Socialinė politika

Apie programą

Socialine politika VU FsFStudijų sritis: Socialiniai mokslai    
Studijų kryptis: Socialinė politika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų bakalauras

SOCIALINĖ POLITIKA šiuolaikinėje visuomenėje tapo pagrindine viešosios politikos sritimi. Dėl viešųjų finansų, užimtumo, sveikatos apsaugos, socialinės atskirties, pensijų, studijų ir kitų socialinės politikos dalykų vyksta karšti politiniai debatai. Socialinės gerovės sritys negali būti išmaningai plėtojamos ir valdomos neturint specialių kompetencijų, kurių ugdymui ir yra skirta Socialinės politikos studijų programa.

Socialinė politikos studijų programa yra nauja, parengta vadovaujantis pakankamai turtinga Europine patirtimi. Ji orientuota į tyrimais grįstų socialinės politikos žinių ir principų taikymą praktikoje. Programoje didelis dėmesys skiriamas tyrimo metodams, darbui su duomenimis ir studentų pasirinkimui gilintis į juos dominančią socialinės politikos sritį.

Liutauras Vičkačka ATSILIEPIMAI„Socialinės politikos studijos tinka tiems, kuriems rūpi efektyviai veikianti socialinės gerovės sistema – žmonių gerbūvio ir socialinio teisingumo užtikrinimas švietimo, migracijos, užimtumo, sveikatos ir socialinės apsaugos srityse. Studijų metu įgijau reikiamų teorinių ir praktinių žinių, padedančių ne tik kritiškai analizuoti kylančias socialines problemas, bet ir rasti efektyvius būdus šioms problemoms spręsti. Kaip papildomus šių studijų privalumus įvardinčiau tiesioginį ir artimą santykį su dėstytojais, kurie yra vieni geriausių savo srities ekspertų šalyje ir darbą mažose grupėse, siekiant formuoti reikiamus įgūdžius būsimam darbui įvairiose politikos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose“.

Liutauras Vičkačka, pirmos Socialinės politikos laidos (2016 m.) bakalauras, tęsiantis šias studijas magistrantūros pakopoje.

Programos studentai gali rinktis gretutines studijas – tai suteikia galimybę greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti pagal kitos dominančios krypties programą ir tokiu būdu praplėsti savo pažinimo ribas.

Studijų programos komiteto pirmininkas prof. dr. Romas Lazutka.

Socialinės politikos studijų programos aprašas ir planas skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge.

Mokymosi ypatumai

VU FsF Studentai 2015 09 01 2Studijų trukmė: 4 metai
Studijų apimtis
: 240 kreditų
Studijų forma
: nuolatinė

Socialinės politikos studijų programa yra modulinė, todėl studentai kiekvieną semestrą studijuoja po nedaug, bet didesnės apimties dalykus, kuriuose derinami socialinių mokslų bendrieji pagrindai su tų mokslų pasiekimų taikymu socialinės politikos praktikoje. Programa sudaryta iš trijų modulių grupių:
Pirmoji – pagrindinių socialinių mokslų moduliai. Tai yra teorinis socialinės politikos pažinimo pagrindas: sociologija, politikos teorija ir filosofija, ekonomika, teisė, psichologija.
Antroji modulių grupė yra – programos šerdis. Tai socialinės politikos paradigmų studijos, kurios aprėptos trimis moduliais: Socialinės problemos, poreikiai ir vertybės, Socialinės politikos sprendimai ir instrumentai, Socialinės politikos kaitos veiksniai ir procesai. Baigę šiuos modulius studentai išsiaiškins tris esminius klausimus: 1) kodėl moderni visuomenė turi išplėtotą socialinę politiką, kokį vaidmenį ji vaidina, kad visuomenė galėtų funkcionuoti kaip sistema?; 2) kaip priimami socialinės politikos sprendimai, kaip organizuojamas jos vykdymas, kokios priemonės taikomos gyventojams teikiant socialinę pagalbą?; 3) koks yra socialinės politikos kaitos poreikis, kokios tos kaitos varomosios jėgos, kaip vyksta kaita?.
Paminėtos modulių grupės yra privalomos. Po jų studentai didelę tolimesnių studijų programos dalį bus pajėgūs sąmoningai susiplanuoti patys. Todėl trečiąją modulių grupę sudaro daugiausia pasirenkami įvairių socialinės politikos sričių dalykai: Socialinė ir sveikatos apsauga, Švietimo sociologija ir politika, Vietinės savivaldos socialinė politika, Socialinė ekonomika ir NVO, Šeimos ir lyčių lygybės politika ir kt.

Programos studentai gali rinktis gretutines studijas – tai suteikia galimybę greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti pagal kitos dominančios krypties programą ir tokiu būdu praplėsti savo pažinimo ribas. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro.

Studijų programos planas (žr. Bakalauro studijos --> Filosofijos fakultetas --> Socialinė politika --> Studijų dalykai).

Studijų programos tvarkaraštis.

Galimybės studentams

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinės politikos studentai turi šias papildomas galimybes:

Dalinės studijos ir praktika užsienyje

Sociologu akademijos studentaiStudentai turi galimybę laimėti Europos Sąjungos skiriamą stipendiją ir išvykti dalinėms studijoms ir/ar praktikai užsienyje.

Kiekvienoje studijų pakopoje mobilumo veiklose  dalinėse studijose arba praktikoje užsienyje studentai gali praleisti iki 12 mėn. Absolventai taip pat turi galimybę atlikti praktiką įmonėse tais atvejais, kai praeina atranką paskutiniaisiais studijų metais, o išvyksta praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo.

Fakultetas turi daugiau negu 60 bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais Europos universitetais – populiariausi jų: Umea, Ciūricho, Liuveno, Saragosos, Barselonos, Tartu, Rostoko, Čarlso ir kt.

Taip pat populiarėja dvišalių sutarčių pagrindu vykstantys mainai, kurie suteikia galimybę studijuoti Amerikoje, Australijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje, Rusijoje, Singapūre, Tailande, Taivane ir kt.

Norite sužinoti daugiau? Informacijos ieškokite fakulteto tinklalapio skyrelyje TARPTAUTINIAI RYŠIAI.

Prieiga prie Vilniaus universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūros

VU MKICStudentai gali naudotis Universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūra:

VU Filosofijos fakulteto mokslinių tyrimų įranga (2015 m. vasarą Fakultete buvo sumontuota profesionali ir šiuolaikiška daugiau nei 1 mln. Eur kainavusi žmogaus elgesio stebėjimo, įrašymo ir analizės aparatūra bei programinė įranga);

Bibliotekomis;

Integruotais mokslo, studijų ir verslo centrais;

Laboratorijomis ir jose turima įranga;

Mokslinių duomenų bazėmis;

Kompiuterių klasėmis ir kt.

Dalyvauti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filosofijos fakultete veikloje

VU SA FSFVilniaus Universiteto Studentų Atstovybė Filosofijos fakultete (VU SA Filosofijos fakultete) yra vienas iš VU Studentų atstovybės padalinių, kuris veikia tam, kad:

• Atstovautų Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto studentus Universiteto valdymo organuose;
• Išklausytų studentų problemas ir padėtų rasti sprendimo būdus;
• Tobulintų studijų procesą;
• Konsultuotų ir atsakytų į visus rūpimus socialinius ir akademinius klausimus;
• Organizuotų renginius, apjungiančius visus VU Filosofijos fakulteto bendruomenės narius;
• Informuotų tam, kad visos naujienos studentus pasiektų laiku.

Užsiimti menine saviugda

Norėdamas užsiimti menine saviugda, junkis prie Vilniaus universiteto meninių kolektyvų:

VU orkestras• Teatro trupė „Minimum“

• Kinetinė teatro trupė

• Pučiamųjų orkestras „Oktava“

• Kamerinis orkestras

• Liaudies muzikos ansamblis „Jaunimėlis“

VU teatras• Folkloro ansamblis „Ratilio“

• Dainų ir šokių ansamblis

• Merginų choras „Virgo“

• Akademinis mišrus choras „Gaudeamus“

• Mišrus choras „Pro musica“

Užsiimti fiziniu lavinimusi

VU gimnastikaNorėdamas užsiimti fiziniu lavinimusi, dalyvauk šiose Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro veiklose:

• Bendrieji kūno kultūros užsiėmimai

• Įvairių sporto šakų treniruotės

• Savarankiškos pratybos

• Tarpfakultetinės Rektoriaus taurės varžybos

• Dalyvavimas VU rinktinės čempionatuose

Dalyvauti VU Žygeivių klubo veiklose

vu zygeiviu klubasVilniaus universiteto žygeivių klubas (VUŽK) yra nepelno organizacija, burianti aktyvų poilsį ir keliones mėgstančius VU studentus. Kiekvieną savaitgalį klubas organizuoja žygius pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis, slidėmis (priklausomai nuo sezono). Keliaujama po gražiausias ir įdomiausias Lietuvos vietas. Žiemą dažniausiai nakvojama kaimo sodybose, vasarą – palapinėse. Žygeiviai ne tik ištvermingi keliautojai, bet ir geri dainininkai, smarkūs šokėjai, draugiški ir smagūs žmonės, tad dažniausiai po žygio prie laužo vakaronė ir linksmybės tęsiasi iki paryčių. Klubo nariai kartu švenčia Kalėdas, Naujuosius metus, Užgavėnes, Rasas ir kitas šventes.

Dalyvauti VU Kendo klubo veiklose

VU Kendo klubasVilniaus Universiteto kendo klubas įkurtas 2008 m. keleto VU studentų, siekiančių populiarinti kendo  – japonų kardo meno – discipliną, kuria susižavėjo bei iki tol aktyviai praktikavo kelerius metus. Tarptautiniuose seminaruose bei varžybose sutinkant kitų universitetų klubų atstovus kilo idėja skatinti ir Lietuvos studentų įsitraukimą į neretam iš jų nepažįstamą, iš pirmo žvilgsnio gal net kiek keistą, japoniško kovos meno pasaulį.

Kendo – japonų kardo menas – už tekančios saulės šalies ribų žinomas kaip japoniškas fechtavimas.

Poilsiauti prie jūros Universiteto poilsio namuose

Vilniaus universiteto studentai turi galimybę poilsiauti prie Baltijos jūros:

Perspektyvos

VU FsF opaS ė k mi n g a i    b a i g ę s    s t u d i j a s
T u   g e b ė s i :

•Analizuoti socialines problemas, identifikuoti ekonominių, politinių bei kultūrinių pokyčių įtaką socialinių sluoksnių gyvenimui, pažinti ir kritiškai vertinti Lietuvos ir užsienio šalių socialinės gerovės sistemas;
•Daryti poveikį socialinei politikai, teikdamas pasiūlymus jos plėtrai ir tobulinimui;
•Inicijuoti ir įgyvendinti inovatyvias socialinės politikos programas bei projektus;
•Komunikuoti, koordinuoti veiklas ir bendradarbiauti su valstybinių bei savivaldos institucijų, politinių, profesinių ir pilietinių organizacijų, interesų grupių bei socialinių judėjimų atstovais, spręsdamas socialinės politikos uždavinius, siekdamas ekonominės gerovės, socialinės pažangos, lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo.

T u   g a l ė s i :

Dirbti socialinės politikos specialistu valdžios, administravimo ir socialinių paslaugų įstaigose, politinėse, pilietinėse, profesinėse ir lobistinėse organizacijose, žiniasklaidoje;
Tęsti studijas pagal socialinės politikos arba kitas socialinių mokslų srities (sociologijos, ekonomikos, politikos mokslų ir pan., išskyrus psichologiją) magistrantūros studijų programas.

Stojantiesiems

Priėmimas į visas Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas vyksta Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje.

Vilniaus universiteto informacija apie priėmimą.

Stojantiesiems 2018 ir 2019 metais:

Socialinės politikos studijų programos aprašas

Konkursinio balo sandara Absolventų įsidarbinimo statistika
Soc. politika KB 2017 Pirmoji Socialinės politikos bakalaurų laida studijas baigė 2016 metais, todėl įsidarbinimo statistikos kol kas nėra.

Verta stoti, nes:

Mokamų studijų metinė kaina – 1268 Eur.

Besidomintiems Socialinės politikos studijomis rekomenduojame:

FsF studentai