Gretutinės studijos

Ruduo Filosofijos fakultete 2015 OSuprun fotoGretutinės krypties (šakos) studijos (gretutinė studijų programa) – pirmosios pakopos studijų programos dalis, kurią sudaro privalomieji ir (ar) studento pasirenkami kitos studijų krypties (šakos) dalykai (moduliai), sudarantys pagrindą dvigubam bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti. Gretutinių studijų apimtis – 60 kreditų.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete kviečiame studijuoti pagal vieną iš 5 siūlomų gretutinių studijų programų: Filosofija, Psichologija, Socialinė politika, Sociologija, Dalyko pedagogika (pedagogo kvalifikacijai įgyti).

Pilną VU siūlomų gretutinių studijų sąrašą galima rasti čia.

Fakultete vykdomų gretutinių studijų programų aprašai ir planai skelbiami Vilniaus Universiteto Studijų Programų Kataloge.

Pasirinkti vieną iš siūlomų gretutinių studijų programų gali Vilniaus universiteto studentai, kurių pirmosios pakopos studijų programoje yra numatyta tokia galimybė. Jeigu studijų programos plane tokia galimybė nenumatyta, studentas gali kreiptis į kamieninį akademinį padalinį, kuriame jis studijuoja, su prašymu sudaryti sąlygas studijuoti gretutinę studijų programą, patvirtinant individualų studijų planą.

Studentai turi registruotis  į gretutines studijas likus vienam semestrui iki jų pradžios: jeigu gretutinės studijos prasideda pavasario semestre – per rugsėjo mėnesį, jeigu rudens semestre – per vasario mėnesį.

Gretutinių studijų programų sąrašas nuolatos atnaujinamas, todėl būkite aktyvūs ir domėkitės!