Filosofija

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinio balo sandara. Stojimo į filosofijos mokslų doktorantūrą konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę (vertinimo kriterijus, svertinis koeficientas): mokslinio projekto vertinimas - 0,6; magistro diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis - 0,2; mokslo darbai - 0,2.

Mokslo kryptis, kodas

Filosofija, 01H

Atrankos procedūra

Mokslinis projektas ir pokalbis

Konkursinio balo sandara ir jų koeficientai

Diplomo priedėlio pažymių svertinis vidurkis (SV)*, iki 10 balų)

Mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimas (MPP), iki 10 balų

Mokslinės patirties ir mokslo darbų įvertinimas (MD), iki 10 balų

0,1 x (SV)

0,7 x (MPP)

0,2 x (MD)

Minimalus balas

5

*- diplomo priedėlio svertinis vidurkis (50%) ir baigiamojo darbo įvertinimas (50%)


1.1. Mokslinio projekto vertinimas. Vertinant mokslinį projektą vertinamas pagrindinių ketinamos tyrinėti mokslinės temos klausimų tinkamumas, tyrimo problematikos aktualumo pagrindimas ir numatomo tyrimo imties bei metodų pagrįstumas.

1.2. Mokslo darbų vertinimas. Vertinant mokslo darbus, vertinami ne tik parengti mokslo darbai (publikuoti straipsniai, magistro darbas), bet ir dalyvavimas mokslinėje veikloje papildomi balai skiriami tiems pretendentams, kurie dalyvavo mokslinių tyrimų projektuose, skaitė pranešimus konferencijose, vykdė mokslo sklaidos veiklą ir pan. Surinkus vienodą balų skaičių, pirmenybę lemia: (1) magistro darbo įvertinimas; (2) magistro diplomo priede esančių studijų dalykų, susijusių su projekto tema, įvertinimas.

 

Reikalavimai moksliniam projektui

1. Reikalavimai moksliniam projektui. Pagrindinis atrankos į doktorantūrą kriterijus - mokslinio projekto vertinimas.

1.1. Mokslinio projekto struktūra. Moksliniame projekte turi būti: (1) įvardintas konkretus pasirinktos VU filosofijos mokslo doktorantūros temos ar temų aspektas, t.y. pateikta jos ar jų konkretizacija; (2) suformuluoti keli pagrindiniai ketinamos tyrinėti konkretizuotos mokslinės temos klausimai; (3) įvertintas ketinamos tirti problematikos aktualumas ir originalumas, nurodyti svarbiausi tyrinėjimai ir įvardinta tyrimo imtis; (4) apibūdinta tyrimo metodologija; (5) pateiktas svarbiausios literatūros sąrašas (apie 10 pozicijų).

1.2. Mokslinio projekto apimtis - ne daugiau 15.000 spaudos ženklų vienai pasirinktai VU filosofijos mokslo doktorantūros temai.

Informacija stojantiems į doktorantūrą 2018 m.

Prašymai leisti dalyvauti konkurse stojant į doktorantūrą pateikiami VU doktorantūros ir rezidentūros skyriui kartu su jo nustatytais dokumentais.

Pavyzdžiai ir pateikimo terminai..

Doktorantūros komitetui pretendentas birželio 11 - 15 d. (imtinai) turi pateikti: 

1. Mokslinį projektą (2 egz.) adresu VU Filosofijos fakultetas, 108 kab. (Vilnius, Universiteto 9/1, Jūratė Rapalavičiūtė, tel. (8-5) 2667616) bei elektroninę jo versiją (el. paštu – );

2. savo straipsnių, konferencijoje skaitytų pranešimų, mokslo konkursuose premijuotų darbų ir kt. skanuotas kopijas (el. paštu – ).

2018 m. birželio 26 d. 10 val. 106 aud. stojantieji kviečiami dalyvauti mokslinio projekto vertinimo komisijos posėdyje. Posėdžio metu pretendentas prašomas atsakyti į komisijos narių klausimus

2018 m. VU Filosofijos mokslo doktorantūros tematikos ir galimi vadovai

   Tematikos   Tematiką įgyvendina ir doktorantams galėtų vadovauti šie mokslininkai
1.

Mokslo ir teorinė filosofija

Theoretical Philosophy and Philosophy of Science

 

Doc. Arūnas Mickevičius

Prof. Albinas Plėšnys
2.

Kontinentinė filosofija, šiuolaikinė kultūra ir religija

Continental Philosophy, Contemporary Culture and Religion

 

Doc. Mintautas Gutauskas

Prof. Skirmantas Jankauskas

Doc. Nerijus Milerius

Doc. Kristupas Sabolius

Prof. Tomas Sodeika

Prof. Rita Šerpytytė
3.

Filosofijos istorija ir dabartis: pamatinės metodologinės kontroversijos

History of Philosophy and the Present: Constitutive Methodological Controversies

Prof. Audrius Beinorius

Doc. Jonas Dagys

Prof. Alvydas Jokubaitis

Doc. Naglis Kardelis

Prof. Zenonas Norkus

Prof. Vytautas Radžvilas

Prof. Marius Povilas Šaulauskas