Katedros

Filosofijos fakultete yra septynios katedros, kuriose dirba 103 dėstytojai (23 profesoriai, 40 docentų) ir 97 doktorantai.

Bendrosios psichologijos katedra

Vedėjas prof. dr. (HP) Gintautas Valickas
Tel. (8-5) 266 76 05, el. p.


Edukologijos katedra

Vedėja prof. dr. Lilija Duoblienė
Tel. (8-5) 266 76 25 , el. p.


Filosofijos katedra

Vedėjas prof. dr. Albinas Plėšnys
Tel. (8-5) 266 76 17, el. p.


Filosofijos istorijos ir logikos katedra

Vedėjas prof. dr. (HP) Marius Povilas Šaulauskas
Tel. (8-5) 266 76 17, el. p.


Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra

Vedėja prof. habil. dr. Danutė Gailienė
Tel. (8-5) 266 76 05, el. p.


Socialinio darbo katedra

Vedėja prof. Laimutė Žalimienė
Tel. (8-5) 266 76 10, el. p.  


Sociologijos katedra

Vedėjas prof. dr. (HP) Arūnas Poviliūnas
Tel. (8-5) 266 76 26, el. p.