Psichologija

APIE PROGRAMĄ

Psichologijos gretutinių studijų programos tikslas – ruošti psichologijos, kaip gretutinės krypties bakalaurus, kurie patenkintų minimalius psichologo kvalifikacinius reikalavimus, t.y. gebėtų moksliškai ir etiškai taikyti psichologijos žinias, plečiant ir stiprinant savo pagrindinės pasirinktos srities dalykines kompetencijas, pasižymėtų plačia erudicija bei aukšta psichologine kultūra ir turėtų nuolatinės profesinės saviugdos poreikį.

Programos aprašas

MOKYMOSI YPATUMAI

Gretutinės studijos prasidės antrame kurse (nuo 3 semestro). Studijų apimtis – 60 kreditų, išdėstytų per 5 semestrus (nuo 3 iki 7 semestro) paraleliai su pagrindinėmis bakalauro programos studijomis.

INFORMACIJA

Kilus klausimams, prašome kreiptis į:

  • Gretutinių studijų koordinatorę Albiną Misiūnaitę (el. paštu , tel. +3705266 7600)
  • Psichologijos gretutinių studijų programos vadovę doc. Vilmantę Pakalniškienę (el. paštu , tel. +37052667605)
  • Sudėtingesniais atvejais prašome kreiptis į Filosofijos fakulteto studijų prodekaną doc. Evaldą Kazlauską (el. paštu , tel. +37052667602)

Laukiame Jūsų!