Socialinė politika

APIE PROGRAMĄ

Socialinės politikos gretutinių studijų programos tikslas - parengti socialinės politikos, kaip gretutinės krypties bakalaurus, kurie patenkintų minimalius socialinės politikos specialisto kvalifikacinius reikalavimus, t.y. gebėtų pasitelkę naujausias socialinės politikos teorijas, tyrimų rezultatus ir duomenų šaltinius, atpažinti, analizuoti ir vertinti socialines problemas, žinoti ir suprasti socialinės politikos priemones ir sprendimus, dalyvauti diskusijose apie juos ir jų įgyvendinime, siekiant gyventojų gerovės ir socialinio teisingumo.

Programos aprašas

MOKYMOSI YPATUMAI

Gretutinės studijos prasidės antrame kurse (nuo 3 semestro). Studijų apimtis – 60 kreditų, išdėstytų per 5 semestrus (nuo 3 iki 7 semestro) paraleliai su pagrindinėmis bakalauro programos studijomis.

INFORMACIJA

Kilus klausimams, prašome kreiptis į:

Laukiame Jūsų!