Socialinis darbas

Apie programą

Soc darbas VU FsFStudijų sritis: Socialiniai mokslai    
Studijų kryptis: Socialinis darbas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų bakalauras
Suteikiama profesinė kvalifikacija: Socialinis darbuotojas

SOCIALINIS DARBAS visuomenėje atlieka itin svarbią funkciją – įgalina žmones savarankiškai įveikti sunkumus, didina jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, prisideda prie visuomenės gerovės kūrimo ir žmogaus teisių užtikrinimo. VU Socialinio darbo studijų programa orientuota į tyrimais ir naujausiomis žiniomis grįstų socialinio darbo įgūdžių bei principų taikymą praktikoje.

Socialinio darbo programa parengta siekiant suteikti studentams žinias ir išugdyti įgūdžius, reikalingus socialinei aplinkai keisti, darant ją palankesne asmeniui ir šeimai, padėti žmogui prie aplinkos prisitaikyti ir keistis pačiam, kad stiprėtų jo galios savarankiškai įveikti gyvenime sutinkamus sunkumus, o taip pat ir pasinaudoti visuomenės teikiama pagalba. Programa užsienio ekspertų komisijos įvertinta esanti gero europinio lygio.

Linas Kukuraitis ATSILIEPIMAI„Socialinio darbo studijos ir praktika mane visuomet labai traukė – nuo pat pirmųjų studijų Vilniaus universitete mėnesių pradėjau dirbti SOS vaikų kaime. Ten, sutikęs kraupius įvykius patyrusius vaikus, dar kartą įsitikinau savo pasirinkto kelio svarba. Socialinio darbo studijų metu įgytos žinios labai padeda kuriant geresnę ir draugiškesnę socialinę aplinką visiems Lietuvos žmonėms“.

Linas Kukuraitis, Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Programos studentai gali rinktis gretutines studijas – tai suteikia galimybę greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti pagal kitos dominančios krypties programą ir tokiu būdu praplėsti savo pažinimo ribas.

Studijų programos komiteto pirmininkė doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė.

Socialinio darbo studijų programos aprašas ir planas skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge.

Mokymosi ypatumai

Soc. darbas forumas 1Studijų trukmė : 4 metai
Studijų apimtis
: 240 kreditų
Studijų forma
: nuolatinė

Studijose derinamos bendros socialinių mokslų žinios, konkrečių socialinio darbo metodų taikymo įgūdžiai ir jų įtvirtinimas praktikoje. Studijuojami daugumos socialinių mokslų pagrindai – sociologijos, teisės, politologijos, ekonomikos, vadybos. Visų šių mokslų pasiekimai pasitelkiami visuomenės, joje kylančių problemų, reiškinių, jos struktūros ir institucinės sąrangos pažinimui. Tai reikalinga tam, kad būsimasis socialinis darbuotojas gerai suprastų aplinką, kurioje gyvena šiuolaikinis žmogus. Ji ne visada palanki tam žmogui, bet, kita vertus, su ja reikia ir sugyventi, ir ją keisti. Kartu studijuojama psichologija ir edukologija, kurios reikalingos žmogaus, jo vidinių problemų ir jo tobulėjimo galių pažinimui. Be išvardintų socialinių mokslų studijuojami ir specialūs socialinio darbo dalykai. Išmokstamos socialinio darbo teorijos, įsisavinami socialinio darbo su asmenimis ir grupėmis metodai. Vieną semestrą studentai atlieka praktiką Lietuvos socialinio darbo institucijose vadovaujami geriausių socialinio darbo ekspertų. Studijų pabaigoje kiekvienas studentas atlieka mokslinį tyrimą, kurio metu pasirinkta tema savarankiškai studijuoja moksline literatūrą, surenka duomenis apie kokią nors socialinę problemą arba taikomą socialinio darbo metodą, tuos duomenis apdoroja, interpretuoja, dėstytojų komisijai žodžiu pateikia ir apgina savo tyrimo išvadas.

Nuo 2015 metų programos studentai gali rinktis gretutines studijas – tai suteikia galimybę greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti pagal kitos dominančios krypties programą ir tokiu būdu praplėsti savo pažinimo ribas. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro.

Studijų programos planas (žr. Bakalauro studijos --> Filosofijos fakultetas --> Socialinis darbas --> Studijų dalykai).

Studijų programos tvarkaraštis.

Galimybės studijuojantiems

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo studentai turi šias papildomas galimybes:

Dalinės studijos ir praktika užsienyje

Sociologu akademijos studentaiStudentai turi galimybę laimėti Europos Sąjungos skiriamą stipendiją ir išvykti dalinėms studijoms ir/ar praktikai užsienyje.

Kiekvienoje studijų pakopoje mobilumo veiklose  dalinėse studijose arba praktikoje užsienyje studentai gali praleisti iki 12 mėn. Absolventai taip pat turi galimybę atlikti praktiką įmonėse tais atvejais, kai praeina atranką paskutiniaisiais studijų metais, o išvyksta praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo.

Fakultetas turi daugiau negu 60 bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais Europos universitetais – populiariausi jų: Umea, Ciūricho, Liuveno, Saragosos, Barselonos, Tartu, Rostoko, Čarlso ir kt.

Taip pat populiarėja dvišalių sutarčių pagrindu vykstantys mainai, kurie suteikia galimybę studijuoti Amerikoje, Australijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje, Rusijoje, Singapūre, Tailande, Taivane ir kt.

Norite sužinoti daugiau? Informacijos ieškokite fakulteto tinklalapio skyrelyje TARPTAUTINIAI RYŠIAI.

Prieiga prie Vilniaus universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūros

VU MKICStudentai gali naudotis Universiteto ir Filosofijos fakulteto infrastruktūra:

VU Filosofijos fakulteto mokslinių tyrimų įranga (2015 m. vasarą Fakultete buvo sumontuota profesionali ir šiuolaikiška daugiau nei 1 mln. Eur kainavusi žmogaus elgesio stebėjimo, įrašymo ir analizės aparatūra bei programinė įranga);

Bibliotekomis;

Integruotais mokslo, studijų ir verslo centrais;

Laboratorijomis ir jose turima įranga;

Mokslinių duomenų bazėmis;

Kompiuterių klasėmis ir kt.

Dalyvauti Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Filosofijos fakultete veikloje

VU SA FSFVilniaus Universiteto Studentų Atstovybė Filosofijos fakultete (VU SA Filosofijos fakultete) yra vienas iš VU Studentų atstovybės padalinių, kuris veikia tam, kad:

• Atstovautų Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto studentus Universiteto valdymo organuose;
• Išklausytų studentų problemas ir padėtų rasti sprendimo būdus;
• Tobulintų studijų procesą;
• Konsultuotų ir atsakytų į visus rūpimus socialinius ir akademinius klausimus;
• Organizuotų renginius, apjungiančius visus VU Filosofijos fakulteto bendruomenės narius;
• Informuotų tam, kad visos naujienos studentus pasiektų laiku.

Užsiimti menine saviugda

Norėdamas užsiimti menine saviugda, junkis prie Vilniaus universiteto meninių kolektyvų:

VU orkestras• Teatro trupė „Minimum“

• Kinetinė teatro trupė

• Pučiamųjų orkestras „Oktava“

• Kamerinis orkestras

• Liaudies muzikos ansamblis „Jaunimėlis“

VU teatras• Folkloro ansamblis „Ratilio“

• Dainų ir šokių ansamblis

• Merginų choras „Virgo“

• Akademinis mišrus choras „Gaudeamus“

• Mišrus choras „Pro musica“

Užsiimti fiziniu lavinimusi

VU gimnastikaNorėdamas užsiimti fiziniu lavinimusi, dalyvauk šiose Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro veiklose:

• Bendrieji kūno kultūros užsiėmimai

• Įvairių sporto šakų treniruotės

• Savarankiškos pratybos

• Tarpfakultetinės Rektoriaus taurės varžybos

• Dalyvavimas VU rinktinės čempionatuose

Dalyvauti VU Žygeivių klubo veiklose

vu zygeiviu klubasVilniaus universiteto žygeivių klubas (VUŽK) yra nepelno organizacija, burianti aktyvų poilsį ir keliones mėgstančius VU studentus. Kiekvieną savaitgalį klubas organizuoja žygius pėsčiomis, dviračiais, baidarėmis, slidėmis (priklausomai nuo sezono). Keliaujama po gražiausias ir įdomiausias Lietuvos vietas. Žiemą dažniausiai nakvojama kaimo sodybose, vasarą – palapinėse. Žygeiviai ne tik ištvermingi keliautojai, bet ir geri dainininkai, smarkūs šokėjai, draugiški ir smagūs žmonės, tad dažniausiai po žygio prie laužo vakaronė ir linksmybės tęsiasi iki paryčių. Klubo nariai kartu švenčia Kalėdas, Naujuosius metus, Užgavėnes, Rasas ir kitas šventes.

Dalyvauti VU Kendo klubo veiklose

VU Kendo klubasVilniaus Universiteto kendo klubas įkurtas 2008 m. keleto VU studentų, siekiančių populiarinti kendo  – japonų kardo meno – discipliną, kuria susižavėjo bei iki tol aktyviai praktikavo kelerius metus. Tarptautiniuose seminaruose bei varžybose sutinkant kitų universitetų klubų atstovus kilo idėja skatinti ir Lietuvos studentų įsitraukimą į neretam iš jų nepažįstamą, iš pirmo žvilgsnio gal net kiek keistą, japoniško kovos meno pasaulį.

Kendo – japonų kardo menas – už tekančios saulės šalies ribų žinomas kaip japoniškas fechtavimas.

Poilsiauti prie jūros Universiteto poilsio namuose

Vilniaus universiteto studentai turi galimybę poilsiauti prie Baltijos jūros:

Perspektyvos

FSF balionaiS ė k mi n g a i    b a i g ę s    s t u d i j a s
T u   g e b ė s i :

•Taikyti naujausius socialinio darbo metodus ir strategijas, įgalindamas asmenis, šeimas ir bendruomenes savarankiškai kurti savo gerovę;
•Inicijuoti ir įgyvendinti inovatyvias socialinių problemų prevencijos programas, projektus, organizuoti socialinių paslaugų teikimą ir tokiu būdu mažinti socialinę atskirtį;
•Tobulinti savo profesinį veikimą bei tuo pagrindu plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją ;
•Prisidėti prie socialinės politikos tobulinimo ir gerovės visuomenės kūrimo.

T u   g a l ė s i :

Dirbti valstybinėse, savivaldybių socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose ar bendruomenėse, spręsdamas vaikų ir šeimų socialines problemas, mažindamas neįgaliųjų, bedarbių, pagyvenusių žmonių socialinę atskirtį, padėdamas įvairių socialinių grupių atstovams  įveikti iškylančias problemas;
Tęsti studijas pagal socialinio darbo arba kitas socialinių mokslų srities (sociologijos, ekonomikos, politikos mokslų ir pan., išskyrus psichologiją) magistrantūros studijų programas.

Stojantiesiems

Priėmimas į visas Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas vyksta Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje.

Vilniaus universiteto informacija apie priėmimą.

Stojantiesiems 2018 ir 2019 metais:

Socialinio darbo studijų programos aprašas

Konkursinio balo sandara Absolventų įsidarbinimo statistika
Soc. darbas KB 2017 Soc. darbas ST 2017

Verta stoti, nes:

Mokamų studijų metinė kaina – 1268 Eur.

Besidomintiems Socialinio darbo studijomis rekomenduojame:

FsF studentai