Psichologija (turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą)

Apie programą

Psichologija turintiems aukstaji VU FsFStudijų sritis: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: Psichologija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų bakalauras

PSICHOLOGIJAI rūpi žmogaus protas, patiriamos emocijos, elgesys, sąmonė, asmens savybės ir pažintiniai gebėjimai bei žmonių tarpusavio santykiai. Psichologo tikslas – padėti žmonėms užtikrinti gerą psichologinę savijautą.

Programa yra parengta remiantis „Psichologijos studijų krypties reglamentu“ ir atsižvelgiant į Europos Psichologų Asociacijų Federacijos reikalavimus psichologų rengimui. Ji atspindi visas bazines psichologijos sritis.

Studentai studijuoja įvairias psichologijos teorijas ir empirinius faktus, yra mokomi suprasti individualybių, grupių, organizacijų ir visuomenės elgseną, psichologinio įvertinimo ir intervencijos metodus, spręsti elgesio problemas, taip pat atlikti mokslinius tyrimus.

Aistė Žemaitytė ATSILIEPIMAI„Vilniaus universitetas man buvo ir yra studijų Meka Lietuvoje, be to, jame – didžiausia įvairių specialybių pasiūla. Čia gautų žinių pakako toliau studijuoti Vakaruose. Universitetinis išsilavinimas – universalus ir labai reikalingas tam, kad nebūtum siaurų pažiūrų“.

Aistė Žemaitytė, Lietuvos olimpinio sporto centro ir bioklinikos „Biofirst“ psichologė, mokslinių straipsnių autorė

Studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė.

Psichologijos studijų programos aprašas ir planas skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge (studijų programoje Psichologija (turintiems aukštąjį išsilavinimą) nėra numatyta gretutinių studijų galimybė).

Mokymosi ypatumai

VU FsF studentai 2Psichologijos studijų trukmė: 4 metai
Studijų apimtis
: 240 kreditų
S
tudijų forma
: nuolatinė-sesijinė, kai kasmet rengiama po dvi sesijas, kiekviena maždaug po 4 intensyvias auditorinių užsiėmimų savaites. Sesijų metu perteikiama pagrindinė dalykų medžiaga ir aptariamos savarankiško darbo užduotys.

Bakalauro studijų metu studentai įgyja bazinių žinių iš biologinių, kognityvių, emocinių, socialinių psichikos pagrindų, asmenybės, psichologijos tyrimo ir vertinimo metodų, raidos, organizacinės, klinikinės, pedagoginės, sveikatos psichologijos, psichologinio konsultavimo ir kitų psichologijos šakų. Svarbi psichologų rengimo dalis – profesinės etikos bei profesinės veiklos standartai. Dalis studijų programos apimties skiriama laisvai ir alternatyviai pasirenkamiems dalykams. Studijos baigiamos bakalauro darbu.

Studijų programos planas (žr. Bakalauro studijos --> Filosofijos fakultetas --> Psichologija --> Studijų dalykai --> Psichologija (s variantas)).

Studijų programos tvarkaraštis (žr. Bakalauro sesijinės studijos).

Sesijų grafiko pavyzdys

Galimybės studentams

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos studentai turi šias papildomas galimybes:

Dalinės studijos ir praktika užsienyje

Sociologu akademijos studentaiStudentai turi galimybę laimėti Europos Sąjungos skiriamą stipendiją ir išvykti dalinėms studijoms ir/ar praktikai užsienyje.

Kiekvienoje studijų pakopoje mobilumo veiklose  dalinėse studijose arba praktikoje užsienyje studentai gali praleisti iki 12 mėn. Absolventai taip pat turi galimybę atlikti praktiką įmonėse tais atvejais, kai praeina atranką paskutiniaisiais studijų metais, o išvyksta praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo.

Fakultetas turi daugiau negu 60 bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais Europos universitetais – populiariausi jų: Umea, Ciūricho, Liuveno, Saragosos, Barselonos, Tartu, Rostoko, Čarlso ir kt.

Taip pat populiarėja dvišalių sutarčių pagrindu vykstantys mainai, kurie suteikia galimybę studijuoti Amerikoje, Australijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje, Rusijoje, Singapūre, Tailande, Taivane ir kt.

Norite sužinoti daugiau? Informacijos ieškokite fakulteto tinklalapio skyrelyje TARPTAUTINIAI RYŠIAI.

Prieiga prie Vilniaus universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūros

VU MKICStudentai gali naudotis Universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūra:

VU Filosofijos fakulteto mokslinių tyrimų įranga (2015 m. vasarą Fakultete buvo sumontuota profesionali ir šiuolaikiška daugiau nei 1 mln. Eur kainavusi žmogaus elgesio stebėjimo, įrašymo ir analizės aparatūra bei programinė įranga);

Bibliotekomis;

Integruotais mokslo, studijų ir verslo centrais;

Laboratorijomis ir jose turima įranga;

Mokslinių duomenų bazėmis;

Kompiuterių klasėmis ir kt.

Dalyvauti Psichologijos studentų asociacijos Vilniaus universitete veikloje

LiPSALietuvos psichologijos studentų asociacija Vilniaus universitete (LIPSA VU) – motyvuotų Vilniaus universiteto psichologijos studentų organizacija, kuri yra Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) filialas. Ji ne tik yra grandis, jungianti su kitais psichologijos studentais, bet kartu ir šansas plačiau susipažinti su psichologijos mokslu.

Inicijuodami gyvesnį Lietuvos psichologijos studentų bendravimą bei studentų bendradarbiavimą su psichologijos specialistais praktikais ir universitetų dėstytojais, LiPSA VU nariai stengiasi praplėsti būsimų psichologų žinias, įgyjamas paskaitų metu. Glaudžiai bendraudami tarpusavyje nariai dalijasi profesine patirtimi, įvairiapusiškai ruošiasi dirbti pagal specialybę.  LiPSA bendradarbiauja su kitomis panašių interesų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, atstovauja Lietuvos psichologijos specialybės studentams tarptautinėse organizacijose bei stengiasi plėsti visuomenės žinias apie psichologiją ir psichologus.

Dalyvauti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filosofijos fakultete veikloje


VU SA FSFVilniaus Universiteto Studentų Atstovybė Filosofijos fakultete (VU SA Filosofijos fakultete) yra vienas iš VU Studentų atstovybės padalinių, kuris veikia tam, kad:

• Atstovautų Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto studentus Universiteto valdymo organuose;
• Išklausytų studentų problemas ir padėtų rasti sprendimo būdus;
• Tobulintų studijų procesą;
• Konsultuotų ir atsakytų į visus rūpimus socialinius ir akademinius klausimus;
• Organizuotų renginius, apjungiančius visus VU Filosofijos fakulteto bendruomenės narius;
• Informuotų tam, kad visos naujienos studentus pasiektų laiku.

Užsiimti menine saviugda

Norėdamas užsiimti menine saviugda, junkis prie Vilniaus universiteto meninių kolektyvų:

VU orkestras• Teatro trupė „Minimum“

• Kinetinė teatro trupė

• Pučiamųjų orkestras „Oktava“

• Kamerinis orkestras

• Liaudies muzikos ansamblis „Jaunimėlis“

VU teatras• Folkloro ansamblis „Ratilio“

• Dainų ir šokių ansamblis

• Merginų choras „Virgo“

• Akademinis mišrus choras „Gaudeamus“

• Mišrus choras „Pro musica“

Užsiimti fiziniu lavinimusi

VU gimnastikaNorėdamas užsiimti fiziniu lavinimusi, dalyvauk šiose Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro veiklose:

• Bendrieji kūno kultūros užsiėmimai

• Įvairių sporto šakų treniruotės

• Savarankiškos pratybos

• Tarpfakultetinės Rektoriaus taurės varžybos

• Dalyvavimas VU rinktinės čempionatuose

Dalyvauti VU Žygeivių klubo veiklose

vu zygeiviu klubasVilniaus universiteto žygeivių klubas (VUŽK) yra nepelno organizacija, burianti aktyvų poilsį ir keliones mėgstančius VU studentus. Kiekvieną savaitgalį kluvas organizuoja žygius pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis, slidėmis (priklausomai nuo sezono). Keliaujama po gražiausias ir įdomiausias Lietuvos vietas. Žiemą dažniausiai nakvojama kaimo sodybose, vasarą – palapinėse. Žygeiviai ne tik ištvermingi keliautojai, bet ir geri dainininkai, smarkūs šokėjai, draugiški ir smagūs žmonės, tad dažniausiai po žygio prie laužo vakaronė ir linksmybės tęsiasi iki paryčių. Klubo nariai kartu švenčia Kalėdas, Naujuosius metus, Užgavėnes, Rasas ir kitas šventes.

Dalyvauti VU Kendo klubo veiklose

VU Kendo klubasVilniaus Universiteto kendo klubas įkurtas 2008 m. keleto VU studentų, siekiančių populiarinti kendo  – japonų kardo meno – discipliną, kuria susižavėjo bei iki tol aktyviai praktikavo kelerius metus. Tarptautiniuose seminaruose bei varžybose sutinkant kitų universitetų klubų atstovus kilo idėja skatinti ir Lietuvos studentų įsitraukimą į neretam iš jų nepažįstamą, iš pirmo žvilgsnio gal net kiek keistą, japoniško kovos meno pasaulį.

Kendo – japonų kardo menas – už tekančios saulės šalies ribų žinomas kaip japoniškas fechtavimas.

Poilsiauti prie jūros Universiteto poilsio namuose

Vilniaus universiteto studentai turi galimybę poilsiauti prie Baltijos jūros:

Perspektyvos

VU Psichologijos absolventaiS ė k mi n g a i    b a i g ę s    s t u d i j a s
T u   g e b ė s i :

•Tirti psichologines problemas, taikydamas psichologijos tyrimo metodus ir žinias apie psichologinius reiškinius, žmogaus raidą;
•Analizuoti įvairius socialinių santykių aspektus, socialinių problemų ir konfliktų dinamiką;
•Atpažinti įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų požymius ir rekomenduoti reikiamą psichologinę pagalbą;
•Taikyti psichologinio konsultavimo įgūdžius ir pokalbio valdymo technikas, teikti psichologinę paramą asmenims ir jų grupėms.

T u   g a l ė s i :

Dirbti švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės paramos, rinkodaros ir valdymo institucijose, verslo įmonėse ir pan.;

Tęsti studijas psichologijos magistrantūros pakopoje ir tapti savarankiškai praktikuojančiu psichologu arba stoti į kitas socialinių ir humanitarinių mokslų srities (filosofijos, sociologijos, socialinio darbo, teisės ir pan.) magistrantūros programas.

Stojantiesiems

FsF studentai smĮ šias psichologijos studijas priimami tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys asmenys. Priimama ne Bendrojo, o Tiesioginio priėmimo būdu. Konkursinis balas – ankstesnių universitetinių studijų baigiamojo darbo pažymys arba baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis.

Pageidautina, kad būsimasis studentas domėtųsi žmonių tarpusavio santykiais, asmenybės gebėjimais, jos galimybių atskleidimu, patiriamomis psichologinėmis problemomis ir jų sprendimu, galėtų užmegzti psichologinį kontaktą su įvairaus amžiaus žmonėmis, juos išklausyti, įsijausti į jų išgyvenimus ir pan. Vertintinas būsimojo studento gebėjimas analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas ir prognozuoti.

Vilniaus universitetas orientuojasi į ŠMM skelbiamas normines studijų kainas. Dieninių ir sesijinių Psichologijos bakalauro studijų metinė kaina ta pati – 2242 Eur. Turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą paprastai jau yra atsiskaitę už užsienio kalbą, laisvojo pasirinkimo ir bendrojo universitetinio lavinimo dalykus (apie 40 kr.). Šie kreditai yra įskaitomi, taigi metinis studijų mokestis realiai sumažėja iki specialybės pagrindų ir specialiojo lavinimo dalykų apimties (apie 1670 Eur.).

Papildoma informacija stojantiesiems:

Besidomintiems Psichologijos studijomis rekomenduojame: