Filosofija

Apie programą

Filosofija VU FsFStudijų sritis: Humanitariniai mokslai    
Studijų kryptis: Filosofija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų bakalauras

FILOSOFIJAI rūpi tiesa ir prasmė – būties, žmogaus gyvenimo, pažinimo ir išpažįstamų vertybių. Filosofijos studijos supažindina su pasaulio raidą paveikusiomis idėjomis bei ugdo mąstymo meną, kurį įvaldęs filosofas gali ne tik analizuoti, bet ir kreipti pasaulį tiesos, gėrio, teisingumo ir laisvės linkme.

Filosofijos studijų programos tikslas – rengti plataus humanitarinio profilio specialistus, gebančius dirbti visur, kur iš darbuotojo reikalaujama universalaus universitetinio išsilavinimo, mąstymo, analitinių gebėjimų, kūrybiškumo, sugebėjimo greitai ir kvalifikuotai priimti strateginio pobūdžio sprendimus, formuojančius ateitį.

Vilius Bartninkas ATSILIEPIMAIFilosofijos studijos Vilniaus universitete prilygsta kruopščiam intelektualinio žemėlapio kūrimui. Tai ne tik reiškia, kad po keturių studijų metų nepaklysi minties istorijoje ar filosofiniuose debatuose. Tai pirmiausia reiškia, kad studijuodamas įgysi tokiam darbui reikalingų asmeninių gebėjimų. Atsakingumas, kruopštumas ir tikslumas, koncepcijų rekonstravimo, analizės ir vertinimo įgūdžiai pravers visur – studijose, darbe ir apskritai gyvenime. Be to, studijų metų suteikiama pakankamai daug laisvės pačiam rinktis savo kelią: studijų programa turi gana platų spektrą alternatyvių kursų, individualus planas įgalina rinktis studijų dalykus iš kitų programų. Ši laisvė yra būtinas pagrindas tolimesnei akademinei kelionei, leidžiantis tikėtis sėkmės ne vien Lietuvoje, bet ir prestižiniuose užsienio universitetuose“.

– Vilius Bartninkas, Kembridžo universiteto doktorantas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete baigęs bakalauro pakopos filosofijos studijas.

Programos studentai gali rinktis gretutines studijas – tai suteikia galimybę greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti pagal kitos dominančios krypties programą ir tokiu būdu praplėsti savo pažinimo ribas.

Studijų programos komiteto pirmininkas doc. dr. Kęstutis Dubnikas.

Filosofijos studijų programos aprašas ir planas skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge.

Mokymosi ypatumai

VU FsF studentai copyStudijų trukmė: 4 metai
Studijų apimtis
: 240 kreditų
Studijų forma
: nuolatinė

Studijų metu studentai išsamiai supažindinami su skirtingų amžių (antikos, viduramžių, naujųjų amžių) bei krypčių (pozityvistinė, gyvenimo ir egzistencijos ir kt.) filosofija, žymių filosofų (Platono, Decartes, Kanto, Nietzsche, Tomo Akviniečio ir kt.) darbais. Taip pat studijuojami ir filosofijai artimų humanitarinių bei socialinių mokslų dalykai, tokie kaip pvz., civilizacijų istorija, psichologijos įvadas, socialinė psichologija, sociologijos įvadas, politologijos įvadas, logika ir kt. Studentai turi galimybę išmokti ne tik vieną pasirinktą užsienio kalbą, bet taip pat ir senąsias klasikines lotynų ir graikų kalbas. Studijų metu studentai išklauso kompetentingų dėstytojų, žymių savo srities žinovų, garsių filosofų paskaitas, aktyviai dalyvauja diskusijose, disputuose, nemažai skaito ir originalo kalbomis nagrinėja tekstus, patys rengia rašto darbus (esė, kursinius), kuriuos pristato, analizuoja, kritiškai vertina seminarų metu.

Programos studentai gali rinktis gretutines studijas – tai suteikia galimybę greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti pagal kitos dominančios krypties programą ir tokiu būdu praplėsti savo pažinimo ribas. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro.

Studijų programos planas (žr. Bakalauro studijos --> Filosofijos fakultetas --> Filosofija --> Studijų dalykai).

Studijų programos tvarkaraštis.

Galimybės studentams

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Filosofijos studentai turi šias papildomas galimybes:

Dalinės studijos ir praktika užsienyje

Sociologu akademijos studentaiStudentai turi galimybę laimėti Europos Sąjungos skiriamą stipendiją ir išvykti dalinėms studijoms ir/ar praktikai užsienyje.

Kiekvienos studijų pakopos studentai mobilumo veiklose  dalinėse studijose arba praktikoje užsienyje gali praleisti iki 12 mėn. Papildomai absolventai turi galimybę atlikti praktiką užsienio įmonėse/organizacijose tais atvejais, kai atranką praeina paskutiniaisiais studijų metais, o išvyksta praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo. ES skiriama stipendija praktikai nuo 500 iki 700 EUR/mėn. Daugiau informacijos.

Fakultetas turi daugiau negu 60 bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais Europos universitetais – populiariausi jų: Umea, Ciūricho, Liuveno, Saragosos, Barselonos, Tartu, Rostoko, Čarlso ir kt.

Taip pat populiarėja dvišalių sutarčių pagrindu vykstantys mainai, kurie suteikia galimybę studijuoti Amerikoje, Australijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje, Rusijoje, Singapūre, Tailande, Taivane ir kt.

Norite sužinoti daugiau? Informacijos ieškokite fakulteto tinklalapio skyrelyje TARPTAUTINIAI RYŠIAI.

Prieiga prie Vilniaus universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūros

VU MKICStudentai gali naudotis Universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūra:

VU Filosofijos fakulteto mokslinių tyrimų įranga (2015 m. vasarą Fakultete buvo sumontuota profesionali ir šiuolaikiška daugiau nei 1 mln. Eur kainavusi žmogaus elgesio stebėjimo, įrašymo ir analizės aparatūra bei programinė įranga);

Bibliotekomis;

Integruotais mokslo, studijų ir verslo centrais;

Laboratorijomis ir jose turima įranga;

Mokslinių duomenų bazėmis;

Kompiuterių klasėmis ir kt.

Dalyvauti Filosofijos studentų mokslinės draugijos veikloje


VU FSMDVilniaus universiteto Filosofijos studentų mokslinė draugija (VU FSMD) – akademinė organizacija, vienijanti filosofijos fakulteto studentus, besidominčius moksline veikla.

VU FSMD Misija:
- puoselėti VU FSF bendruomenę, laisvą akademinę diskusiją; skatinti domėjimąsi filosofija ir moksline veikla.
- skatinti studentų mokslines veiklas; gilinti studentų žinias filosofijos srityje; plėtoti VU FSF dėstytojų ir studentų bei studentų tarpusavio dialogą; kurti palankią aplinką išminties meilei, mokslo ir švietimo raidos skatinimui; plėtoti tarpinstitucinį ir tarptautinį akademinį studentų bendravimą; populiarinti filosofiją Lietuvos visuomenėje.

Įgyvendindama šiuos tikslus VU FSMD užsiima šia veikla:
- organizuoja mokslinius seminarus, konferencijas, debatus, disputus ir kitus su moksline veikla susijusius renginius; skatina pozityvias studentų iniciatyvas; rengti ir įgyvendinti mokslinius projektus; skatina akademinei bendruomenei, visuomenei ir valstybei naudingą studentų mokslinę veiklą; siekia kurti palankią aplinką studentų mokslinei veiklai.

Dalyvauti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filosofijos fakultete veikloje

VU SA FSFVilniaus Universiteto Studentų Atstovybė Filosofijos fakultete (VU SA Filosofijos fakultete) yra vienas iš VU Studentų atstovybės padalinių, kuris veikia tam, kad:

• Atstovautų Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto studentus Universiteto valdymo organuose;
• Išklausytų studentų problemas ir padėtų rasti sprendimo būdus;
• Tobulintų studijų procesą;
• Konsultuotų ir atsakytų į visus rūpimus socialinius ir akademinius klausimus;
• Organizuotų renginius, apjungiančius visus VU Filosofijos fakulteto bendruomenės narius;
• Informuotų tam, kad visos naujienos studentus pasiektų laiku.

Užsiimti menine saviugda

Norėdamas užsiimti menine saviugda, junkis prie Vilniaus universiteto meninių kolektyvų:

VU orkestras• Teatro trupė „Minimum“

• Kinetinė teatro trupė

• Pučiamųjų orkestras „Oktava“

• Kamerinis orkestras

• Liaudies muzikos ansamblis „Jaunimėlis“

VU teatras• Folkloro ansamblis „Ratilio“

• Dainų ir šokių ansamblis

• Merginų choras „Virgo“

• Akademinis mišrus choras „Gaudeamus“

• Mišrus choras „Pro musica“

Užsiimti fiziniu lavinimusi

VU gimnastikaNorėdamas užsiimti fiziniu lavinimusi, dalyvauk šiose Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro veiklose:

• Bendrieji kūno kultūros užsiėmimai

• Įvairių sporto šakų treniruotės

• Savarankiškos pratybos

• Tarpfakultetinės Rektoriaus taurės varžybos

• Dalyvavimas VU rinktinės čempionatuose

Dalyvauti VU Žygeivių klubo veiklose

vu zygeiviu klubasVilniaus universiteto žygeivių klubas (VUŽK) yra nepelno organizacija, burianti aktyvų poilsį ir keliones mėgstančius VU studentus. Kiekvieną savaitgalį klubas organizuoja žygius pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis, slidėmis (priklausomai nuo sezono). Keliaujama po gražiausias ir įdomiausias Lietuvos vietas. Žiemą dažniausiai nakvojama kaimo sodybose, vasarą – palapinėse. Žygeiviai ne tik ištvermingi keliautojai, bet ir geri dainininkai, smarkūs šokėjai, draugiški ir smagūs žmonės, tad dažniausiai po žygio prie laužo vakaronė ir linksmybės tęsiasi iki paryčių. Klubo nariai kartu švenčia Kalėdas, Naujuosius metus, Užgavėnes, Rasas ir kitas šventes.

Dalyvauti VU Kendo klubo veiklose

VU Kendo klubasVilniaus Universiteto kendo klubas įkurtas 2008 m. keleto VU studentų, siekiančių populiarinti kendo  – japonų kardo meno – discipliną, kuria susižavėjo bei iki tol aktyviai praktikavo kelerius metus. Tarptautiniuose seminaruose bei varžybose sutinkant kitų universitetų klubų atstovus kilo idėja skatinti ir Lietuvos studentų įsitraukimą į neretam iš jų nepažįstamą, iš pirmo žvilgsnio gal net kiek keistą, japoniško kovos meno pasaulį.

Kendo – japonų kardo menas – už tekančios saulės šalies ribų žinomas kaip japoniškas fechtavimas.

Poilsiauti prie jūros Universiteto poilsio namuose

Vilniaus universiteto studentai turi galimybę poilsiauti prie Baltijos jūros:

Perspektyvos

FSF absloventai kiemelyjeS ė k mi n g a i    b a i g ę s    s t u d i j a s
T u   g e b ė s i :

•Mąstyti nuosekliai, logiškai ir kritiškai;
•Argumentuotai ir sklandžiai viešai dėstyti mintis;
•Kurti naujas idėjas, savarankiškai formuluoti ir kūrybiškai spręsti aktualias teorines ir praktines problemas;
•Analitiškai vertinti kultūros, mokslo ir socialinius reiškinius;
•Pritaikyti įgytas žinias mokslinėje, darbinėje ir visuomeninėje veikloje.

T u   g a l ė s i :

Dirbti analitinį ir praktinį darbą leidyboje, žiniasklaidoje, politikoje, valstybės įstaigose, taip pat atlikti verslo kompanijų konsultavimą, taikomosios etikos vertinimą ir pan. Įgijęs mokytojo profesinę kvalifikaciją, siekti karjeros švietimo ir ugdymo įstaigose;

Tęsti studijas filosofijos magistrantūros pakopoje ir dirbti mokslinį arba pedagoginį darbą: mokslininku tyrėju, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytoju ir pan. Arba tęsti studijas pagal kitas socialinių arba humanitarinių mokslų srities (teisės, ekonomikos, sociologijos, politikos mokslų, istorijos, komunikacijos ir pan., išskyrus psichologijos) magistrantūros studijų programas.

Stojantiesiems

Priėmimas į visas Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas vyksta Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje.

Vilniaus universiteto informacija apie priėmimą.

Stojantiesiems 2018 ir 2019 metais:

Filosofijos studijų programos aprašas

Konkursinio balo sandara Absolventų įsidarbinimo statistika
Filosofija KB 2017 Filosofija ST 2017

Verta stoti, nes:

Mokamų studijų metinė kaina – 1268 Eur.

Besidomintiems Filosofijos studijomis rekomenduojame:

FsF studentai

DALINĖS STUDIJOS IR PRAKTIKA UŽSIENYJE

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE