Sociologija

Sociologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentas.

Sociologijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa ir sandai.

Individualaus studijų plano forma Parsisiųsti

Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų ataskaitos forma Parsisiųsti