Kriminologija

Apie programą

Aleksandras Dobryninas VU FsFStudijų sritis: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: Sociologija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų bakalauras

KRIMINOLOGIJA nagrinėja nusikaltimus kaip socialinius reiškinius, analizuoja veiksnius, turinčius įtakos nusikalstamam ir deviaciniam elgesiui, tiria socialines reakcijas į visuomenės normų pažeidimus bei nustato negatyvių socialinių reiškinių kontrolės  ir prevencijos gaires.

Kriminologijos bakalauro studijos vykdomos Europos valstybių – tokių kaip Didžioji Britanija, Prancūzija, Ispanija, Italija, Lenkija, Nyderlandai, Belgija, Norvegija, Švedija – taip pat JAV, Kanados, Australijos ir kitų šalių universitetuose. Nei Lietuvoje, nei kitose Baltijos šalyse tarpdalykinių Kriminologijos bakalauro studijų iki šiol nebuvo, nors kriminologijos žinių poreikis yra nuolatos akcentuojamas įvairiuose LR nacionaliniuose teisės aktuose, o Lietuvos kriminologijos mokslo ekspertai ir policijos specialistai pabrėžia itin svarbų kriminologijos mokslo pritaikymą praktikoje, formuojant baudžiamosios justicijos politiką, analizuojant veiksnius, darančius įtaką nusikaltimų darymui, kuriant nusikaltimų prevencijos programas ir kitus strateginius dokumentus. Siekdamas užpildyti šią spragą, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas nuo 2017 m. pradeda vykdyti priėmimą į Kriminologijos studijų programą. Studijų metu studentai įgis ne tik kriminologijos, bet ir artimų jai dalykų – sociologijos, teisės, psichologijos ir kitų mokslų žinių pagrindus ir gebės įgytas žinias pritaikyti negatyvių socialinių reiškinių analizės, kontrolės ir prevencijos srityje.

DUK apie Kriminologijos studijų programą

Interviu su kriminologe dr. Jolanta Aleknevičiene.

Pokalbis su dr. J. Aleknevičiene LRT radijo laidoje Manasis aš.

Dėl sutrumpintos studijų programos trukmės (3,5 metų) programa nenumato gretutinių studijų pasirinkimo galimybės.

Studijų programos komiteto pirmininkas prof. Aleksandras Dobryninas

Kriminologijos studijų programos aprašas ir planas skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge.

Mokymosi ypatumai

Dobrynino paskaitaStudijų trukmė: 3,5 metų
Studijų apimtis
: 210 kreditų
Studijų forma:
nuolatinė

Kriminologijos bakalauro studijų programoje yra integruotos kriminologijos, sociologijos, teisės ir psichologijos mokslų žinios bei studentams suteikiami kitų giminingų kriminologijai dalykų pagrindai. Programa orientuota į kriminologijos žinių ir analitinių įgūdžių taikymą praktikoje.  Išskirtinis dėmesys programoje yra skiriamas:

1. Įgytų kriminologinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių taikymo praktiniame darbe ugdymui. Kriminologijos specialistai galės pritaikyti įgytas kompetencijas darbui bausmių vykdymo sistemos įstaigose – Kalėjimų departamento Probacijos ir Resocializacijos skyriuose, taip pat Kalėjimų departamento Mokymo centre, probacijos tarnybose ir kt. taip pat – policijoje, nusikalstamų veikų aukų rėmimo procesuose, organizuojant ir įgyvendinant įvairias žmogaus elgsenos stebėjimo programas, vykdant kriminologinius projektus ir kt.

2. Tarpdalykiniam studijų integravimui. Praktiškai nuo studijų pradžios studentai įgyja unikalią galimybę ne tik lygiagrečiai studijuoti skirtingus kriminologijos, sociologijos, teisės ir psichologijos ir kitus dalykus, bet ir kompleksiškai taikyti įgytas žinias ir gebėjimus sprendžiant opias kriminogenines problemas visuomenėje.

3. Nuosekliam kriminologinio žinojimo gilinimui. Šiam tikslui pasiekti yra numatyti sociologijos-kriminologijos, teisės ir psichologijos mokslo krypčių dalykai, lavinantys studentų kriminologinį profesinį mąstymą ir suteikiantys galimybes įgyti ne tik minėtų dalykų žinių ir supratimo pagrindus, bet ir įgyti specializuotų žinių bei specialiųjų gebėjimų, reikalingų kriminologui konkrečioje profesinėje veikloje.

Studijų programą sudaro studijų dalykai ir moduliai, kurių apimtis – 5, 10 arba 15 kreditų. Bendra programos apimtis 210 kreditų. Pirmuose šešiuose studijų semestruose yra dėstomi dalykai ir moduliai. Septintasis semestras skiriamas profesinės praktikos atlikimui ir bakalauro darbui rengti.

Dėl sutrumpintos studijų programos trukmės (3,5 metų) programa nenumato gretutinių studijų pasirinkimo galimybės.

Studijų programos planas

Studijų programos tvarkaraštis (informacija ruošiama)

Galimybės studentams

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kriminologijos studentai turi šias papildomas galimybes:

Dalinės studijos ir praktika užsienyje

Sociologu akademijos studentaiStudentai turi galimybę laimėti Europos Sąjungos skiriamą stipendiją ir išvykti dalinėms studijoms ir/ar praktikai užsienyje.

Kiekvienoje studijų pakopoje mobilumo veiklose  dalinėse studijose arba praktikoje užsienyje studentai gali praleisti iki 12 mėn. Absolventai taip pat turi galimybę atlikti praktiką įmonėse tais atvejais, kai praeina atranką paskutiniaisiais studijų metais, o išvyksta praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo.

Fakultetas turi daugiau negu 60 bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais Europos universitetais – populiariausi jų: Umea, Ciūricho, Liuveno, Saragosos, Barselonos, Tartu, Rostoko, Čarlso ir kt.

Taip pat populiarėja dvišalių sutarčių pagrindu vykstantys mainai, kurie suteikia galimybę studijuoti Amerikoje, Australijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje, Rusijoje, Singapūre, Tailande, Taivane ir kt.

Norite sužinoti daugiau? Informacijos ieškokite fakulteto tinklalapio skyrelyje TARPTAUTINIAI RYŠIAI.

Prieiga prie Vilniaus universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūros

VU MKICStudentai gali naudotis Universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūra:

VU Filosofijos fakulteto mokslinių tyrimų įranga (2015 m. vasarą Fakultete buvo sumontuota profesionali ir šiuolaikiška daugiau nei 1 mln. Eur kainavusi žmogaus elgesio stebėjimo, įrašymo ir analizės aparatūra bei programinė įranga);

Bibliotekomis;

Integruotais mokslo, studijų ir verslo centrais;

Laboratorijomis ir jose turima įranga;

Mokslinių duomenų bazėmis;

Kompiuterių klasėmis ir kt.

Dalyvauti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filosofijos fakultete veikloje

VU SA FSFVilniaus Universiteto Studentų Atstovybė Filosofijos fakultete (VU SA Filosofijos fakultete) yra vienas iš VU Studentų atstovybės padalinių, kuris veikia tam, kad:

• Atstovautų Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto studentus Universiteto valdymo organuose;
• Išklausytų studentų problemas ir padėtų rasti sprendimo būdus;
• Tobulintų studijų procesą;
• Konsultuotų ir atsakytų į visus rūpimus socialinius ir akademinius klausimus;
• Organizuotų renginius, apjungiančius visus VU Filosofijos fakulteto bendruomenės narius;
• Informuotų tam, kad visos naujienos studentus pasiektų laiku.

Užsiimti menine saviugda

Norėdamas užsiimti menine saviugda, junkis prie Vilniaus universiteto meninių kolektyvų:

VU orkestras• Teatro trupė „Minimum“

• Kinetinė teatro trupė

• Pučiamųjų orkestras „Oktava“

• Kamerinis orkestras

• Liaudies muzikos ansamblis „Jaunimėlis“

VU teatras• Folkloro ansamblis „Ratilio“

• Dainų ir šokių ansamblis

• Merginų choras „Virgo“

• Akademinis mišrus choras „Gaudeamus“

• Mišrus choras „Pro musica“

Užsiimti fiziniu lavinimusi

VU gimnastikaNorėdamas užsiimti fiziniu lavinimusi, dalyvauk šiose Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro veiklose:

• Bendrieji kūno kultūros užsiėmimai

• Įvairių sporto šakų treniruotės

• Savarankiškos pratybos

• Tarpfakultetinės Rektoriaus taurės varžybos

• Dalyvavimas VU rinktinės čempionatuose

Dalyvauti VU Žygeivių klubo veiklose

vu zygeiviu klubasVilniaus universiteto žygeivių klubas (VUŽK) yra nepelno organizacija, burianti aktyvų poilsį ir keliones mėgstančius VU studentus. Kiekvieną savaitgalį klubas organizuoja žygius pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis, slidėmis (priklausomai nuo sezono). Keliaujama po gražiausias ir įdomiausias Lietuvos vietas. Žiemą dažniausiai nakvojama kaimo sodybose, vasarą – palapinėse. Žygeiviai ne tik ištvermingi keliautojai, bet ir geri dainininkai, smarkūs šokėjai, draugiški ir smagūs žmonės, tad dažniausiai po žygio prie laužo vakaronė ir linksmybės tęsiasi iki paryčių. Klubo nariai kartu švenčia Kalėdas, Naujuosius metus, Užgavėnes, Rasas ir kitas šventes.

Dalyvauti VU Kendo klubo veiklose

VU Kendo klubasVilniaus Universiteto kendo klubas įkurtas 2008 m. keleto VU studentų, siekiančių populiarinti kendo  – japonų kardo meno – discipliną, kuria susižavėjo bei iki tol aktyviai praktikavo kelerius metus. Tarptautiniuose seminaruose bei varžybose sutinkant kitų universitetų klubų atstovus kilo idėja skatinti ir Lietuvos studentų įsitraukimą į neretam iš jų nepažįstamą, iš pirmo žvilgsnio gal net kiek keistą, japoniško kovos meno pasaulį.

Kendo – japonų kardo menas – už tekančios saulės šalies ribų žinomas kaip japoniškas fechtavimas.

Poilsiauti prie jūros Universiteto poilsio namuose

Vilniaus universiteto studentai turi galimybę poilsiauti prie Baltijos jūros:

Perspektyvos

VU FsF veliavaS ė k mi n g a i    b a i g ę s    s t u d i j a s
T u   g e b ė s i :

T u   g a l ė s i :

Stojantiesiems

Priėmimas į visas Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas vyksta Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje.

Vilniaus universiteto informacija apie priėmimą.

Stojantiesiems 2018 ir 2019 metais:

Kriminologijos studijų programos aprašas

DUK apie Kriminologijos studijų programą

Konkursinio balo sandara 2018 m.
Absolventų įsidarbinimo statistika
Sociologija KB 2018 Priėmimas į Kriminologijos studijų programą pradėtas vykdyti 2017 m., todėl įsidarbinimo statistikos kol kas nėra.

Verta stoti, nes:

Mokamų studijų metinė kaina – 1268 Eur.

Besidomintiems Kriminologijos studijomis rekomenduojame:

FsF studentai