Socialinė politika

APIE PROGRAMĄ

Socialinės politikos gretutinių studijų programos tikslas - parengti socialinės politikos, kaip gretutinės krypties bakalaurus, kurie patenkintų minimalius socialinės politikos specialisto kvalifikacinius reikalavimus, t.y. gebėtų pasitelkę naujausias socialinės politikos teorijas, tyrimų rezultatus ir duomenų šaltinius, atpažinti, analizuoti ir vertinti socialines problemas, žinoti ir suprasti socialinės politikos priemones ir sprendimus, dalyvauti diskusijose apie juos ir jų įgyvendinime, siekiant gyventojų gerovės ir socialinio teisingumo.

Programos aprašas

MOKYMOSI YPATUMAI

Gretutinės studijos prasidės antrame kurse (nuo 3 semestro). Studijų apimtis – 60 kreditų, išdėstytų per 5 semestrus (nuo 3 iki 7 semestro) paraleliai su pagrindinėmis bakalauro programos studijomis.

INFORMACIJA

Kilus klausimams, prašome kreiptis į:

  • Gretutinių studijų koordinatorę Albiną Misiūnaitę (el. paštu , tel. +3705266 7600)
  • Socialinės politikos gretutinių studijų programos vadovą prof. Romą Lazutką (el. paštu , tel. +37052667609)
  • Sudėtingesniais atvejais prašome kreiptis į Filosofijos fakulteto studijų prodekaną doc. Evaldą Kazlauską (el. paštu , tel. +37052667602)

Laukiame Jūsų!