Psichologija

Psichologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentas. (įstojusiems iki 2016 m.)

Psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa ir sandai.

Individualaus studijų plano forma Parsisiųsti