Sociologija

Sociologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentas. (įstojusiems iki 2016 m.)

Sociologijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa ir sandai.

Individualaus studijų plano forma Parsisiųsti

Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų ataskaitos forma Parsisiųsti