiumi
4. Kiti klausimai


Tarybos posėdis 2017 m. lapkričio 15 d. (trečiadienį) 15.00 val., 201 aud.

Posėdžio darbotvarkė:
1. Pirmų metų doktorantų tyrimo temų ir studijų planų aprobavimas
2. Filosofijos fakulteto institutų direktorių rinkimų paskelbimas
3. Filosofijos fakulteto institutų nuostatų aptarimas
4. Kiti klausimai


Tarybos posėdis 2017 m. birželio 28 d. (trečiadienį) 15.00 val., 201 aud.

Posėdžio darbotvarkė:
1. Filosofijos fakulteto tarybos pirmininko rinkimai
2. Kiti klausimai


Tarybos posėdis 2017 m. gegužės 31 d. (trečiadienį) 15.00 val., 201 aud.

Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl dėstytojų darbo apskaitos tvarkos patvirtinimo
2. Dėl priėmimo į antros pakopos studijas
3. Dėl Filosofijos fakulteto patalpų plėtros
4. Kiti klausimai


Tarybos nutarimai

Filosofijos fakulteto tarybos nutarimai skelbiami fakulteto informaciniuose biuleteniuose (intranete).