Studijų programos

Pirmoji paskaita VU Teatro saleje 2016Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vykdomos šios bakalauro (I-osios) pakopos studijos:

Taip pat fakultete galima įgyti Pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbi mokytoju bendrojo ugdymo mokyklose.

Fakultete vykdomų bakalauro studijų programų aprašai ir planai skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge.

Fakultete daugumos siūlomų bakalauro studijų apimtis yra 240 kreditų, studijų trukmė – 4 metai (išskyrus Kriminologiją, kurios apimtis 210 kreditų, o trukmė – 3,5 m.). Visos studijos vykdomos nuolatine forma, išskyrus Psichologiją turintiems aukštąjį išsilavinimą, vykdomą nuolatine sesijine forma: kasmet rengiama po dvi sesijas, kiekviena maždaug po 4 intensyvias auditorinių užsiėmimų savaites. Sesijų metu perteikiama pagrindinė dalykų medžiaga ir aptariamos savarankiško darbo užduotys.

Visos studijų programos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu, kurį apgynus suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas įgytą kvalifikaciją liudijantis diplomas ir jo priedėlis.

Toliau studijas galima tęsti antrojoje pakopoje – magistrantūroje.

Jūsų dėmesiui – 2017 m. VU FILOSOFIJOS FAKULTETO BAKALAURO STUDIJŲ LEIDINYS

*Priėmimas bus vydomas jeigu studijų programa bus laiku akredituota